Ψώνια στο Pinterest

1 - Προβάλετε τα προϊόντα σας στο Pinterest

2 - Εισαγάγετε την πηγή δεδομένων σας

3 - Δημιουργήστε ομάδες προϊόντων

5 - Κάντε μετρήσεις και βελτιώσεις στις διαφημίσεις αγορών