Tulostiedot

Näet Tulostiedot-kohdan vieressä Avaa beeta. Se tarkoittaa, että Pinterest kehittää vielä Tulostietoja, jotta saat Pinterestistä enemmän irti. Osa asioista saattaa vielä muuttua tätä viimeisteltäessä.

 

Tulostiedot-raporttisivulla voit mitata orgaanisten Pin-lisäystesi ja mainostesi vaikutusta sivustosi liikenteeseen ja verkko-ostoksiin. Tulostiedot ovat käytettävissä mainostajille, joiden Pinterest-tunnisteet toimivat oikein. 

Voit tarkastella mainoskohtaisia mittareita, kuten mainostuottoa (ROAS) tai tapahtumakohtaista hintaa (CPA), Raportit-sivulla.

Tulostietojen tarkasteleminen

 1. Kirjaudu Pinterest-yritystiliin tai siirry Analyysitietojen yleiskatsaus -sivulle.
 2. Valitse vasemmasta yläkulmasta Analyysitiedot.
 3. Valitse Tulostiedot

Vaikutusvälin määrittäminen

Vaikutusväli viittaa määrittämääsi väliin, joka ilmaisee, kuinka monta päivää Pin-lisäyksen tarkastelusta, sitouttamisesta tai napsautuksesta kuluu ennen kuin käyttäjä ostaa jotakin sivustostasi.

Pidempi tulosväliasetus sopii yrityksille, jotka myyvät huonekaluja tai muita tuotteita, joita ei osteta hetken mielijohteesta vaan pidemmän harkinnan jälkeen. 

Muista nämä:

 • Vaikutusväli on oletusarvoisesti sama kuin mainosten hallinnan raporttinäkymässä valittu tulosasetus. Jos valitsemasi tulosasetus sisältää 60-päiväisen välin, Pinterest käyttää oletusarvoisesti sitä lähintä väliä, sillä 60-päiväinen raportti-ikkuna ei ole käytettävissä tulostiedoissa.
 • Jos sinulla on mainosten hallinnassa useampi kuin yksi mainostili, Pinterest käyttää oletusarvoisesti sitä mainostiliä, johon olet kirjautunut. 
 • Jos et ole valinnut vaikutusväliä mainosten hallinnassa, Pinterest näyttää tiedot 1 päivää tarkastelusta, 30 päivää sitouttamisesta ja 30 päivää napsautuksesta, eli näet tapahtumat, jotka tehtiin 1 päivä sen jälkeen kun käyttäjät tarkastelivat Pin-lisäystä ja 30 päivää käyttäjien sitouttamisen tai Pin-lisäyksen napsautuksen jälkeen. 

Voit vaihtaa vaikutusvälin milloin tahansa näin: valitse vasemmalta Vaikutusväli-kohdan alta alanuolikuvake . Valittavissa on 1 päivä, 7 päivää tai 30 päivää tarkastelusta tai napsautuksesta. 

Esimerkki: Jos haluat nähdä ostokset, jotka tapahtuivat Pin-lisäyksen tarkastelun, sitouttamisen tai napsautuksen jälkeen 30 viime päivän aikana, valitse vaikutusväliksi 30 päivää tarkastelusta, 30 päivää sitouttamisesta ja 30 päivää napsautuksesta. Tiedoista voit päätellä, saako Pin-lisäyksen tarkastelu, sitouttaminen tai napsautus käyttäjät toimimaan.  

Jos valitset Määritä tämän mainostilin oletukseksi, asetus tallennetaan analyysitietojen ja mainosten hallinnan Tulostiedot-määritykseksi sille mainostilille, johon olet kirjautunut.

Tilastojen tarkasteleminen tulossisällön tyypin mukaan

Valitse avattavan Tulostiedot-valikon alta alanuolikuvake , jos haluat nähdä tilastot käyttäjille, jotka olivat vuorovaikutuksessa vain orgaanisen, vain maksetun tai molempien sisältötyyppien kanssa ennen tulosta. 

Orgaaninen tulos: Pinterest-käyttäjät olivat vuorovaikutuksessa vain orgaanisten Pin-lisäystesi kanssa
Maksettu ei avustettu: Pinterest-käyttäjät olivat vuorovaikutuksessa vain mainostesi kanssa
Maksettu avustettu: Pinterest-käyttäjät olivat vuorovaikutuksessa mainosten ja orgaanisten Pin-lisäysten kanssa

Huom. Mainostesi kanssa vuorovaikutuksessa olleiden käyttäjien tulostilastot sisältävät tiedot mainosten downstream-tapahtumista, joista käytetään nimitystä ansaitut tulokset.

Tietojen suodattaminen

Voit käyttää alla lueteltuja suodatusperusteita.

 • Ajanjakso: Voit valita ajanjakson, jonka liikennetietoja haluat tarkastella. Varhaisin mahdollinen päivä on 7.2.2020, mutta käytettävissäsi oleva aloituspäivä määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin sinut on hyväksytty vahvistettujen myyjien ohjelmaan ja tunniste on asennettu ja toimii oikein. Jos olet Shopify-myyjä, näet tietoja alkaen siitä päivästä, jolloin integroit Pinterest-sovelluksen.
 • Vaikutustapahtuma: Voit tarkastella tilastoja tulokseen johtaneen Pin-vuorovaikutuksen perusteella.
 • Vahvistettu tili: Voit tarkastella vahvistettuihin tileihisi liittyvien Pin-lisäysten tilastoja.
 • Laite: Voit tarkastella tilastoja eri laitteista, joista Pin-liikenne on peräisin. 
 • Lähde: Voit tarkastella luomiesi tai tallentamiesi lisäysten tapahtumia sekä muiden käyttäjien vahvistetuista tileistäsi luomien tai tallentamien lisäysten tapahtumia.
 • Muoto: Voit tarkastella tilastoja eri mainosmuodoista, joista Pin-liikenne on peräisin.

Tietojen jakaminen maksetun ja orgaanisen sisällön mukaan

Valitse avattavan Jako: maksetut ja orgaaniset -valikon vierestä alanuolikuvake . Valitse Tulot, Ostokset, Lisäykset koriin,Keskim. tilausarvo tai Sivukäynnit, niin näet kuinka paljon tuloksia saat maksetun ei-avustetun sisällön, maksetun avustetun sisällön ja orgaanisen sisällön kautta.

Esimerkki: Jos maksettu avustettu sisältö on suurin luokka, se tarkoittaa, että mainokset ja orgaaniset Pin-lisäykset tuottavat tuloksia yhdessä. 

Tehokkuuden tarkasteleminen ajan mittaan

Valitse avattavan Tehokkuus ajan mittaan -valikon vieressä näkyvä alanuolikuvake , niin näet tietoja kaaviossa, ja valitse ympyräkuvake, jossa näkyy plusmerkki , niin voit vertailla kaaviossa kahta eri mittaria.

 • Tuotto: Pin-lisäysten ja mainosten vaikutuksesta saatu kokonaistuotto
 • Ostokset: Pin-lisäysten ja mainosten vaikutuksesta saatujen ostosten kokonaismäärä
 • Keskim. tilausarvo: Pin-lisäysten ja mainosten vaikutuksesta saatujen ostosten keskimääräinen tilausarvo
 • Ostajat: Pin- ja mainosvuorovaikutuksen tuottama ostajien kokonaismäärä
 • Sivukäynnit: sellaisten käyttäjien sivustokäyntien kokonaismäärä, jotka näkivät ensin sisältöäsi Pinterestissä
 • Lisäykset koriin: kuinka monta kertaa käyttäjät lisäsivät tuotteen koriin Pin-vuorovaikutuksen jälkeen
 • Näyttökerrat: Pin-lisäystesi näyttökerrat
 • Pin-napsautukset: Pin-lisäyksen kaikki napsautukset, jotka ovat ohjanneet liikennettä Pinterestiin tai muualle 
 • Tallennukset: kuinka monta kertaa Pin-lisäyksesi on tallennettu

Tämän kaavion avulla voit vertailla eri mittareita saman ajanjakson aikana. Voit vertailla esimerkiksi orgaanisia ja maksettuja avustettuja ostoksia samalla aikavälillä.

Voit jakaa tiedot liitetyn tuloksen, tulossisällön, vahvistetun tilin, laitteen, lähteen tai muodon perustella näin: valitse kaavion yläpuolella Jako-kohdan vieressä näkyvä alanuolikuvake alanuolikuvake.

Jos haluat tarkastella tietoja kaikista näyttökerroista, sitouttamisista ja yleisöistä, siirry Analyysitiedot-sivulle.

Jos haluat tarkastella mainoskohtaisia mittareita, kuten mainostuottoa (ROAS) tai tapahtumakohtaista hintaa (CPA), siirry Raportit-sivulle. 
 

Tapahtumasuppilon seuraaminen

Tapahtumasuppilon avulla voit seurata Pinterest-yleisösi ostospäätösten etenemistä valitsemallasi vaikutusvälillä.

Koko yleisö: Pin-lisäyksesi nähneiden tai niiden kanssa vuorovaikutuksessa olleiden käyttäjien kokonaismäärä
Ostajat: sellaisten käyttäjien kokonaismäärä, jotka tekivät ostoksen sivustossasi oltuaan vuorovaikutuksessa Pin-lisäystesi kanssa
Ostosaste: sivustossasi ostoksen tehneiden käyttäjien prosenttiosuus koko Pinterest-yleisöstäsi
Sivukävijät: sellaisten käyttäjien kokonaismäärä, jotka kävivät sivustossasi oltuaan vuorovaikutuksessa Pin-lisäystesi kanssa
Koriin lisääjät: sellaisten käyttäjien kokonaismäärä, jotka tekivät lisäyksen koriin sivustossasi oltuaan vuorovaikutuksessa Pin-lisäystesi kanssa

Tehokkaimpien lisäysten tarkasteleminen

Voit tarkastella tuloksiin johtaneita Pin-lisäyksiä. Valitse avattavan Tehokkaimmat lisäykset -valikon vierestä alanuolikuvake , niin voit lajitella tiedot ostosten, sivukäyntien tai korilisäysten mukaan. 

Tietojen avulla voit päätellä, mitä orgaanisia Pin-lisäyksiä sinun kannattaa promota, jotta saat lisää tuloksia. Huomaa, että tehokkaimpien lisäysten taulukko kuvaa viimeisintä Pin-lisäystä, jonka kanssa on oltu vuorovaikutuksessa ennen ostamista, ei juuri sitä tuotetta, joka on ostettu.

Puuttuvat tiedot

 • Raportin kokoaminen vie muutaman päivän. Jos tietoja ei vielä näy, käy sivulla uudelleen seuraavana päivänä.
 • Tunniste ei ehkä toimi. Jokaisen yritystiliin liitetyn mainostilin kaikkien tunnisteiden on toimittava. Saat tietoja vain siitä päivästä lähtien, kun tunniste toimii oikein. Huomaa, että tunnistevirheiden tilan päivittyminen voi kestää jopa seitsemän päivää virheen korjaamisesta. Opettele tarkistamaan Pinterest-tunnisteen toiminta tämän ohjeen avulla
 • Näet tietoja alkaen siitä päivästä, jolloin sinut hyväksytään vahvistettujen myyjien ohjelmaan. Jos olet Shopify-myyjä, näet tietoja alkaen siitä päivästä, jolloin integroit Pinterest-sovelluksen. Et näe tätä aiempia tietoja.
Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä