Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τα βίντεο στο Pinterest

Video feedback
Tell us about your experience with videos on Pinterest.
What can we improve about videos on Pinterest?
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: gif, jpg, png, svg.
About you
Are you an advertiser on Pinterest?
We may reach out if we need more info.
Backend values