Tietolähteen lisääminen

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa Luettelot eivät vielä ole käytettävissä. Niitä voi käyttää Pinterest-yritystileillä tietyillä alueilla.

Lisätietoja

Tietolähteen lisääminen

 1. Valitse Luettelot.
 2. Valitse Tästä pääset alkuun.
 3. Valitse Lisää tietolähde
 4. Lisää tietolähteen URL-osoite.
  • Tietolähteen URL-osoite on linkki sijaintiin, josta Pinterest voi noutaa tiedot.
  • URL-osoitteen alussa täytyy olla http://, https://, ftp:// tai sftp:// ja osoitteen tulee sisältää koko tiedostopolku ilman kirjautumistietoja.
  • Pakattuja tiedostoja ei hyväksytä tällä hetkellä.
 5. Valitse tiedostomuoto (CSV, TSV tai XML).
 6. Jos tietolähdettä ei voi käyttää ilman kirjautumistietoja, valitse Tietolähde on suojattu salasanalla.
  • Anna tarvittavat kirjautumistiedot.
 7. Valitse valuutta.
 8. Valitse Luo lisäyksiä.

Kun olet valinnut Luo lisäyksiä, sinut siirretään takaisin Tietolähde-sivulle. Syötettä käsitellään. Odota, kunnes saat Pinterestiltä sähköpostitse vahvistuksen tietolähteen tilasta. 

Lisätietoja tietolähteistä

 • Päivitä tiedot päivittäin. Pinterest käsittelee tietolähteen kerran vuorokaudessa. Varmista, että koko tietolähteen päivitetty versio on Pinterestin käytettävissä joka päivä, jotta tuotetiedot pysyvät ajan tasalla. Pinterest ei tue käsittelyn ajoittamista tai on-demand-käsittelyä.
 • Huolehdi tietolähteen isännöinnistä. Käytä FTP- tai SFTP-palvelinta tai suoraa HTTP- tai HTTPS-latauslinkkiä. Käyttäjäagentin täytyy päästä käyttämään linkkiä ilman sallittujen IP-osoitteiden tai SSH-avainten luetteloa (ns. whitelisting). Jos käytät latauslinkkiä, Pinterestin täytyy päästä käyttämään tiedostoa suoraan. Pinterest ei tarjoa tietolähteen isännöintipalveluita.
 • Tuotteita voi olla enintään viisi miljoonaa. Pinterest voi käsitellä enintään viisi miljoonaa tuotetta/tili. Jos tietolähteessä on tätä enemmän tuotteita, Pinterest käsittelee ensimmäiset viisi miljoonaa riviä.
 • Yksi tietolähde/yritystili.

 

Tietolähteen virheilmoitukset

Pinterestin virheilmoituksissa on lisätietoja tuote-Pin-lisäysten luontiin liittyvistä ongelmista tai Pinterestin suosituksia. Viestityyppejä on kolme. 

 • Tiedostotason virhe: Koko tietolähteen käsittely voi epäonnistua, jos siinä esiintyy joku alla luetelluista tiedostotason virheistä. 
 • Tuotetason virhe: Tuote-Pin-lisäyksiä ei voida luoda, jos tuotetasolla (rivitasolla) on virheitä. 
 • Tuotetason varoitus: Tuote-Pin-lisäyksiä voidaan luoda, mutta sinun kannattaa muokata tuotetietoja varoitusten välttämiseksi.

Koko tietolähteen käsittely voi epäonnistua, jos siinä esiintyy joku alla luetelluista tiedostotason virheistä. Jos tuotetasolla on virheitä, tuote-Pin-lisäyksiä ei voida luoda. Jos tuotetasolla on varoituksia, tuote-Pin-lisäyksiä voidaan luoda, mutta sinun kannattaa muokata tuotetietoja varoitusten välttämiseksi.

Alla on luettelo virheilmoituksista ja niihin liittyviä tietolähteen päivitysvinkkejä.

