ΦΠΑ

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό, σας ζητείται να επιβεβαιώσετε το φορολογικό σας καθεστώς ως επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημίσεις σας έχουν ως στόχο κάποια οικονομικά οφέλη για την επιχείρησή σας, όπως την ενίσχυση των εσόδων, την αύξηση των πωλήσεων ή την αύξηση των εγγραφών. Ως επιχειρήσεις μπορούν να εκληφθούν όλες οι παρακάτω κατηγορίες: συνεταιρισμοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι στον κλάδο του εμπορίου, προσωπικές εταιρείες και άλλες παρόμοιες οντότητες. Τα διαφημιστικά pin μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς.

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ

Οι περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή στο μητρώο για Φόρο πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών (GST). Μετά την εγγραφή τους, λαμβάνουν αριθμό ΦΠΑ ή GST τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν για την είσπραξη και καταβολή του αντίστοιχου φόρου στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αυτός ο αριθμός είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό για κάθε άτομο ή οντότητα με επιχειρηματική δράση. Ο αριθμός ΦΠΑ ή GST υποδηλώνει το φορολογικό καθεστώς ενός πελάτη αλλά και τη χώρα φορολόγησης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Pinterest στο Κέντρο βοήθειας δεν αντικαθιστούν την καθοδήγηση από επαγγελματία λογιστή. Το Pinterest δεν μπορεί να σας συμβουλέψει σχετικά με θέματα που αφορούν τον ΦΠΑ. Αν έχετε απορίες σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ ή GST, συμβουλευτείτε τον λογιστή σας ή την αρμόδια φορολογική αρχή.

Χρεώσεις ΦΠΑ

Η επιβάρυνση των αγορών διαφημίσεων στο Pinterest με ΦΠΑ ή GST εξαρτάται από τη χώρα όπου εδρεύει η επιχείρησή σας.

Αν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται στην Ιρλανδία, το κόστος για την αγορά διαφημιστικών pin θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ αντίστοιχο με τον τρέχοντα ισχύοντα συντελεστή στην Ιρλανδία. Επομένως, για φορολογικούς σκοπούς, η πώληση αφορά την Ιρλανδία.

Αν δικαιούστε απαλλαγή ΦΠΑ βάσει σχετικής νομοθεσίας (VAT 13b/56b Αuthorisation, στην περίπτωση της Ιρλανδίας), επιλέξτε το πλαίσιο στην ενότητα «Φορολογικά στοιχεία» και συμπληρώστε τον αριθμό απαλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιβαρυνθείτε με ΦΠΑ.

Αν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (εκτός της Ιρλανδίας), η αγορά σας για διαφημιστικά pin δεν θα επιβαρυνθεί με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην Ιρλανδία. Για φορολογικούς σκοπούς, η πώληση εκλαμβάνεται ότι έγινε εκτός της Ιρλανδίας. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τον αριθμό ΦΠΑ και να καταβάλλετε οι ίδιοι το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας ως κράτος μέλος της ΕΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 196 της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Αν η χώρα σύστασης της επιχείρησής σας δεν ανήκει στην ΕΕ, η αγορά διαφημιστικών pin δεν θα επιβαρυνθεί με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην Ιρλανδία. Για φορολογικούς σκοπούς, η πώληση εκλαμβάνεται ότι έγινε εκτός της Ιρλανδίας. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τον αριθμό ΦΠΑ ή GST και να καταβάλλετε οι ίδιοι το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την αρμόδια φορολογική αρχή στη χώρα σας.

Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ

Σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωτικό για την επιχείρησή σας να κάνει εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ ή GST, και έχετε επιλέξει αυτήν την οδό, μπορείτε και πάλι να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Pinterest. Ενημερώστε μας σχετικά επιλέγοντας το κουτάκι στην ενότητα «Φορολογικά στοιχεία» και αφήστε κενό το πεδίο "ΑΦΜ". Θα πρέπει ωστόσο να παράσχετε μια επαγγελματική διεύθυνση και να επιβεβαιώσετε ότι ο λογαριασμός σας προορίζεται για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο ΦΠΑ ή GST και εκείνες για τις οποίες είναι προαιρετικό, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες εγγραφής, συμβουλευτείτε την αρμοδία φορολογική αρχή στη χώρα σας.

Ενημέρωση του αριθμού ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώσετε τον αριθμό ΦΠΑ στις ρυθμίσεις του επαγγελματικού λογαριασμού σας.

  1. Όπου κι αν βρίσκεστε στο Pinterest, πατήστε Διαφημίσεις δίπλα στη γραμμή αναζήτησης.
  2. Επιλέξτε Χρέωση.
  3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις πληρωμών και εισαγάγετε το ΑΜΦ σας στην ενότητα «Στοιχεία επιχείρησης». 

Ένα λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η εισαγωγή του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αντί του αριθμού ΦΠΑ. Οι αριθμοί ΦΠΑ ξεκινούν με το αναγνωριστικό της χώρας και περιλαμβάνουν έως 12 χαρακτήρες (αριθμούς ή γράμματα). Αν θέλετε να επαληθεύσετε τον ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ που έχετε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι επιχειρήσεις στην Αυστραλία πρέπει να υποβάλουν τον αριθμό επιχείρησης ABN (Australian Business Number). Πρόκειται για ένα μοναδικό 11ψήφιο αναγνωριστικό.

Οι επιχειρήσεις στη Νέα Ζηλανδία πρέπει να υποβάλουν τον αριθμό επιχείρησης NZBN (New Zealand Business Number). Πρόκειται για ένα μοναδικό 13ψήφιο αναγνωριστικό.

Τιμολόγια με ΦΠΑ ή GST

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας και εντός 48 ωρών από τη συναλλαγή, το Pinterest θα αποστείλει ένα τιμολόγιο στη διεύθυνση email χρέωσης που έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό σας. Τα τιμολόγια από το Pinterest είναι έγκυρα τιμολόγια ΦΠΑ για φορολογικούς σκοπούς.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.