Ανέβασμα μετατροπών με το LiveRamp

Ανεβάστε μετατροπές εκτός σύνδεσης στο LiveRamp. Στη συνέχεια, το LiveRamp θα αντιστοιχίσει τις μετατροπές στα αναγνωριστικά του Pinterest και θα μας τα αναφέρει. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε τις σχετικές καμπάνιες σε αυτές τις μετατροπές, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τις συνολικές μετατροπές καμπανιών στη Διαχείριση διαφημίσεων.

Πρώτα βήματα

  • Βεβαιωθείτε ότι η καμπάνια σας είναι ενεργή.
  • Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στο LiveRamp και παράσχετε συγκεκριμένα αναγνωριστικά διαφημιστή του Pinterest στο LiveRamp.
  • Εάν ένας γονικός λογαριασμός διαφημιστή του Pinterest περιέχει πολλούς θυγατρικούς λογαριασμούς, παράσχετε μοναδικά αναγνωριστικά διαφημιστή του Pinterest για κάθε θυγατρικό λογαριασμό στο LiveRamp. 

Αποκτήστε τα δεδομένα σας στο LiveRamp

Αφότου παράσχετε στο LiveRamp τα αναγνωριστικά διαφημιστή του Pinterest, το LiveRamp θα επιστρέψει τα δεδομένα μετατροπής στο Pinterest. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση των δεδομένων σας στο LiveRamp, επισκεφθείτε το Κέντρο βοήθειας του LiveRamp.

  • Συχνότητα: Θα πρέπει να ανεβάζετε το αρχείο σας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και να αποστέλλετε τα δεδομένα μετατροπών μέσα σε 30 ημέρες από κάθε μετατροπή στο Pinterest.
  • Μέγεθος αρχείου: Το αρχείο σας πρέπει να έχει μέγεθος κάτω από 5 GB και να περιέχει λιγότερες από 10 εκατομμύρια σειρές.
  • Χρόνος προβολής: Το LiveRamp επεξεργάζεται και παρέχει συμβάντα μετατροπής στο Pinterest εντός 1-3 ημερών. Τα δεδομένα μετατροπών θα είναι έτοιμα 48 ώρες μετά από αυτήν την επεξεργασία.
  • Διαχωρισμός αρχείων για κάθε λογαριασμό: Μην συνδυάζετε μετατροπές από θυγατρικούς λογαριασμούς σε ένα αρχείο. Ανεβάζετε ξεχωριστά τις μετατροπές για κάθε θυγατρικό λογαριασμό.

Προδιαγραφές αρχείου CSV

Τι ακολουθεί;

Μόλις συνδέσετε τα δεδομένα μετατροπών εκτός σύνδεσης στο Pinterest, μάθετε σχετικά με την Αναφορά συμβάντων μετατροπής εκτός σύνδεσης.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.