Virhekoodi Virheilmoitus Virhetyyppi Toimi näin
100 Tietolähde ei ole käytettävissä. Tiedostotason virhe Tarkista tietolähteen käyttöoikeustiedot ja tiedostopolku.
Varmista, että tiedoston nimi sijainnissa ei ole muuttunut (ftp/sftp).
Varmista, että isännöintisijainnissa ei tapahdu aikakatkaisua.
Varmista, että käyttäjänimi/salasana ei sisälly tiedoston URL-osoitteeseen.
101 Tietolähde käyttää koodausta, jota ei tueta. Tiedostotason virhe Koodaa tiedosto uudelleen niin, että käytössä on UTF-8 tai Latin1.
 
102 Tietolähde sisältää muotoiluvirheitä. Tiedostotason virhe Varmista, että tiedoston arvot on eroteltu sarkaimilla tai pilkuilla (Pinterest suosittelee kaksinkertaisia lainausmerkkejä, jos käytät pilkkuja). Varmista, että millään rivillä ei ole ylimääräisiä tai puuttuvia erottimia.
103 Tietolähteestä puuttuu pakollisia sarakeotsikoita. Tiedostotason virhe Varmista, että lähetät kaikki pakolliset sarakeotsikot. Tutustu tietolähteen pakollisiin tietoihin.
104 Osa kuvalinkeistä on muotoiltu väärin.  Rivitason virhe Varmista, että kuvalinkin alussa on http:// tai https:// ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
105 Joidenkin tuotteiden metatiedoista puuttuu tuotteen tunnus (ID), joten niitä ei julkaista. Rivitason virhe ID on pakollinen kenttä. Varmista, että se lähetetään tietolähteen kaikille riveille. Poista tuotteet, joiden ID puuttuu.
106 Joidenkin tuotteiden metatiedoista puuttuu nimi (title), joten niitä ei julkaista.  Rivitason virhe Title on pakollinen kenttä. Varmista, että se lähetetään tietolähteen kaikille riveille. Poista tuotteet, joiden Title puuttuu.
107 Joidenkin tuotteiden metatiedoista puuttuu kuvaus (description), joten niitä ei julkaista. Rivitason virhe Description on pakollinen kenttä. Varmista, että se lähetetään tietolähteen kaikille riveille. Poista tuotteet, joiden Description puuttuu.
108 Puuttuva pakollinen määrite: Google Product Category – Tuotteiden pakollisesta Google Product Category -määritteestä puuttuu arvoja.  Rivitason virhe Lähetä oikein muotoiltu google_product_category. Tällä hetkellä hyväksytään vain englanninkielinen muotoilu.
109 Virheellisesti muotoiltu pakollinen määrite: Google Product Category – Tuotteet eivät sisällä kelvollista Google Product Category -arvoa.  Rivitason virhe Varmista, että käytät oikeaa muotoilua. Tällä hetkellä hyväksytään vain englanninkielinen muotoilu.
110 Joidenkin tuotteiden metatiedoista puuttuu linkin URL-osoite, joten niitä ei julkaista. Rivitason virhe Link on pakollinen kenttä. Varmista, että lähetät tuotteen aloitussivun.
111 Joidenkin tuotteiden metatiedoista puuttuu kuvalinkin URL-osoite, joten niitä ei julkaista. Rivitason virhe Image_link on pakollinen kenttä. Varmista, että lähetät tuotteen kuvalinkin.
112 Joidenkin tuotteiden metatiedoista puuttuu saatavuustieto (availability), joten niitä ei julkaista. Rivitason virhe Availability on pakollinen kenttä. Varmista, että lähetettävä arvo on joku näistä: in stock, out of stock tai preorder.
113 Joidenkin tuotteiden metatiedoissa on virheellisesti muotoiltuja hinta-arvoja (price), joten niitä ei julkaista.  Rivitason virhe Price-kentän arvon täytyy olla oikeassa muodossa. Esim. 1.00 USD, 1 USD tai 1.00USD.
114 Kohteen nimi on katkaistu, koska se sisältää liian monta merkkiä.  Rivitason varoitus Jos Title on yli 128 merkkiä, se katkaistaan. Voit välttää sen varmistamalla, että tuotteen nimen pituus on alle 128 merkkiä.
115 Kohteen kuvaus on katkaistu, koska se sisältää liian monta merkkiä.  Rivitason varoitus Jos Description on yli 500 merkkiä, se katkaistaan. Voit välttää sen varmistamalla, että tuotteen kuvauksen pituus on alle 500 merkkiä.
