Tietopyyntöjä koskevat ohjeet

Kaikilla tietoja tallentavilla yrityksillä, kuten pankeilla, puhelinyhtiöillä ja sähköpostipalveluntarjoajilla, tulee olla omat käytännöt ja ohjeet esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten tai oikeusistuinten esittämiin käyttäjätietoja koskeviin pyyntöihin. Tässä ovat Pinterestin käytännöt ja ohjeet.

Tiedot on valtaosin tarkoitettu lainvalvonta-, oikeus- ja valvontaviranomaisille. Jos et ole viranomainen ja sinulla on kysyttävää, käytä Pinterestin ohjekeskusta.

Tallennetut käyttäjätiedot

Pinterest tallentaa ja ylläpitää käyttäjätietoja tietosuojakäytännössä sekä kuluttajia ja yrityksiä koskevissa käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Tietosuojakäytäntö sisältää esimerkkejä tallennettavista tiedoista.

Pinterest ei voi taata, että tietosuojakäytännössä tai käyttäjää koskevissa käyttöehdoissa kuvattavat tiedot ovat saatavilla kaikille käyttäjille. Pinterest ei välttämättä säilytä kopiota kaikista käyttäjien tallentamista kuva-, ääni- tai videotiedostoista. Käyttäjät voivat esimerkiksi lisätä linkkejä videopalveluihin kuten YouTube, jolloin video toistetaan YouTube-sovellusliittymän kautta.

Käyttäjätietojen luovutuspyynnöt

USA:n lainvalvontaviranomaiset

Pinterest toimittaa käyttäjätietoja vain siinä tapauksessa, että pyytäjällä on esittää voimassa oleva haaste, oikeuden määräys tai etsintälupa ("Viranomaisen tietopyyntö"). Pinterest ei toimita käyttäjien lisäämää sisältöä ilman voimassa olevaa etsintälupaa. 

Muiden maiden lainvalvontaviranomaiset

Pinterest toimittaa käyttäjätietoja vain, jos pyyntö esitetään yhdysvaltalaisen oikeusistuimen voimassa olevan määräyksen nojalla (oikeusapusopimusten tai oikeusapupyynnön kautta).

Viranomaisten tietopyyntöjä koskevat vaatimukset

Viranomaisen tietopyyntöön vastatakseen Pinterest tarvitsee:

 • yllä kuvatut asiakirjat
 • yksilöllisen käyttäjänimen (pinterest.com/[käyttäjänimi]) ja/tai Pinterest-tiliin liitetyn sähköpostiosoitteen
 • viranomaisen toimivan vastaussähköpostiosoitteen.

Varmistaakseen, että viranomaisen tietopyyntö on suppea eikä vaadi luovuttamaan enempää tietoa kuin on tarpeen (mahdollisesti kalliisti ja aikaavievästi) Pinterest pyytää lisäksi ilmoittamaan:

Käyttäjätietojen säilytys- tai tuottamispyynnön esittäminen

Lähetä Pinterestille Yhdysvaltain lainsäädännön tai oikeusprosessin edellyttämä ilmoitus lainvalvontaviranomaisen tietopyyntölomakkeella. Toimita tiedot vain sähköisesti.

Pinterest vastaa vain lainvalvontaviranomaisten lähettämiin pyyntöihin. Jos et ole viranomainen ja sinulla on kysyttävää, tutustu Pinterestin ohjekeskukseen.

Oikeusprosessin hyväksyminen ei tarkoita sitä, että Pinterest luopuu oikeudesta esittää tuomioistuimen toimivaltaa tai ilmoituksen asianmukaista toimitusta koskevia vastalauseita.

Ilmoitus käyttäjille

Pinterestin käytäntö on ilmoittaa käyttäjille viranomaisten tietopyynnöistä. Lähetämme käyttäjälle täydellisen kopion pyynnöstä ennen kuin toimitamme tiedot viranomaisille. Käytännöstä voidaan poiketa, jos:

 • laki estää ilmoittamisen (esim. Yhdysvaltain asiakastietojen luovutusta koskevan lain 18 U.S.C. pykälä 2705(b))
 • kyseessä on henkilön henkeä tai terveyttä uhkaava hätätilanne tai tiettyyn paikkaan kohdistuva uhka
 • Pinterestillä on syytä uskoa, ettei tilin oikea omistaja saisi ilmoitusta (esim. jos tili on kaapattu tai sähköpostiosoite ei toimi).

Jos vastaanotamme Yhdysvaltain viranomaisilta National Security Letterin (NSL), joka sisältää toistaiseksi voimassa olevan ilmoittamisen kieltävän määräyksen, käytäntömme on pyytää viranomaisia hakemaan USA FREEDOM Act -asetuksen nojalla määräyksen uudelleenkäsittelyä.

Tapauksissa, joissa ilmoitusta ei tehdä oikeuden määräyksestä tai hätätilanteen vuoksi, käytäntömme on lähettää ilmoitus käyttäjälle sen jälkeen, kun oikeuden määräys tai hätätilanne ei enää ole voimassa.

Huomautus: viranomaisen valaehtoinen lausunto, kuvaus, saate tai muu lausunto ei riitä estämään käyttäjälle toimitettavaa ilmoitusta. Jos et halua Pinterestin ilmoittavan tietopyynnöstä käyttäjälle, toimita Pinterestille Yhdysvaltain asiakastietojen luovutusta koskevan lain 18 U.S.C. pykälän 2705(b) mukaisesti annettu oikeuden määräys tai viittaa osavaltion säännökseen. 

Tietojen säilyttämis- ja tuottamispyynnöistä koituvat kustannukset

Jos Pinterest hakee korvausta tietojen säilyttämisen ja/tai tuottamisen todellisista kustannuksista, se tekee vilpittömän arvion näistä kustannuksista osana toimintaansa tai viranomaisen pyynnöstä ennen tietojen käsittelyä. Kustannukset määräytyvät Pinterestin ylläpitämän raakadatan käsittelemiseen ja hakemiseen tarvittavan tietomäärän, ajan ja resurssien perusteella.

Aitoustodistus tai asiantuntijatodistus

Pinterest antaa todistuksen tietojen valvojalta jokaisen tietojen luovuttamisen yhteydessä, mutta yleensä henkilökohtaista tai asiantuntijatodistusta ei voida antaa.

Yhteys hätätilanteessa

Jos olet Pinterest-käyttäjä ja tiedossasi on yksilöön tai ryhmään kohdistuva välitön vaara, ota välittömästi yhteyttä paikallisiin lainvalvontaviranomaisiin.

Jos kyseessä on tilanne, johon liittyy vakavan loukkaantumisen riski tai hengenvaara, lainvalvontaviranomaiset voivat lähettää käyttäjää koskevan tietopyynnön lainvalvontaviranomaisen tietopyyntölomakkeella (muista valita Hätätapaus-kohdassa Kyllä ja ilmoita lisätiedot) tai sähköpostitse osoitteeseen lawenforcement [at] pinterest.com.

Pinterest vastaa vain lainvalvontaviranomaisten lähettämiin viesteihin. Jos et ole viranomainen ja sinulla on ongelma, tutustu Pinterestin ohjekeskukseen. Aiheettomien viestien lähettäminen tähän osoitteeseen on väärinkäytös, joka saattaa johtaa Pinterest-tiliin kohdistuviin toimenpiteisiin.

Pinterest tutustuu ja vastaa tietopyyntöihin tapaus kerrallaan.

Pinterestin julkinen kanta valvontaviranomaisten esittämiin joukkopyyntöihin

Pinterest edellyttää tietopyyntöjä koskevien ohjeidensa mukaisesti, että kaikki lainvalvontaviranomaisten käyttäjätietoja koskevat pyynnöt esitetään lainmukaisiin tarkoituksiin ja rajataan tiettyihin, nimettyihin käyttäjiin. Pinterest ei ole osallistunut eikä aio osallistua käyttäjätietojen joukkotoimitukseen viranomaisten pyynnöstä. Pinterest vastustaa pakotettuja takaportteja ja tukee lainsäädäntöuudistuksia, jotka rajoittavat tietojen joukkopyyntöjä.

Tilin tunnistetiedot

Pinterest-käyttäjillä on profiilin yläosassa näytettävä nimi sekä yksilöllinen käyttäjänimi, joka näkyy profiilin URL-osoitteessa. Ilmoita Pinterestille käyttäjänimi tai tiliin liitetty sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite on yksityinen ja sen saa yleensä vain käyttäjältä itseltään. Toinen mahdollinen lähde on NCMEC CyberTips.

Käyttäjänimen löytäminen

 • Pinterestin Web-versio: Siirry käyttäjän profiiliin, niin näet hänen käyttäjänimensä osoiterivillä heti https://pinterest.com/-tekstin jälkeen.
 • Pinterestin iOS-sovellus: Siirry käyttäjän profiiliin ja napauta näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvää lippukuvaketta. Käyttäjänimi näkyy suluissa näytön alaosassa.
 • Pinterestin Android-sovellus: Siirry käyttäjän profiiliin ja napauta näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvää lippukuvaketta. Käyttäjänimi näkyy suluissa näytön alaosassa.

Tietopyyntöraportti

Tutustu Pinterestin viimeisimpään tietopyyntöraporttiin tai arkistoituihin tietopyyntöraportteihin.

Mikä Pinterest on?

Pinterest on online-työkalu, jolla on helppo kerätä ja järjestää nettilöytöjä. Käyttäjät voivat tallentaa linkin netistä löytämäänsä sisältöön (esim. kuviin tai videoihin) tai ladata Pinterestiin omia kuviaan (omien video- tai äänitiedostojen lataaminen suoraan Pinterestiin ei toistaiseksi onnistu). Käyttäjät voivat lisäksi selata Pinterestissä muiden käyttäjien tallentamaa sisältöä.

Pin-lisäyksiä tallennetaan tauluihin. Käyttäjät voivat kutsua muita tallentamaan sisältöä tauluihinsa. He voivat seurata muiden käyttäjien tauluja ja tallentaa tai kommentoida heidän Pin-lisäyksiään.

Käyttäjät voivat selata muiden käyttäjien tai taulujen Pin-lisäyksiä omalla etusivullaan. 

Uusia Pin-lisäyksiä, tauluja ja kiinnostavia käyttäjiä löytyy selailemalla aihesyötteitä tai tekemällä hakuja.

Lisätietoja on Pinterestin käyttöohjeessa.

 

Pin-lisäykset

Pin-lisäyksessä on mediasisältöä (kuva, ääntä tai videota), lyhyt kuvaus ja linkki. Pin-lisäyksiä voi tehdä (1) osoitteesta pinterest.com, (2) selaimen Pinterest-painikkeella, (3) Pinterestin mobiilisovelluksella (iOS- tai Android-laitteella) sekä (4) kolmansien osapuolten verkkosivustoihinsa lisäämällä Tallenna-painikkeella.

Pin-lisäyksen tallentaja voi itse muokata lisäyksen kuvausta ja valita taulun, johon se tallennetaan.

Sivuston tai sisällön omistaja on jo saattanut laatia Pin-lisäykselle kuvauksen (esim: lazy_cat.jpg tai Confessional Cheesecake Recipe | palvelusta mbarton.org).

Käyttäjät voivat muokata kuvausta tallentamisen jälkeen. Käyttäjät voivat myös siirtää Pin-lisäyksiä taulusta toiseen tai tallentaa saman lisäyksen moneen tauluun.

Taulut

Taulu on kokoelma Pin-lisäyksiä, jotka yleensä liittyvät samaan aiheeseen tai ideaan. Käyttäjät voivat kutsua muita käyttäjiä tallentamaan Pin-lisäyksiä tauluihinsa.

Taulut voivat olla julkisia tai salaisia. Salaiseen tauluun tallennetut Pin-lisäykset näkyvät vain taulun omistajalle ja hänen kutsumilleen käyttäjille.

Tallennetut Pin-lisäykset

Käyttäjät voivat tallentaa Pinterestin muiden käyttäjien Pin-lisäyksiä omiin tauluihinsa. Tallennettu sisältö ei aina välttämättä ole peräisin sisällön alkuperäiseltä lisääjältä (esim: käyttäjä X tallentaa käyttäjän Y lisäyksen, joka puolestaan oli tallentanut sen alkuperäiseltä lisääjältä Z.)

Jos käyttäjä poistaa Pin-lisäyksen, muiden käyttäjien tauluissa olevia saman lisäyksen tallennuksia ei poisteta.

Kommentit

Kuka tahansa voi kommentoida näkemiään Pin-lisäyksiä. Käyttäjä voi poistaa omia, mutta ei muiden käyttäjien kommentteja. Kommentit ovat julkisia, jos taulu on julkinen.

Huomaa, että Pin-lisäyksessä ensimmäisenä näkyvä teksti saattaa vaikuttaa kommentilta, mutta se on Pin-lisäyksen kuvaus.

Viestit

Käyttäjät voivat lähettää Pinterestin muille käyttäjille yksityisiä viestejä. He voivat viestiä yhden tai useamman käyttäjän kanssa kerrallaan. Jos kyseiset käyttäjät eivät seuraa toisiaan, viesti näkyy yhteistietopyyntönä, kunnes vastaanottaja hyväksyy sen.

Hakutoiminto

Pinterestissä on hakupalkki, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä hakuja.

Ideoita etsivät käyttäjät voivat kirjoittaa kenttään yhden tai useamman hakusanan. Tulokset sisältävät Pin-lisäyksiä, tauluja ja käyttäjätilejä. Kaikki käyttäjän tekemät haut voidaan tarvittaessa noutaa ja esittää luettelomuodossa lainvalvontaviranomaisille.

Profiili

Kaikki Pinterest-profiilit ovat julkisia. Niissä näkyy käyttäjän itsensä ilmoittamia tietoja sekä käyttäjän taulut, Pin-lisäykset, kokeilut, seuraajat ja seurattavat. Profiilissa näkyvät seuraavat tiedot:

 • Nimi (pakollinen tieto)
 • Käyttäjänimi (pakollinen tieto)
 • Sijainti (ei pakollinen)
 • Profiilin kuvaus, enintään 500 merkkiä (ei pakollinen)
 • Verkkosivusto (ei pakollinen)
 • Profiilikuva (ei pakollinen)
 • Facebook- tai Twitter-tili, jos käyttäjä on liittänyt tilit (ei pakollinen)

Pinterest ei edellytä käyttäjiltä oikean nimen käyttämistä. Pinterest ei myöskään tarkista käyttäjän ilmoittamaa nimeä, ikää tai sijaintia.

Käyttäjät voivat muokata profiilitietoja milloin tahansa. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, jos tili on hyllytetty.

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä