Luettelot-työkalun käytön esitoimet

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa Luettelot eivät vielä ole käytettävissä. Niitä voi käyttää Pinterest-yritystileillä tietyillä alueilla.

Lisätietoja

Suorita alla olevat toimet ennen Luettelot-työkalun käyttöä. Siirry osioihin napsauttamalla alla olevia linkkejä.

Soveltuuko Luettelot-työkalu yrityksesi käyttöön?

Luettelot on sivustoissaan tuotteita myyville yrityksille suunniteltu syötteen lisäämistyökalu. Luettelot-työkalun käyttö edellyttää:

 • Pinterest-yritystiliä
 • Tietolähdettä eli tiedostoa, joka sisältää luettelon tuotteista ja niiden määritteistä. Tiedostosta käytetään myös nimityksiä tuoteluettelo tai tuotesyöte.
 • Vahvistettua sivustoa
 • Myyjän ohjeet -sivun ehdot täyttävää sivustoa, joka sisältää selkeän ja helposti löydettävissä olevan toimitus- ja palautuskäytännön sekä yhteystiedot.
 • Tietolähteen isännöintiä: ylläpidä ja tallenna tuotetietoja säännöllisesti, jotta voit lähettää tietolähteen Pinterestille päivittäin.

Jos haluat luoda ostettavia Pin-lisäyksiä, mutta et täytä yllä olevia edellytyksiä, voit käyttää verkkopalvelua, joka huolehtii tuotetietojen muotoilusta Pinterestiä varten. Pinterest tukee tällä hetkellä näitä palveluita: GoDataFeed ja Productsup. Voit myös promota sisältöäsi Pinterestissä muilla tavoin.

Tietolähteen yleiskatsaus

Mikä tietolähde on?

Tietolähdettä kutsutaan usein myös nimillä tuoteluettelo, tuotesyöte tai tietosyöte. Se on tiedosto, joka sisältää luettelon yrityksesi tuotteista ja niiden määritteistä tietyssä muodossa. Pinterest käsittelee tiedoston päivittäin ja luo tuotteille Pin-lisäyksiä.

Tietolähteen toimintaperiaate

Kun lähetät tietolähteen Pinterestille, ilmoitat tietolähteen URL-osoitteen. Pinterest tarkistaa tiedoston ja luo tuote-Pin-lisäyksen jokaiselle onnistuneesti käsitellylle tuotteelle. Lisätietoja on tietolähteen teknisissä tiedoissa.

Tietolähteen ylläpito

Tietolähteen isännöinti vaatii jatkuvia ylläpitotoimia, jotta voit toimittaa tuotteista ajantasaisia tietoja. Pinterest käsittelee tietolähteen päivittäin ja ilmoittaa siinä esiintyvistä virheistä. Käy virheilmoitukset läpi mahdollisimman nopeasti ja korjaa virheet, jotta Pinterestillä on käytössään oikeat ja ajantasaiset tuotetiedot.

Virhetyyppi määrittää, epäonnistuuko koko tiedoston päivitys vai vain joidenkin tuotteiden päivitys. Joissakin tapauksissa sinun tulee tehdä muokkauksia, jotta noudatat parhaita käytäntöjä. Lisätietoja virheilmoituksista.

Lisätietoja tietolähteistä:

 • Päivitä tiedot päivittäin. Pinterest käsittelee tietolähteen kerran vuorokaudessa. Varmista, että koko tietolähteen päivitetty versio on Pinterestin käytettävissä joka päivä, jotta tuotetiedot pysyvät ajan tasalla. Pinterest ei tue käsittelyn ajoittamista tai on-demand-käsittelyä.
 • Huolehdi tietolähteen isännöinnistä. Käytä FTP- tai SFTP-palvelinta tai suoraa HTTP- tai HTTPS-latauslinkkiä. Käyttäjäagentin täytyy päästä käyttämään linkkiä ilman sallittujen IP-osoitteiden tai SSH-avainten luetteloa (ns. whitelisting). Jos käytät latauslinkkiä, Pinterestin täytyy päästä käyttämään tiedostoa suoraan. Pinterest ei tarjoa tietolähteen isännöintipalveluita.
 • Tuotteita voi olla enintään viisi miljoonaa. Pinterest voi käsitellä enintään viisi miljoonaa tuotetta/tili. Jos tietolähteessä on tätä enemmän tuotteita, Pinterest käsittelee ensimmäiset viisi miljoonaa riviä.
 • Yksi tietolähde/yritystili.

Sivuston vahvistaminen Pinterestissä

Tietolähteen kaikkien kohde-URL-osoitteiden täytyy olla siinä verkkotunnuksessa, jonka olet ilmoittanut vahvistetuksi sivustoksi Pinterestissä. Yrityksellä voi olla monta verkkotunnusta, mutta kullakin Pinterest-yritystilillä voi olla vain yksi vahvistettu verkkotunnus. Lue tarvittaessa lisätietoja verkkosivuston vahvistamisesta.

Tietolähteen valmistelu

Luo tietolähde ennen syötteen määrittämistä. Tietolähde on tiedosto, joka sisältää tuoteluettelon ja tuotteiden määritteet.

Luettelot-työkalun tietolähteen isännöintivaatimukset

Käytä isännöintiin FTP- tai SFTP-palvelinta tai määritä suora HTTP- tai HTTPS-latauslinkki. Pinterest ei tarjoa tietolähteen isännöintipalveluita. Käyttäjäagentin täytyy päästä käyttämään tietolähdettä ilman sallittujen IP-osoitteiden tai SSH-avainten luetteloa (ns. whitelisting). Jos käytät HTTP- tai HTTPS-latauslinkkiä, Pinterestin täytyy päästä käyttämään tiedostoa suoraan.

Luettelot-työkalun tietolähteen muotoiluvaatimukset

Tuetut muodot:

Muotoiluvinkkejä:

 • Jos käytät CSV-tiedostoa, Pinterest lisää arvojen ympärille kaksinkertaiset lainausmerkit jäsentämisongelmien välttämiseksi.
 • Ylimääräiset erottimet (pilkku, sarkain) voivat estää tuotteen tai tiedoston käsittelyn.
 • Varmista, että kaikkien sarakkeiden ja rivien erottimet on määritetty oikein tarkistamalla, että jokaisella rivillä on yhtä paljon erottimia.
 • Syötteessä käytettävien pakollisten ja määrämuotoisten arvojen tulee olla englanninkielisiä (amerikanenglanti).
 • TSV- ja CSV-muotoisten tietolähdetiedostojen koodauksen täytyy olla joko pelkkä teksti, UTF-8 tai Latin1.

Tuotetietovaatimukset

Varmista, että noudatat näitä Pinterestin laatimia ohjeita: Myyjän ohjeet. Pinterest saattaa poistaa tuotteet tai tilit, jotka eivät noudata niitä.

Pakolliset ja valinnaiset kentät

Pakollisia kenttiä on seitsemän. Koko syötteen lisääminen epäonnistuu, jos joku näistä kentistä puuttuu tai on muotoiltu väärin.

Pakolliset kentät:

 • id
 • title
 • description
 • link
 • image_link
 • price
 • availability

Voit lisätä myös valinnaisia kenttiä, jotka auttavat Pinterestiä valitsemaan käyttäjille näytettäviä tuotteita. Mitä enemmän tietoja annat, sitä todennäköisemmin käyttäjille näytetään osuvia Pin-lisäyksiä. Pinterest suosittelee, että käytät lisäkenttiä, jotta syöte sisältää tarkkoja tietoja ja käyttäjille näytetään mahdollisimman osuvia tuotteita.

Pakolliset kentät

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus
id

Käyttäjän luoma yksilöllinen tunnus, joka edustaa tuotetta.

Unicode-merkit ovat ainoita hyväksyttyjä merkkejä.

Enintään 127 merkkiä DS0294-L Pakollinen tieto
title Tuotteen nimi, jonka täytyy olla sama kuin aloitussivulla olevalla tuotteella. Sisällytä varianttitiedot, kuten väri ja koko. Enintään 500 merkkiä Women’s denim shirt, large Pakollinen tieto
description Tuotteen kuvaus. Kenttä ei tule HTML-kieltä. Varmista hyvä käyttökokemus käyttämällä pelkkää tekstiä. Enintään 10 000 merkkiä Casual fit denim shirt made with the finest quality Japanese denim.  Pakollinen tieto
link Tuotteen aloitussivu. Linkin täytyy johtaa suoraan samaan tuotteeseen ja esitellä samoja tietoja. Pinterest suosittelee välttämään pakollista rekisteröitymistä. URL-osoitteen alussa täytyy olla http:// tai https://  Enintään 511 merkkiä https://www.example.com/cat/womens-clothing/denim-shirt-0294 Pakollinen tieto
image_link

Tuotekuvan linkki. Käyttäjäagentin täytyy päästä käyttämään linkkiä. Varmista, että linkki sisältää tuotekuvan, ei yleiskuvia tai paikkamerkkejä. URL-osoitteen alussa täytyy olla http:// tai https://

Poista kuvalinkissä esiintyvät pilkut tai koodaa ne, sillä Pinterest ei voi käsitellä kuvalinkkejä, joissa on pilkkuja.

  https://scene.example.com/image/image.jpg Pakollinen tieto
price Tuotteen hinta. Ilmoita ISO 4217 ‑valuuttatunnus, jos et käytä Yhdysvaltain dollareita. Jos valuuttaa ei ilmoiteta, Pinterest käyttää Yhdysvaltain dollareita. Anna valuutta-arvo numeerisen hinta-arvon jälkeen, välilyönnillä tai ilman. Valuutta-arvon tulee olla ISO 4217 ‑valuuttatunnus. Hinta ei voi olla 0. Älä käytä valuuttasymboleja.

<numeric>

<ISO 4217>

24.99 USD
24.99USD
24.99
24.99 GBP
Pakollinen tieto
availability Tuotteen saatavuustieto. Arvon täytyy olla joku näistä: in stock (saatavilla), out of stock (ei saatavilla) tai preorder (ennakkotilaus). in stock
out of stock
preorder
in stock Pakollinen tieto

Valinnaiset yleiset määritteet

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus
product_type Tuotteen oman luokittelusi mukainen luokittelu. Erota alaluokat toisistaan suurempi kuin -merkillä. Sen molemmilla puolilla täytyy olla välilyönti. Pinterest tunnistaa vain merkin >. Älä käytä muita erottimia, kuten pilkkuja tai pystyviivoja.

L0 > L1 > L2 > L3 > L4

Enintään 1 000 merkkiä

Clothing > Women’s > Shirts > Denim Valinnainen tieto
additional_image_link

Tuotteen lisäkuvien linkit. Erota kuvat toisistaan pilkuilla. Koko merkkijono kannattaa ilmoittaa lainausmerkeissä. URL-osoitteen alussa täytyy olla http:// tai https://

Poista kuvalinkissä esiintyvät pilkut tai koodaa ne, sillä Pinterest ei voi käsitellä kuvalinkkejä, joissa on pilkkuja.
 

Pinterest luo jokaiselle lisäkuvalinkille uuden Pin-lisäyksen.

  "https://scene.example.com/image/image_v2.jpg, https://scene.example.com/image/image_v3.jpg" Valinnainen tieto
mobile_link Aloitussivun mobiiliversio. URL-osoitteen alussa täytyy olla http:// tai https://   https://m.example.com/cat/womens-clothing/denim-shirt-0294 Valinnainen tieto
sale_price Tuotteen alennushinta. Alennushinnan täytyy olla hintaa pienempi. Ilmoita valuutta samalla tavalla kuin alkuperäiselle hinnalle. Ilmoita ISO 4217 ‑valuuttatunnus, jos et käytä Yhdysvaltain dollareita. Jos valuuttaa ei ilmoiteta, Pinterest käyttää Yhdysvaltain dollareita. Anna valuutta-arvo numeerisen hinta-arvon jälkeen, välilyönnillä tai ilman. Hinta ei voi olla 0. Älä käytä valuuttasymboleja.

<numeric>

<ISO 4217>

14.99 USD
14.99USD
14.99
14.99 GBP
Valinnainen tieto

Valinnainen tuotetunnus

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus
item_group_id Tuotteen tuoteryhmän tunnus  Enintään 127 merkkiä DS0294 Pakollinen, jos tuotteella on variantteja

brand

Tuotteen brändi   Josie’s Denim Valinnainen tieto
gtin Tuotteen yksilöllinen GTIN-tunnus Numeerinen 3234567890126 Valinnainen tieto
mpn Valmistajan osanumerot eli MPN-koodit ovat aakkosnumeerisia koodeja, joita tuotteen valmistajat käyttävät valmistamiensa tuotteiden yksilöllisinä tunnisteina. Aakkosnumeerinen "mpn":
"PI12345NTEREST"
Valinnainen tieto
identifier_exists Pakollinen tieto tuotteille, joilla ei ole yksilöllistä tuotetunnusta (GTIN tai MPN). Jos määritettä ei ilmoiteta, oletusarvo on TRUE. true
false
yes
no
true Valinnainen tieto

Valinnaiset tuoteominaisuudet

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus

color

Tuotteen pääväri   blue Valinnainen tieto
gender Tuotteeseen liittyvä sukupuoli. Arvon täytyy olla joku näistä: male (mies), female (nainen) tai unisex (kaikki). male
female
unisex
female Valinnainen tieto
age_group Tuotteeseen liittyvä ikäryhmä. Arvon täytyy olla joku näistä: newborn (vastasyntynyt), infant (vauva), toddler (taapero), kids (lapsi) tai adult (aikuinen). newborn
infant
toddler
kids
adult
adult Valinnainen tieto
material Materiaali, josta tuote on valmistettu   cotton Valinnainen tieto
pattern Tuotteen kuvion kuvaus   plaid Valinnainen tieto
size Tuotteen koko   M Valinnainen tieto
size_type Koon lisäkuvaus. Arvon täytyy olla joku näistä: regular (tavallinen), petite (pieni), plus (iso), big_and_tall (iso ja pitkä) tai maternity (äitiys). regular
petite
plus
big_and_tall
maternity
regular Valinnainen tieto
size_system Ilmaisee minkä maan kokojärjestelmää tuote käyttää. Maakoodi

US
UK

Valinnainen tieto

Valinnaiset vero- ja toimitustiedot

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus
tax Jokainen tax-määriteryhmä voi sisältää neljä alimääritettä: country (maa), region (alue), rate (prosentti, pakollinen), tax_ship (toimituksen vero).
Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja.
country:region:rate(required):tax_ship US:1025433:6.00:y Valinnainen tieto
shipping Jokainen shipping-määriteryhmä voi sisältää neljä alimääritettä: country (maa), region (alue), service (palvelu) ja price (hinta, pakollinen).
Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja.
country:region:service:price(required)

US:CA:Ground:0 USD

US::Express:13.12

Valinnainen tieto

shipping_weight

Tuotteen paino. Varmista, että numeroarvo ja mittayksikkö on erotettu välilyönnillä. <numeric> <metric> 3 kg
5 lbs
Valinnainen tieto
shipping_width Tuotteen toimittamiseen tarvittavan pakkauksen leveys. Varmista, että numeroarvo ja mittayksikkö on erotettu välilyönnillä. <numeric> <metric> 16 in Valinnainen tieto
shipping_height Tuotteen toimittamiseen tarvittavan pakkauksen korkeus. Varmista, että numeroarvo ja mittayksikkö on erotettu välilyönnillä. <numeric> <metric> 12 in Valinnainen tieto

Valinnainen aikuistuotemerkintä

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus
adult Käytä arvoa TRUE (tosi), jos lähetät vain aikuisille tarkoitettuja tuotteita. Tuotteita ei näytetä Pinterestissä. TRUE
FALSE
true Valinnainen tieto

Valinnaiset omat ryhmät

Omia tuoteryhmiä voidaan käyttää eri tarkoituksiin, kuten kausituotteille, erikoistarjouksille tai hyvin myyville tuotteille. Pinterest hyväksyy enintään viisi omaa ryhmää.

Voit käyttää omia ryhmiä tuoteryhmien luontiin Luettelot-työkalulla.

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus
custom_label_0 Oma tuoteryhmittely Enintään 1 000 merkkiä

Best sellers

Summer promotion

Valinnainen tieto
custom_label_1 Oma tuoteryhmittely Enintään 1 000 merkkiä   Valinnainen tieto
custom_label_2 Oma tuoteryhmittely Enintään 1 000 merkkiä   Valinnainen tieto
custom_label_3 Oma tuoteryhmittely Enintään 1 000 merkkiä   Valinnainen tieto
custom_label_4 Oma tuoteryhmittely Enintään 1 000 merkkiä   Valinnainen tieto

Valinnaiset ostosmainoskentät

Sarakkeen nimi Kuvaus Syntaksi / tuetut arvot Esimerkki Pakollisuus
adwords_redirect Mainostajat voivat määrittää erillisen URL-osoitteen Pinterestin ostosmainosliikenteen seurantaa varten. Sen täytyy olla täydellinen URL-osoite, joka sisältää seurantaparametrit. Älä lähetä pelkkiä parametreja. Näyttökertojen seurantaa ei tueta tällä hetkellä. URL-osoitteen alussa täytyy olla http:// tai https:// URL https://www.example.com/cat/denim-shirt/item012?utm_source=Pinterest Valinnainen tieto
condition Tuotteen kunto. Arvon täytyy olla joku näistä: new (uusi), used (käytetty) tai refurbished (kunnostettu). new
used
refurbished
new Valinnainen tieto
google_product_category Tuotteen Googlen tuoteluokan mukainen luokittelu. Muotoilu on vakiomuotoinen. Arvo voi olla numero- tai tekstimuodossa. Kaikki tuoteluokat Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
212
Valinnainen tieto

 

Pinterest-tunnisteen määrittäminen

Pinterest-tunniste on sivustoon lisättävä JavaScript-koodi, jonka avulla kerätään tietoja tuloksista sekä muodostetaan kohdeyleisöjä sivustossa suoritettujen toimien perusteella.

Varmista, että lähetät Pinterest-tunnisteella ostoksiin liittyviä kenttiä.

 • Käytä Pinterest-tunnisteen toteutuksessa näitä tulostyyppejä: PageVisits, AddToCart ja Checkout
 • Product_id-tapahtumatiedot tulee lähettää tapahtumien PageVisit, AddToCart ja Checkout määritteenä. 
  • Product_id tulee toimittaa line_item-kohteena (ei näy Tulokset-sivulla).
  • Käytä Pinterest Tag Helperiä. Se on Chrome-laajennus, jolla voit varmistaa, että tuotesivuilta lähetetään oikeat tuotetunnukset.
 • Tunnisteella toimitettavien product_id-arvojen täytyy vastata tietolähteessä ilmoitettua item_group_id- tai id-arvoa.
 • Seitsemän viime päivän aikana täytyy olla vähintään 100 000 PageVisit- ja AddtoCart-tapahtumaa, jotka toimittavat tuotetunnuksia.
   

Mitä seuraavaksi?

Pinterestin Tietolähteen lisääminen -oppaassa on lisätietoja tuotesyötteen liittämisestä Pinterestiin.

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä