Αρχείο εκθέσεων διαφάνειας

Δείτε παρακάτω τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαφάνειας, από τον Ιούλιο του 2013. Αν δεν είστε σίγουροι για κάποιον όρο, ανατρέξετε στο κεφάλαιο με τους Ορισμούς. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα πληροφοριών χρήστη, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή αιτήματος πληροφοριών χρήστη.

Έκθεση διαφάνειας 2018

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

Ιανουάριος - Μάρτιος 2018

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 6 4 4 3
Δικαστική εντολή 1 1 1 0
Ένταλμα 5 5 6 1
Σύνολο 12 10 11

4

Απρίλιος - Ιούνιος 2018

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 7 4 5 3
Δικαστική εντολή 1 1 1 0
Ένταλμα 4 6 6 3
Σύνολο 12 11 12 6

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 10 8 12 6

Δικαστική εντολή

2 2 2 1
Ένταλμα 8 8 12 2
Σύνολο 20 18 28 9

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 7 7 8 1
Δικαστική εντολή 1 1 1 0
Ένταλμα 5 5 5 1
Σύνολο 13 13 14 2

Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
Ιανουάριος - Μάρτιος 2018 0 0 0 Δ/Υ
Απρίλιος - Ιούνιος 2018 0 0 0 Δ/Υ
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018 1 1 2 Ηνωμένο Βασίλειο
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018 0 0 0 Δ/Υ

Αιτήματα εθνικής ασφάλειας

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
Ιανουάριος - Ιούνιος 2018 0-249
Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018 0-249

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου

Τύπος παραβίασης // Χρονική περίοδος Παραβίαση οδηγιών για την κοινότητα Καταργήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας Σύνολο Μη συμμόρφωση
Ιανουάριος - Μάρτιος 2018 Ινδία (1), Ρωσία (21) Ρωσία (4) 26 0
Απρίλιος - Ιούνιος 2018 Ινδία (3), Κορέα (31), Μαλαισία (1), Πακιστάν (1), Ρωσία (9), Τουρκία (5) Ρωσία (3) 53 0
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018 Ρωσία (3), Τουρκία (5) Ρωσία (5) 11 0
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018 Γαλλία (1), Ρωσία (13), Τουρκία (4) Ρωσία (44), Τουρκία (5) 67 0

 

 

Έκθεση διαφάνειας 2017

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

Ιανουάριος - Μάρτιος 2017

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
Κλήτευση 37 33 42 18
Δικαστική εντολή 2 2 2 0

Ένταλμα

39 39 42 22
Σύνολο 78 74 86 40

Απρίλιος - Ιούνιος 2017

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
Κλήτευση 22 21 24 8
Δικαστική εντολή 0 0 0 0

Ένταλμα

20 19 20 5
Σύνολο 42 40 44 13

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
Κλήτευση 13 12 12 4
Δικαστική εντολή 1 1 1 0

Ένταλμα

9 9 11 1
Σύνολο 23 22 24 5

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
Κλήτευση 5 3 3 1
Δικαστική εντολή 0 0 0 0

Ένταλμα

7 7 7 0
Σύνολο 12 10 10 1

*Με τον όρο "Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση" νοούνται οι λογαριασμοί των οποίων ο κάτοχος έχει λάβει ειδοποίηση πριν από την παραγωγή πληροφοριών.

Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
Ιανουάριος - Μάρτιος 2017 0 0 0 Δ/Υ
Απρίλιος - Ιούνιος 2017 0 0 0 Δ/Υ
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017 0 0 0 Δ/Υ
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017 0 0 0 Δ/Υ

Αιτήματα εθνικής ασφάλειας

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
Ιανουάριος - Ιούνιος 2017 0-249
Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017 0-249

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Συμμόρφωση Χώρες
Ιανουάριος - Μάρτιος 2017 72 72 Ρωσία, Νότια Κορέα
Απρίλιος - Ιούνιος 2017 52 52 Ρωσία
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017 57 56 Ρωσία, Νότια Κορέα
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017 23 23  

*Όταν το Pinterest συμμορφώνεται με ένα κρατικό αίτημα κατάργησης περιεχομένου, περιορίζουμε την εμφάνιση του εν λόγω περιεχομένου μόνο στη χώρα από την οποία προήλθε το αίτημα. Το περιεχόμενο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες.

Έκθεση διαφάνειας 2016

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

Ιανουάριος - Μάρτιος 2016

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 5 5 5 1
Δικαστική εντολή 1 1 1 0

Ένταλμα

0 0 0 0
Σύνολο 6 6 6 1

Απρίλιος - Ιούνιος 2016

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 8 6 13 2
Δικαστική εντολή 1 1 12 0

Ένταλμα

9 8 10 1
Σύνολο 18 15 35 3

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 14 11 75 71
Δικαστική εντολή 1 1 1 1

Ένταλμα

5 5 8 5
Σύνολο 20 17 84 77

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 10 10 12 4
Δικαστική εντολή 1 1 2 0

Ένταλμα

15 14 18 2
Σύνολο 26 25 32 6

Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 0 0 0 Δ/Υ
Απρίλιος - Ιούνιος 2016 0 0 0 Δ/Υ
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016 0 0 0 Δ/Υ
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016 0 0 0 Δ/Υ

Αιτήματα εθνικής ασφάλειας

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
Ιανουάριος 2016 - Ιούνιος 2016 0-249
Ιούλιος 2016 - Δεκέμβριος 2016 0-249

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Συμμόρφωση Χώρες
Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 1 0 ΗΠΑ
Απρίλιος - Ιούνιος 2016 1 0 ΗΠΑ
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016 6 6 ΡΩΣΙΑ
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016 1 1 ΡΩΣΙΑ

Έκθεση διαφάνειας 2015

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 7 7 10 4
Δικαστική εντολή 0 0 0 0

Ένταλμα

2 2 3 0
Σύνολο 9 9 13 4

Απρίλιος - Ιούνιος 2015

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 9 8 11 7
Δικαστική εντολή 4 3 6 0

Ένταλμα

6 6 8 6
Σύνολο 19 17 25 13

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 8 8 9 3
Δικαστική εντολή 1 1 2 0

Ένταλμα

2 2 2 2
Σύνολο 11 11 13 5

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 6 6 6 2
Δικαστική εντολή 0 0 0 0

Ένταλμα

1 1 1 0
Σύνολο 7 7 7 2

Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 1 0 1 Γερμανία
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015 0 0 0 Δ/Υ
Απρίλιος - Ιούνιος 2015 0 0 0 Δ/Υ
Ιανουάριος - Μάρτιος 2015 0 0 0 0

Αιτήματα εθνικής ασφάλειας

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
Ιούλιος 2015 - Δεκέμβριος 2015 0-249
Ιανουάριος 2015 - Ιούνιος 2015 0-249

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Συμμόρφωση Χώρες
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 1 1 Ρωσία
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015 3 3 Ρωσία (3)
Απρίλιος - Ιούνιος 2015 0 0 Δ/Υ
Ιανουάριος - Μάρτιος 2015 0 0 Δ/Υ

Έκθεση διαφάνειας 2014

Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 7

Εντάλματα: 0 (0%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 0

Κλητεύσεις: 7 (100%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 4

 • Σώμα ενόρκων: 5 (72% των κλητεύσεων)

 • Διοικητικές: 2 (28% των κλητεύσεων)

Εθνική ασφάλεια: 0

Λοιπά: 0

Αιτών και συμμόρφωση

Ομοσπονδιακή αρχή: 2 (2 κλητεύσεις), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

Πολιτειακή/τοπική αρχή: MN (2), FL (1), IL (1), CA (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

Αιτήματα από τον υπόλοιπο κόσμο: Αυστραλία (1), Αριθμός λογαριασμών: 1, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

Απρίλιος - Ιούνιος 2014

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 19

Εντάλματα: 3 (33%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 2

Κλητεύσεις: 6 (67%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 1

 • Διοικητικές: 4 (67% των κλητεύσεων)

 • Δικαστήριο: 2 (33% των κλητεύσεων)

Εθνική ασφάλεια: 0

Λοιπά: 0

Αιτών και συμμόρφωση

Ομοσπονδιακή αρχή: 3 (2 εντάλματα, 1 κλήτευση), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 33%

Πολιτειακή/τοπική αρχή: WI (2), MO (1), OH (1), GA (1), CA (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 83%

Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

Αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου στον υπόλοιπο κόσμο: Καναδάς (1), Αριθμός λογαριασμών: 3, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

Ιούλιος - Σεπτεμβριος 2014

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 15

Εντάλματα: 3 (43%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 3

Κλητεύσεις: 7 (57%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 4

 • Σώμα ενόρκων: 4 (57% των κλητεύσεων)

 • Διοικητικές: 0 (0% των κλητεύσεων)

 • Δικαστήριο: 3 (43% των κλητεύσεων)

Εθνική ασφάλεια: 0

Λοιπά: 0

Αιτών και συμμόρφωση

Ομοσπονδιακή αρχή: 4 (1 ένταλμα, 3 κλητεύσεις), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

Πολιτειακή/τοπική αρχή: CA (1), PA (1), NJ (1), TX (1), AK (1), TN (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 3, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 66%

Αιτήματα από τον υπόλοιπο κόσμο: Κανένα, Αριθμός λογαριασμών: 0, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 19

Εντάλματα: 4 (30%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 3

Κλητεύσεις: 9 (60%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 6

 • Σώμα ενόρκων: 5 (55% των κλητεύσεων)

 • Διοικητικές: 1 (11% των κλητεύσεων)

 • Δικαστήριο: 3 (33% των κλητεύσεων)

Εθνική ασφάλεια: 0

Λοιπά: 0

Αιτών και συμμόρφωση

Ομοσπονδιακή αρχή: 4 (0 εντάλματα, 4 κλητεύσεις), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 75%

Πολιτειακή/τοπική αρχή: MI (1), IL (1), MN (1), AZ (1), ID (1), WI (1), VI (1), PA (1), ND (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 77%

Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

Αιτήματα από τον υπόλοιπο κόσμο: Κανένα, Αριθμός λογαριασμών: 0, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

Έκθεση διαφάνειας 2013

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 7

Εντάλματα: 4 (57%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 2

Κλητεύσεις: 3 (43%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 1

 • Σώμα ενόρκων: 1 (33% των κλητεύσεων)
 • Δικαστήριο: 2 (66% των κλητεύσεων)

Λοιπά: 0

Εθνική ασφάλεια: 0

Αιτών και συμμόρφωση:

Ομοσπονδιακή αρχή: 1, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

Πολιτειακή/τοπική αρχή: CA (2), FL (1), UT (1); NY (1) & WI (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 83%

Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου στον υπόλοιπο κόσμο: 0

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 5

Εντάλματα: 3 (60%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 0

Κλητεύσεις: 2 (40%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 0

 • Σώμα ενόρκων: 1 (50% των κλητεύσεων)
 • Δικαστήριο: 1 (50% των κλητεύσεων)

Λοιπά: 0

Εθνική ασφάλεια: 0

Αιτών και συμμόρφωση:

Ομοσπονδιακή αρχή: 0

Πολιτειακή/τοπική αρχή: CA (2), FL (1), UT (1), OR (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 1 (100%), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

Αιτήματα πληροφοριών από τον υπόλοιπο κόσμο: 0

Ορισμοί

Πληροφορίες λογαριασμού: βασικές πληροφορίες λογαριασμού όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, όνομα, όνομα χρήστη, ημερομηνία/ώρα δημιουργίας λογαριασμού και διευθύνσεις ΙΡ που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση στο Pinterest. Δεν περιλαμβάνεται περιεχόμενο που δημοσιεύει ο χρήστης στο Pinterest.

Αστικό αίτημα: αίτημα αστικού δικαίου για πληροφορίες λογαριασμού (π.χ. αστική κλήτευση). Η νομοθεσία μάς απαγορεύει να παρέχουμε περιεχόμενο σε περίπτωση αστικού αιτήματος.

Περιεχόμενο: το περιεχόμενο των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιήσει οι χρήστες στο Pinterest ή μέσω αυτού. Συμπεριλαμβάνει τα pin και τις περιγραφές pin του χρήστη, σχόλια, ονόματα πινάκων, επισημάνσεις "μου αρέσει" και άτομα που ακολουθεί ο χρήστης.

Ομοσπονδιακή αρχή: ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. FBI) ή άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες (π.χ. FTC) των ΗΠΑ.

Αρχή επιβολής του νόμου: ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου (δηλ. δημοτική/πολιτειακή αστυνομία, FBI).

Νομική διαδικασία: κάθε ένταλμα, κλήτευση ή άλλο αίτημα από κυβερνητική υπηρεσία.

Εκτός ΗΠΑ: ομοσπονδιακές, πολιτειακές ή τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ή υπηρεσίες εκτός των ΗΠΑ.

Αίτημα εθνικής ασφάλειας: επιστολές και εντολές εθνικής ασφάλειας που εκδίδονται βάσει του νόμου περί εποπτείας των αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών.

Λοιπά: άλλα αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου, όπως εντολές παρακολούθησης κλήσεων, καταγραφής κλήσεων, παρακολούθησης κλήσεων και εντοπισμού θέσης και αιτήματα επείγουσας δημοσιοποίησης.

Ασφαλιστικά μέτρα: (i) δικαστική εντολή που εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο 18 U.S.C. § 2705(b) των ΗΠΑ, ή (ii) εφαρμοστέο πολιτειακό διάταγμα που απαγορεύει ή καθυστερεί την κοινοποίηση.

Πολιτειακή/τοπική αρχή: πολιτειακές ή τοπικές αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. πολιτειακοί/επαρχιακοί εισαγγελείς, σερίφηδες, τοπική αστυνομία) και δικαστικά σώματα (π.χ. σώμα ενόρκων πολιτείας έως επαρχιακοί ειρηνοδίκες).

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.