Joukkomuokkausvinkit

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa mainokset eivät vielä ole käytettävissä. Katso missä maissa mainokset ovat käytettävissä Pinterest-yritystileillä.

Lisätietoja

Joukkomuokkaustoiminnolla voit luoda ja muokata kerralla useita mainoskampanjoita, mainosryhmiä ja mainoksia. Ohessa on käyttäjien yleisimpiin kysymyksiin liittyviä vinkkejä. Jos tarvitset lisätietoja virheilmoituksista, lue joukkomuokkausvirheiden korjaamista käsittelevä ohje.

Joukkomuokkaustaulukon muotoilu

Huomaa, että CSV-tiedosto on käytettävissä vain englanniksi. Lähetä joukkomuokkaukseen vain tiedostoja, joihin on syötetty englanninkielisiä arvoja. Toiminto ei voi tällä hetkellä käsitellä muita kieliä. 

 • Joukkomuokkaustaulukon rivit 1 ja 2 sisältävät taulukon käyttöön liittyviä ohjeita: sarakkeiden kuvaukset, käytettävissä olevat parametrit sekä kunkin arvon muotoiluvaatimukset. Älä muokkaa näitä rivejä.
 • Kun lataat joukkomuokkaustaulukon, tallenna Excel-tiedosto muodossa CSV UTF-8, jotta kaikki mallin sisältämät arvot muotoillaan oikein.
 • Jokaisen rivin sarakkeen A (Action) täytyy sisältää toimi. Jos sitä ei ole määritetty, riviä ei käsitellä.
 • Ilmoita kampanjapäivät hakasulkeissa, jotta päiväyksen muotoilua ei muuteta: [VVVV-KK-PP].
 • Joukkomuokkaustoiminnon uudessa versiossa voit poistaa kulurajat ja mainosryhmän päättymispäivät kirjoittamalla kenttään CLEAR.

Kampanjan määrittäminen

 • Kun luot uusia kohteita, määritä niiden tilaksi ACTIVE, jos olet valmis julkaisemaan ne heti. Muista, että mainokset täytyy tarkistaa ennen julkaisua.
 • Kun luot samaan kampanjaan useita Pin-lisäyksiä, kopioi kampanjan ja mainosryhmän tiedot kampanjan kaikille Pin-lisäyksille.
 • Budjettien ja tarjousten valuutta määräytyy tilisi valuutan mukaan. Jos yritys sijaitsee Yhdysvalloissa, veloitusvaluutta on USD.

Lue tarvittaessa lisätietoja kampanjan rakenteesta.

  Kohdistus

  Kun lisäät avainsanoja, lisää jokaiselle avainsanalle oma rivi ja määritä toimeksi CREATE sarakkeessa A.
  Voit määrittää avainsanatason tarjouksia. Jos kenttä on tyhjä, käytetään mainosryhmätasolla määritettyä tarjousta. Muut kohdistustiedot, kuten aiheet, laitteet ja sukupuolet, määritetään mainosryhmätasolla.
  Jos lisäät avainsanoja aiemmin luotuun mainosryhmään, muista määrittää mainosryhmän tunnus (Ad Group ID).
  Kun syötät pilkulla erotettuja luetteloita (esim. aiheita, avainsanoja tai sijainteja), muista käyttää hakasulkeita. Esim. aiheet (Interests): [exotic pets,insects,mammals,cute animals] tai sijainnit (Locations): [662,525,124522,826047]

  Linkit kaikkiin käytettävissä oleviin kohdistuskoodeihin:

  Tarvitsetko lisäapua?
  Ota yhteyttä