Ενημέρωση του αριθμού ΦΠΑ

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμες ακόμα οι Διαφημίσεις. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες οι Διαφημίσεις για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Όταν δημιουργείτε διαφημιστικό λογαριασμό, σας ζητείται να επιβεβαιώσετε το φορολογικό σας καθεστώς ως «επιχείρηση». Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημίσεις σας έχουν ως στόχο κάποια οικονομικά οφέλη για την επιχείρησή σας, όπως την αύξηση των εσόδων, των πωλήσεων ή των εγγραφών. Ως επιχειρήσεις μπορούν να εκληφθούν όλες οι παρακάτω κατηγορίες: συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι στον κλάδο του εμπορίου, προσωπικές εταιρείες και άλλες παρόμοιες οντότητες. Οι διαφημίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ

Οι περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή στο μητρώο Φόρου πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών (GST). Μετά την εγγραφή σας, λαμβάνετε αριθμό ΦΠΑ ή GST τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την είσπραξη και την καταβολή του αντίστοιχου φόρου στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αυτός ο αριθμός είναι ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό μοναδικό για κάθε άτομο ή οντότητα με επιχειρηματική δράση. Ο αριθμός ΦΠΑ ή GST υποδηλώνει το φορολογικό καθεστώς κάποιου πελάτη, αλλά και τη χώρα φορολόγησης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Pinterest στο Κέντρο βοήθειας δεν αντικαθιστούν την καθοδήγηση από επαγγελματία λογιστή. Το Pinterest δεν μπορεί να σας συμβουλέψει σχετικά με θέματα που αφορούν τον ΦΠΑ. Αν έχετε απορίες σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ ή GST, συμβουλευτείτε τον λογιστή σας ή την αρμόδια φορολογική αρχή.

Χρεώσεις ΦΠΑ

Η επιβάρυνση των αγορών διαφημίσεων στο Pinterest με ΦΠΑ ή GST εξαρτάται από τη χώρα όπου εδρεύει η επιχείρησή σας.

Εάν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στην Ιρλανδία, το κόστος για την αγορά διαφημίσεων θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ αντίστοιχο με τον ισχύοντα συντελεστή στην Ιρλανδία. Επομένως, για φορολογικούς σκοπούς, θεωρείται ότι η πώληση γίνεται στην Ιρλανδία.

Εάν, ωστόσο, η επιχείρησή σας δικαιούται απαλλαγή ΦΠΑ βάσει σχετικής νομοθεσίας (VAT 13b/56b στην περίπτωση της Ιρλανδίας), επιλέξτε το πλαίσιο στην ενότητα «Φορολογικά στοιχεία» και συμπληρώστε τον αριθμό απαλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιβαρυνθείτε με ΦΠΑ.

Εάν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (εκτός της Ιρλανδίας), η αγορά διαφημίσεων από εσάς δεν θα επιβαρυνθεί με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην Ιρλανδία, καθώς για φορολογικούς σκοπούς θεωρείται ότι η πώληση γίνεται εκτός της Ιρλανδίας. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τον αριθμό ΦΠΑ και να καταβάλετε οι ίδιοι το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τον συντελεστή που ισχύει στο κράτος μέλος της ΕΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 196 της Οδηγίας του Συμβουλίου).

Εάν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται εκτός ΕΕ, η αγορά διαφημίσεων δεν θα επιβαρυνθεί με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην Ιρλανδία, καθώς για φορολογικούς σκοπούς θεωρείται ότι η πώληση γίνεται εκτός της Ιρλανδίας. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τον αριθμό ΦΠΑ ή GST και να καταβάλετε οι ίδιοι το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την αρμόδια φορολογική αρχή της χώρας σας.

Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημιστικό λογαριασμό με το Pinterest ακόμα και χωρίς ΦΠΑ ή GST, εάν:

  • Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή σας στο μητρώο ΦΠΑ ή GST.
  • Έχετε επιλέξει να μην εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ ή GST.
  • Η επιχείρησή σας βρίσκεται εκτός της Ελβετίας. Εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται στην Ελβετία, δεν είναι δυνατή η δημιουργία διαφημιστικού λογαριασμού με το Pinterest χωρίς αριθμό ΦΠΑ.

Για να δημιουργήσετε διαφημιστικό λογαριασμό χωρίς ΦΠΑ ή GST, επιλέξτε το πλαίσιο στην ενότητα «Φορολογικά στοιχεία» και αφήστε κενό το πεδίο "ΑΦΜ". Θα πρέπει να παράσχετε μια επαγγελματική διεύθυνση και να επιβεβαιώσετε ότι ο λογαριασμός σας προορίζεται για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο ΦΠΑ ή GST και εκείνες για τις οποίες είναι προαιρετικό, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες εγγραφής, συμβουλευτείτε την αρμοδία φορολογική αρχή στη χώρα σας.

Ενημέρωση του αριθμού ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώσετε τον αριθμό ΦΠΑ στις ρυθμίσεις του επαγγελματικού λογαριασμού σας.

  1. Συνδεθείτε στον εταιρικό σας λογαριασμό στο Pinterest.
  2. Στο επάνω μέρος της σελίδας του Pinterest, πατήστε Διαφημίσεις
  3. Επιλέξτε Χρέωση.
  4. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις πληρωμών και εισαγάγετε τον ΑΦΜ στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία

Ένα λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η εισαγωγή του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αντί του αριθμού ΦΠΑ. Οι αριθμοί ΦΠΑ ξεκινούν με το αναγνωριστικό της χώρας και περιλαμβάνουν έως 12 χαρακτήρες (αριθμούς ή γράμματα). Αν θέλετε να επαληθεύσετε τον ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ που έχετε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι επιχειρήσεις στην Αυστραλία πρέπει να υποβάλουν τον αριθμό επιχείρησης ABN (Australian Business Number). Πρόκειται για ένα μοναδικό 11ψήφιο αναγνωριστικό.

Οι επιχειρήσεις στη Νέα Ζηλανδία πρέπει να υποβάλουν τον αριθμό επιχείρησης NZBN (New Zealand Business Number). Πρόκειται για ένα μοναδικό 13ψήφιο αναγνωριστικό.

Τιμολόγια με ΦΠΑ ή GST

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας και εντός 48 ωρών από τη συναλλαγή, το Pinterest θα αποστείλει ένα τιμολόγιο στη διεύθυνση email χρέωσης που έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό σας. Τα τιμολόγια από το Pinterest είναι έγκυρα τιμολόγια ΦΠΑ για φορολογικούς σκοπούς.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.