Tietopyyntöraportti

Pinterest on julkaissut tietopyyntöraportin kaksi kertaa vuodessa vuodesta 2013 alkaen. Raportti sisältää tietoja lainvalvontaviranomaisilta ja muilta viranomaisilta saatujen tieto- ja poistopyyntöjen määrästä. 

Ohessa on vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon tietopyyntöraportti. Lisätietoja siitä, miten Pinterest vastaa käyttäjätietoja koskeviin pyyntöihin, on tietopyyntöjä koskevissa ohjeissa.

Tietopyyntöraportti 2020

Viranomaisten tietopyynnöt

Pinterest saa käyttäjätietoja koskevia pyyntöjä lainvalvontaviranomaisilta ja muilta viranomaisilta. Jokainen pyyntö tarkistetaan huolellisesti ja tietoja toimitetaan vain jos pyyntö noudattaa Pinterestin tietopyyntöjä koskevia ohjeita. Pinterest ilmoittaa pyynnöstä käyttäjälle ennen tietojen toimittamista. Tästä käytännöstä voidaan poiketa, jos laki kieltää ilmoittamisen tai kyseessä on hätätapaus.

Yhdysvallat

Tyyppi Pyynnöt Joitakin tietoja toimitettu Tilit   Ilmoitus käyttäjälle**
Haaste 28 28 34 3
Oikeuden määräys  3 3 5 0
Etsintälupa 14 14 15 2
Muu* 1 1 1 0
Yhteensä 46 46 55 5

 

Muut maat

Maa Tyyppi Pyynnöt Joitakin tietoja toimitettu Tilit Ilmoitus käyttäjälle**
Kanada Muu* 1 1 1 0
Yhteensä -- 1 1 1 0

*Muu kattaa muut lainvalvontaan liittyvät pyynnöt, kuten salakuunteluun, puhelurekistereihin, soittajan jäljittämiseen sekä hätätapauksiin liittyvät tietopyynnöt.

**Ilmoitus käyttäjälle tarkoittaa, että tilin omistaja sai tiedon pyynnöstä ennen tietojen toimittamista.

Kansallista turvallisuutta koskevat tietopyynnöt*

Ajanjakso Pyyntöjen määrä
Tammikuu - kesäkuu 2020 0–249

*Kansalliseen turvallisuuteen liittyvä pyyntö viittaa ulkomaiseen tiedustelutoimintaan liittyvän lain (Foreign Intelligence Surveillance Act) mukaisesti annettaviin kansalliseen turvallisuuteen liittyviin kirjeisiin ja määräyksiin.

Viranomaisten sisällön poistopyynnöt

Pinterest saa sisältöä koskevia poistopyyntöjä eri maiden viranomaisilta, koska sisältö ei noudata kyseisen maan lainsäädäntöä tai Pinterestin käyttösääntöjä

Pinterest tarkistaa poistopyynnöt ja arvioi, rikkooko sisältö Pinterestin käyttösääntöjä. Käyttösääntöjen vastainen sisältö poistetaan palvelusta kaikissa maissa. Jos sisältö ei noudata paikallista lainsäädäntöä, sisältö poistetaan näkyvistä pyynnön esittäneessä maassa. 

Pinterest sai vuoden 2020 tammi-kesäkuussa Yhdysvaltojen ulkopuolelta yhteensä 919 pyyntöä kuuden eri maan viranomaisilta. Pyynnöistä 790 johti käyttösääntöjen vastaisen sisällön poistamiseen ja 129 sisällön näkymisen rajoittamiseen.

Maa  Käyttösääntöjen rikkominen* Viranomaispoistot**
Belgia 6 0
Saksa 1 28
Kazakstan 2 0
Korea 76 1
Venäjä 687 96
Turkki 18 4
Yhteensä 790 129

*Käyttösääntöjen rikkominen tarkoittaa, että sisältö ei noudattanut Pinterestin käyttösääntöjä, ja se poistettiin palvelusta.

**Viranomaispoisto tarkoittaa, että viranomainen on esittänyt poistopyynnön. Sisältö ei rikkonut Pinterestin käyttösääntöjä, joten sisältö poistettiin näkyvistä paikallisen lain perusteella vain siinä maassa, jota pyyntö koskee. 

Lasten turvallisuus

Pinterestissä ei sallita lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää materiaalia. Kaikki sisältö, kuvat tai tekstit, jossa hyväksikäytetään alaikäisiä henkilöitä tai vaarannetaan heidän terveytensä, on ehdottomasti kielletty. Tällaisen sisällön havaitseminen ja poistaminen on meille erittäin tärkeää, ja Pinterest tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa lasten hyväksikäytön estämiseksi (Yhdysvaltain National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC).

Pinterestillä on tehtävään koulutettu tiimi, joka tunnistaa ja tarkastaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia. Pinterest toimitti NCMEC:lle vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 1 638 CyberTip-ilmoitusta.

Ajanjakso CyberTip-ilmoitukset
Tammikuu - kesäkuu 2020 1 638

 

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä