Tilien yhdistäminen

Pinterest-tilien yhdistäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. Jos sinulla on useampi kuin yksi tili, voit pitää ne kaikki ja siirtyä tilistä toiseen tai käyttää vain yhtä tiliä ja sulkea tai poistaa muut käytöstä. Jos poistat tilin käytöstä tai suljet sen, muutos vaikuttaa vain kyseiseen sähköpostiosoitteeseen liitettyyn tiliin. Kaikki muut tilit ovat edelleen aktiivisia.

Sähköpostiosoitteen vapauttaminen

Yksi sähköpostiosoite voi olla liitettynä vain yhteen Pinterest-tiliin kerrallaan. Tilin poistaminen käytöstä väliaikaisesti ei vapauta sähköpostiosoitetta käytettäväksi toisessa tilissä.

Jos haluat vapauttaa tiliin liitetyn sähköpostiosoitteen toista tiliä varten, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

Pin-lisäysten siirtäminen tilistä toiseen

Tällä hetkellä ei ole käytettävissä toimintoa, jolla voit siirtää useita Pin-lisäyksiä tilistä toiseen. Jos haluat siirtää Pin-lisäyksiä toiseen tiliin, voit tallentaa alkuperäisen tilin Pin-lisäykset yksitellen uuteen tiliin.