116 Joidenkin tuotteiden Condition-arvoja puuttuu tai on muotoiltu väärin, joten osa tuotteista julkaistaan ilman kuntotietoja.  Rivitason varoitus Tuotteen hyväksyttävät Condition-arvot ovat new, used tai refurbished. Varmista, että Condition-sarake ei sisällä muita arvoja.
117 Gender-arvoja on muotoiltu väärin, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa.  Rivitason varoitus Arvon täytyy olla joku näistä: male, female, unisex. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista, mikä voi vaikuttaa tuotteen osuvuuteen.
118 Age group -arvoja on muotoiltu väärin, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa.  Rivitason varoitus Arvon täytyy olla joku näistä: newborn, infant, toddler, kids tai adult. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista, mikä voi vaikuttaa tuotteen osuvuuteen.
119 Size type -arvoja on muotoiltu väärin, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa.  Rivitason varoitus Arvon täytyy olla joku näistä: regular, petite, plus, big_and_tall tai maternity. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista, mikä voi vaikuttaa tuotteen osuvuuteen.
120 Tietolähteen sisältämien tuotteiden tiedoissa on muotoiluvirheitä.  Rivitason virhe Tietolähteen yhdellä tai useammalla rivillä on muotoiluvirheitä, joiden vuoksi lähetys epäonnistuu. Virheet voivat vaikuttaa myös koko tuotesyötteen lähettämiseen. Tarkista muotoiluvirheet ennen seuraavaa lähetystä ja korjaa ne.
121 Virheellisesti muotoiltu pakollinen määrite: Link – Tuotelinkit sisältävät UTM-seurantaparametreja. Rivitason varoitus Varmista, että lähettämäsi UTM-parametrit noudattavat Pinterestin ohjeita ja on määritetty Pinterestiä varten.
122 Osa linkeistä on muotoiltu väärin. Rivitason virhe Varmista, että linkin alussa on http:// tai https:// ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
123 Tuotesyötteessä on päällekkäisiä kohteita.  Rivitason varoitus Rivillä on varoitus, koska tietolähde sisältää jo tuotteen, jolla on sama tuotetunnus. Lähetä kukin tuote vain kerran.
125 Joidenkin tuotteiden alennushinta (sale price) on suurempi kuin tuotteen alkuperäinen hinta. Rivitason varoitus Sale_price-kentän arvon täytyy olla oikeassa muodossa. Esim. 1.00 USD, 1 USD tai 1.00USD. Alennushinta ei voi olla yhtä suuri tai suurempi kuin hintasarakkeessa ilmoitettu arvo. 
126 Joidenkin tuotteiden Google Product Category -arvo sisältää vain 1 tai 2 tasoa, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Pinterest suosittelee, että hyödynnät kaikkia käytettävissä olevia tasoja. Pinterest saa tuotteesta hyödyllisiä lisätietoja, kun käytät tarkkoja luokkia.
127 Osa Adwords_redirect-URL-osoitteista sisältää saman URL-osoitteen kuin linkin URL-osoite. Rivitason varoitus Varmista, että ad_link-sarake lähettää Pinterestille oikeat seurantaparametrit. Pinterest suosittelee, että orgaaniset linkit lähetetään Link-sarakkeessa ja seuranta-URL-osoitteet ad_link-sarakkeessa.
129 Tietolähteessä on päällekkäisiä otsikoita. Tiedostotason varoitus Tietolähteessä on päällekkäisiä sarakeotsikoita. Poista päällekkäiset otsikot ja lähetä vain yksilöllisiä sarakkeita. Jos sama sarake esiintyy tiedostossa monta kertaa, Pinterest hyväksyy vain ensimmäisen sarakkeen.
130 Osa tax-arvoista on muotoiltu väärin.  Rivitason varoitus Varmista, että käytät oikeaa muotoilua. Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja. Esim. US::0.13:
131 Osa shipping-arvoista on muotoiltu väärin.  Rivitason varoitus Varmista, että käytät oikeaa muotoilua. Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja. Esim. US:::0.00
132 Osa shipping weight -arvoista on muotoiltu väärin.  Rivitason varoitus Riviä ei hyväksytty, koska shipping_weight kentän arvo ei ole oikeassa muodossa: 3kg tai 3 kg. Kentän täytyy sisältää numeerinen arvo, jonka perässä on kelvollinen painoyksikkö (lb, oz tai kg).
133 Osa multipack-arvoista on muotoiltu väärin. Rivitason varoitus Arvon täyty olla numeerinen. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista.
134 Osa Adwords_redirect-linkeistä on muotoiltu väärin.  Rivitason virhe Varmista, että ad-lin-tiedon alussa on http:// tai https:// ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
135 Joissakin Adwords_redirect-linkeissä on liian monta merkkiä. Rivitason virhe Varmista, että ad_link-tiedon pituus on alle 511 merkkiä ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
136 Kuvalinkki on muotoiltu väärin, joten tuote julkaistaan ilman kuvaa.  Rivitason varoitus Tarkista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että kuvalinkin URL-osoite on muotoiltu oikein isännöintisivustossa.
137 Osa kuvalinkeistä on muotoiltu väärin, joten tuotteet julkaistaan ilman niitä. Rivitason varoitus Pinterest poistaa kaikki väärin muotoillut additional_image_link-arvot. Varmista, että linkit ovat kelvollisia URL-osoitteita.
138 Tietolähteessä on liian monta kohdetta, joten kaikkia tuotteita ei julkaista. Tiedostotason varoitus Pinterest hyväksyy tällä hetkellä vain viisi miljoonaa riviä. Vain ensimmäiset viisi miljoonaa tuoteta käsitellään. Lähetä tiedosto, jossa on alle viisi miljoonaa tuotetta, niin kaikki tuotteet voidaan käsitellä.
139 Tuotelinkit eivät vastaa tiliin liitettyä vahvistettua verkkotunnusta. Tiedostotason virhe Tuotelinkin verkkotunnuksen täytyy vastata tiliisi liitettyä vahvistettua verkkotunnusta. Varmista, että et lähetä uudelleenohjauksia tai muita verkkotunnuksia tietolähteen link-sarakkeessa.
140 Myyjän verkkotunnus täytyy vahvistaa. Tiedostotason virhe Tietolähteen käsittelyä varten tarvitaan vahvistettu verkkotunnus. Vahvista verkkotunnus ja yritä uudelleen.
141 Osa adult-arvoista on muotoiltu väärin. Rivitason virhe Jos lähetät arvon adult-sarakkeessa, varmista että se on joku näistä: true, false, yes tai no.
142 Tuotelinkkiä ei julkaistu, koska se sisältää liian monta merkkiä. Rivitason virhe Tarkista tuotelinkki ennen tietojen seuraavaa lähetystä ja varmista, että sen pituus on enintään 511 merkkiä. 
143 Tietolähteen tarkistaminen epäonnistui, koska XML-tiedosto on muotoiltu väärin.  Tiedostotason virhe Tarkista XML-tiedoston muotoilu ennen tietojen seuraavaa lähetystä ja korjaa virheet, kuten puuttuvat lopputunnisteet tai virheelliset merkit.
144 Expiration date -arvo on muotoiltu väärin, joten tuote julkaistaan ilman vanhenemistietoa.  Rivitason varoitus Varmista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että Expiration date -sarake sisältää numeroarvon ja korjaa mahdolliset muotoiluvirheet.
145 Availability date -arvo on muotoiltu väärin, joten tuote julkaistaan ilman saatavuustietoa.  Rivitason varoitus Varmista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että Availability date -sarake sisältää numeroarvon ja korjaa mahdolliset muotoiluvirheet.
146 Sale date -arvo on muotoiltu väärin, joten tuote julkaistaan ilman sitä.  Rivitason varoitus Varmista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että Sale date -sarake sisältää numeroarvon ja korjaa mahdolliset muotoiluvirheet.
147 Weight unit -arvo on muotoiltu väärin, joten tuote julkaistaan ilman sitä.  Rivitason varoitus Varmista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että Weight unit -sarake sisältää painoyksikön lb, oz tai kg ja korjaa mahdolliset muotoiluvirheet.
148 Bundle-sarakkeen arvo on muotoiltu väärin, joten tuote julkaistaan yksittäisenä tuotteena.  Rivitason varoitus Varmista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että Bundle-sarake sisältää arvon yes, no, true tai false ja korjaa mahdolliset muotoiluvirheet.
149 Updated time -arvo on muotoiltu väärin, joten tuote julkaistaan ilman sitä.  Rivitason varoitus Varmista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että Updated time -sarake sisältää numeroarvon ja korjaa mahdolliset muotoiluvirheet.
150 Tietolähteen lataaminen epäonnistui URL-osoitteen uudelleenohjausongelmien vuoksi.  Tiedostotason virhe Tarkista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että tietolähteen URL-osoite on muotoiltu oikein isännöintisivustossa. Tietolähteen URL-osoite saattaa olla virheellinen, sillä saattoi olla yli 10 uudelleenohjausta tai protokolla muuttui uudelleenohjauksen aikana.  
151 Tuotetta ei julkaista, koska hinta (price) on pakollinen tieto.  Rivitason virhe Lisää hintatieto Price-sarakkeeseen ennen seuraavaa päivitystä.
152 Tietolähteen tarkistaminen epäonnistui, koska tiedostossa on liian vähän rivejä.  Tiedostotason virhe Varmista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että tietolähde sisältää vähintään kaksi riviä (otsikkorivi ja ainakin yksi tuoterivi).
153 Custom label -arvo on liian pitkä, joten tuote julkaistaan ilman sitä.  Rivitason varoitus Tarkista custom label -arvo ennen tietojen seuraavaa lähetystä ja varmista, että sen pituus on enintään 100 merkkiä.
154 Product type -arvo on liian pitkä, joten tuote julkaistaan ilman tuotetyyppiä.  Rivitason varoitus Tarkista product type -arvo ennen tietojen seuraavaa lähetystä ja varmista, että sen pituus on enintään 750 merkkiä.
155 Luettelon tarkistaminen epäonnistui, koska Shopify-kauppa ei sisällä lisättäviä tuotteita.  Tiedostotason virhe Tarkista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, että Shopify-kauppasi sisältää myytäviä tuotteita.
156 Lisäkuvien linkkien määrä ylittää sallitun määrän, joten tuote julkaistaan ilman joitakin kuvia. Rivitason varoitus Anna Additional image links -sarakkeessa enintään 10 kohdetta.
157 Google Product Category -arvoja puuttuu, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista ennen seuraavaa päivitystä tuotteiden Google Product Category -arvot ja varmista, että niiden muotoilu noudattaa Googlen määrittämiä englanninkielisiä tuoteluokkia.
158 Google Product Category -arvoja on muotoiltu väärin, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista ennen seuraavaa päivitystä tuotteiden Google Product Category -arvot ja varmista, että niiden muotoilu noudattaa Googlen määrittämiä englanninkielisiä tuoteluokkia.
159 Condition-arvoja puuttuu, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista tuotteiden Condition-arvot ennen seuraavaa päivitystä ja varmista, että arvo on joku näistä: new, used tai refurbished.
160 Condition-arvoja on muotoiltu väärin, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista tuotteiden Condition-arvot ennen seuraavaa päivitystä ja varmista, että arvo on joku näistä: new, used tai refurbished.
1001 Kaikkia kuvia ei löydy. Rivitason virhe Varmista, että image_link on kuvatiedoston linkki ja että käyttäjäagentti voi ladata sen.
1007 Osa kuvista ei ole hyväksytyssä muodossa. Rivitason virhe Lähetä kuvien kelvolliset URL-osoitteet ja varmista, että tiedostot ovat kohdeosoitteissa.
1012 Tuotetta ei julkaista, koska ryhmän tuotteiden määrä ylittää sallitun määrän.  Rivitason virhe Vähennä ryhmän tuotteiden määrää niin, että tuotteita on enintään 350.
4028 Kaikkia pääkuvia ei löydy. Rivitason virhe Tarkista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, onko pääkuvan URL-osoitteen muotoilussa ongelmia isännöintisivustossa.
4029 Kaikkia lisäkuvia ei löydy. Rivitason varoitus Tarkista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, onko lisäkuvien URL-osoitteiden muotoilussa ongelmia isännöintisivustossa. 

 

Mitä seuraavaksi?

Onnistuiko tietolähteen käsittely? Huomaa, että tiedon saaminen saattaa kestää päivän tai pari.

 

 

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä