Tietolähteen lisääminen

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa Luettelot eivät vielä ole käytettävissä. Niitä voi käyttää Pinterest-yritystileillä tietyillä alueilla.

Lisätietoja

Tietolähteen lisääminen

 1. Avaa Luettelot (catalogs.pinterest.com).
 2. Valitse Tästä pääset alkuun.
 3. Valitse Lisää tietolähde
 4. Lisää tietolähteen URL-osoite.
  • Tietolähteen URL-osoite on linkki sijaintiin, josta Pinterest voi noutaa tiedot.
  • URL-osoitteen alussa täytyy olla http://, https://, ftp:// tai sftp:// ja osoitteen tulee sisältää koko tiedostopolku ilman kirjautumistietoja.
  • Pakattuja tiedostoja ei hyväksytä tällä hetkellä.
 5. Valitse tiedostomuoto (CSV, TSV tai XML).
 6. Jos tietolähdettä ei voi käyttää ilman kirjautumistietoja, valitse Tietolähde on suojattu salasanalla.
  • Anna tarvittavat kirjautumistiedot.
 7. Valitse Luo lisäyksiä.

Kun olet valinnut Luo lisäyksiä, sinut siirretään takaisin Tietolähde-sivulle. Syötettä käsitellään. Odota, kunnes saat Pinterestiltä sähköpostitse vahvistuksen tietolähteen tilasta. 

Lisätietoja tietolähteistä

 • Päivitä tiedot päivittäin. Pinterest käsittelee tietolähteen kerran vuorokaudessa. Varmista, että koko tietolähteen päivitetty versio on Pinterestin käytettävissä joka päivä, jotta tuotetiedot pysyvät ajan tasalla. Pinterest ei tue käsittelyn ajoittamista tai on-demand-käsittelyä.
 • Huolehdi tietolähteen isännöinnistä. Käytä FTP- tai SFTP-palvelinta tai suoraa HTTP- tai HTTPS-latauslinkkiä. Käyttäjäagentin täytyy päästä käyttämään linkkiä ilman sallittujen IP-osoitteiden tai SSH-avainten luetteloa (ns. whitelisting). Jos käytät latauslinkkiä, Pinterestin täytyy päästä käyttämään tiedostoa suoraan. Pinterest ei tarjoa tietolähteen isännöintipalveluita.
 • Tuotteita voi olla enintään viisi miljoonaa. Pinterest voi käsitellä enintään viisi miljoonaa tuotetta/tili. Jos tietolähteessä on tätä enemmän tuotteita, Pinterest käsittelee ensimmäiset viisi miljoonaa riviä.
 • Yksi tietolähde/yritystili.

 

Tietolähteen virheilmoitukset

Pinterestin virheilmoituksissa on lisätietoja tuote-Pin-lisäysten luontiin liittyvistä ongelmista tai Pinterestin suosituksia. Viestityyppejä on kolme. 

 • Tiedostotason virhe: Koko tietolähteen käsittely voi epäonnistua, jos siinä esiintyy joku alla luetelluista tiedostotason virheistä. 
 • Tuotetason virhe: Tuote-Pin-lisäyksiä ei voida luoda, jos tuotetasolla (rivitasolla) on virheitä. 
 • Tuotetason varoitus: Tuote-Pin-lisäyksiä voidaan luoda, mutta sinun kannattaa muokata tuotetietoja varoitusten välttämiseksi.

Koko tietolähteen käsittely voi epäonnistua, jos siinä esiintyy joku alla luetelluista tiedostotason virheistä. Jos tuotetasolla on virheitä, tuote-Pin-lisäyksiä ei voida luoda. Jos tuotetasolla on varoituksia, tuote-Pin-lisäyksiä voidaan luoda, mutta sinun kannattaa muokata tuotetietoja varoitusten välttämiseksi.

Alla on luettelo virheilmoituksista ja niihin liittyviä tietolähteen päivitysvinkkejä.

Virhekoodi Virheilmoitus Virhetyyppi Toimi näin
100 Syötetiedostoa ei voitu käyttää. Tarkista antamasi URL-osoite ja kirjautumistiedot ja varmista, että syöte on ilmoittamassasi sijainnissa. Tiedostotason virhe Tarkista tietolähteen käyttöoikeustiedot ja tiedostopolku.
Varmista, että tiedoston nimi sijainnissa ei ole muuttunut (ftp/sftp).
Varmista, että isännöintisijainnissa ei tapahdu aikakatkaisua.
Varmista, että käyttäjänimi/salasana ei sisälly tiedoston URL-osoitteeseen.
101 Annettu syöte ei käytä tuettua koodausta. Hyväksyttävät koodaukset ovat UTF-8 tai Latin1. Tiedostotason virhe Koodaa tiedosto uudelleen niin, että käytössä on UTF-8 tai Latin1.
 
102 Annettu syöte sisältää erottimia, joita ei hyväksytä. Varmista, että arvot on erotettu sarkaimilla tai pilkuilla. Varmista myös, että millään rivillä ei ole ylimääräisiä tai puuttuvia erottimia. Tiedostotason virhe Varmista, että tiedoston arvot on eroteltu sarkaimilla tai pilkuilla (Pinterest suosittelee kaksinkertaisia lainausmerkkejä, jos käytät pilkkuja). Varmista, että millään rivillä ei ole ylimääräisiä tai puuttuvia erottimia.
103 Annetusta syötteestä puuttuu pakollisia sarakeotsikoita. Tiedostotason virhe Varmista, että lähetät kaikki pakolliset sarakeotsikot. Tutustu tietolähteen pakollisiin tietoihin.
104 Image link -kohdan alussa täytyy olla http tai https. Rivitason virhe Varmista, että kuvalinkin alussa on http:// tai https:// ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
105 Item ID puuttuu tuotteen metatiedoista. Rivitason virhe ID on pakollinen kenttä. Varmista, että se lähetetään tietolähteen kaikille riveille. Poista tuotteet, joiden ID puuttuu.
106 Title puuttuu tuotteen metatiedoista. Rivitason virhe Title on pakollinen kenttä. Varmista, että se lähetetään tietolähteen kaikille riveille. Poista tuotteet, joiden Title puuttuu.
107 Description puuttuu tuotteen metatiedoista. Rivitason virhe Description on pakollinen kenttä. Varmista, että se lähetetään tietolähteen kaikille riveille. Poista tuotteet, joiden Description puuttuu.
108 Google Product Category puuttuu tuotteen metatiedoista. Pinterest hyväksyy Googlen määrittämän muotoilun. Rivitason virhe Lähetä oikein muotoiltu google_product_category. Tällä hetkellä hyväksytään vain englanninkielinen muotoilu.
109 Google Product Category on virheellinen. Google Product Categoryn täytyy noudattaa Googlen määrittämää muotoilua. Rivitason virhe Varmista, että käytät oikeaa muotoilua. Tällä hetkellä hyväksytään vain englanninkielinen muotoilu.
110 Link puuttuu tuotteen metatiedoista. Rivitason virhe Link on pakollinen kenttä. Varmista, että lähetät tuotteen aloitussivun.
111 Image_link puuttuu tuotteen metatiedoista. Rivitason virhe Image_link on pakollinen kenttä. Varmista, että lähetät tuotteen kuvalinkin.
112 Availability puuttuu tuotteen metatiedoista. Mahdollisia arvoja ovat: in stock, out of stock tai preorder. Rivitason virhe Availability on pakollinen kenttä. Varmista, että lähetettävä arvo on joku näistä: in stock, out of stock tai preorder.
113 Price-kenttä on väärin muotoiltu. Varmista, että lähetettävä hinta on oikeassa muodossa: <number> <currency>. Hyväksyttäviä hintoja ovat esimerkiksi 1.00USD ja 1.00 USD. Rivitason virhe Price-kentän arvon täytyy olla oikeassa muodossa. Esim. 1.00 USD, 1 USD tai 1.00USD.
114 Title on yli 128 merkkiä. Pinterest käyttää vain ensimmäiset 128 merkkiä. Lyhennä Title niin, että siinä on alle 128 merkkiä. Rivitason varoitus Jos Title on yli 128 merkkiä, se katkaistaan. Voit välttää sen varmistamalla, että tuotteen nimen pituus on alle 128 merkkiä.
115 Description on yli 500 merkkiä. Pinterest käyttää vain ensimmäiset 500 merkkiä. Lyhennä Description niin, että siinä on alle 500 merkkiä. Rivitason varoitus Jos Description on yli 500 merkkiä, se katkaistaan. Voit välttää sen varmistamalla, että tuotteen kuvauksen pituus on alle 500 merkkiä.
116 Tuotteen Condition-tieto puuttuu tai sille annettua arvoa ei hyväksytä. Käytä näitä arvoja: new, used tai refurbished. Rivitason varoitus Tuotteen hyväksyttävät Condition-arvot ovat new, used tai refurbished. Varmista, että Condition-sarake ei sisällä muita arvoja.
117 Järjestelmä ei voi lukea gender-arvoa. Käytä näitä arvoja: male, female tai unisex. Rivitason varoitus Arvon täytyy olla joku näistä: male, female, unisex. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista, mikä voi vaikuttaa tuotteen osuvuuteen.
118 Järjestelmä ei voi lukea age_group-arvoa. Käytä näitä arvoja: newborn, infant, toddler, kids tai adult. Rivitason varoitus Arvon täytyy olla joku näistä: newborn, infant, toddler, kids tai adult. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista, mikä voi vaikuttaa tuotteen osuvuuteen.
119 Järjestelmä ei voi lukea size_type-arvoa. Käytä näitä arvoja: regular, petite, plus, big_and_tall tai maternity. Rivitason varoitus Arvon täytyy olla joku näistä: regular, petite, plus, big_and_tall tai maternity. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista, mikä voi vaikuttaa tuotteen osuvuuteen.
120 Rivin jäsentäminen epäonnistui. Varmista, että rivillä on oikea erotin. Jäsentäminen epäonnistuu, jos rivillä on ylimääräisiä tai puuttuvia erottimia. Rivitason virhe Tietolähteen yhdellä tai useammalla rivillä on muotoiluvirheitä, joiden vuoksi lähetys epäonnistuu. Virheet voivat vaikuttaa myös koko tuotesyötteen lähettämiseen. Tarkista muotoiluvirheet ennen seuraavaa lähetystä ja korjaa ne.
121 Linkki saattaa sisältää UTM-parametreja. Varmista, että lähettämäsi UTM-parametrit on määritetty Pinterestiä varten. Rivitason varoitus Varmista, että lähettämäsi UTM-parametrit noudattavat Pinterestin ohjeita ja on määritetty Pinterestiä varten.
122 Linkki on virheellinen. Varmista, että linkin alussa on http tai https. Rivitason virhe Varmista, että linkin alussa on http:// tai https:// ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
123 Löytyi päällekkäisiä tuotteita. Rivitason varoitus Rivillä on varoitus, koska tietolähde sisältää jo tuotteen, jolla on sama tuotetunnus. Lähetä kukin tuote vain kerran.
125 Annettu sale_price-arvo on muotoiltu väärin tai se on suurempi kuin tuotteen alkuperäinen hinta. Alennushinnan täytyy olla alkuperäistä hintaa pienempi. Rivitason varoitus Sale_price-kentän arvon täytyy olla oikeassa muodossa. Esim. 1.00 USD, 1 USD tai 1.00USD. Alennushinta ei voi olla yhtä suuri tai suurempi kuin hintasarakkeessa ilmoitettu arvo. 
126 Tuotteelle annettu google_product_category-arvo sisältää vain 1 tai 2 tasoa, vaikka käytettävissä on tarkempi lisätaso. Rivitason varoitus Pinterest suosittelee, että hyödynnät kaikkia käytettävissä olevia tasoja. Pinterest saa tuotteesta hyödyllisiä lisätietoja, kun käytät tarkkoja luokkia.
127 Adwords_redirect-sarakkeessa on sama URL-osoite kuin link-sarakkeessa. Vahvista, että adwords_redirect-sarake lähettää oikeat seurantaparametrit. Link-sarakkeen tulee sisältää vain orgaanisia linkkejä, jos lähetät seurantatiedot Adwords_redirect-sarakkeessa. Rivitason varoitus Vahvista, että adwords_redirect-sarake lähettää oikeat seurantaparametrit Pinterestille. Pinterest suosittelee, että orgaaniset linkit lähetetään link-sarakkeessa ja seuranta-URL-osoitteet adwords_redirect-sarakkeessa.
129 Annetussa syötteessä on päällekkäisiä otsikoita. Poista päällekkäiset otsikot ja lähetä vain yksilöllisiä sarakkeita. Tiedostotason varoitus Tietolähteessä on päällekkäisiä sarakeotsikoita. Poista päällekkäiset otsikot ja lähetä vain yksilöllisiä sarakkeita. Jos sama sarake esiintyy tiedostossa monta kertaa, Pinterest hyväksyy vain ensimmäisen sarakkeen.
130 Järjestelmä ei voi lukea tax-arvoa. Pinterest hyväksyy neljä alimääritettä: country:region:rate(required):tax_ship. Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja. Rivitason varoitus Varmista, että käytät oikeaa muotoilua. Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja. Esim. US::0.13:
131 Järjestelmä ei voi lukea annettua shipping-arvoa. Pinterest hyväksyy neljä alimääritettä: country:region:service:price. Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja. Rivitason varoitus Varmista, että käytät oikeaa muotoilua. Kaksoispisteet ovat pakollisia myös annettaessa tyhjiä arvoja. Esim. US:::0.00
132 Järjestelmä ei voi lukea annettua shipping_weight-arvoa. Rivitason varoitus Riviä ei hyväksytty, koska shipping_weight kentän arvo ei ole oikeassa muodossa: 3kg tai 3 kg. Kentän täytyy sisältää numeerinen arvo, jonka perässä on kelvollinen painoyksikkö (lb, oz tai kg).
133 Järjestelmä ei voi lukea annettua multipack-arvoa. Rivitason varoitus Arvon täyty olla numeerinen. Muut merkkijonot poistetaan tuotteen tiedoista.
134 Adwords_redirect-linkin alussa täytyy olla http tai https. Rivitason virhe Varmista, että linkin alussa on http:// tai https:// ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
135 AdWords_redirect-linkki on väärin muotoiltu. Varmista, että se on kelvollinen URL-osoite. Rivitason virhe Varmista, että linkin pituus on alle 511 merkkiä ja että linkki on kelvollinen URL-osoite.
137 Ainakin yhden additional_image_link-arvon alusta puuttuu http tai https tai linkki on väärin muotoiltu. Ne on poistettu tuotteesta. Rivitason varoitus Pinterest poistaa kaikki väärin muotoillut additional_image_link-arvot. Varmista, että linkit ovat kelvollisia URL-osoitteita.
138 Syötetiedostossa on yli viisi miljoonaa riviä. Pinterest hyväksyy tällä hetkellä vain syötetiedostoja, joissa on alle viisi miljoonaa riviä. Vain syötteen ensimmäiset viisi miljoonaa riviä käsitellään.  Tiedostotason varoitus Pinterest hyväksyy tällä hetkellä vain viisi miljoonaa riviä. Vain ensimmäiset viisi miljoonaa tuoteta käsitellään. Lähetä tiedosto, jossa on alle viisi miljoonaa tuotetta, niin kaikki tuotteet voidaan käsitellä.
139 Tuotelinkin verkkotunnus ei vastaa tiliisi liitettyä vahvistettua verkkotunnusta. Varmista, että verkkotunnus on oikea. Tiedostotason virhe Tuotelinkin verkkotunnuksen täytyy vastata tiliisi liitettyä vahvistettua verkkotunnusta. Varmista, että et lähetä uudelleenohjauksia tai muita verkkotunnuksia tietolähteen link-sarakkeessa.
140 Tällä tilillä ei ole vahvistettua myyjän verkkotunnusta. Vahvista myyjän verkkotunnus, jotta syöte voidaan käsitellä. Tiedostotason virhe Tietolähteen käsittelyä varten tarvitaan vahvistettu verkkotunnus. Vahvista verkkotunnus ja yritä uudelleen.
141 Järjestelmä ei voi lukea annettua adult-arvoa. Määritä kaikkien esiintymien arvoksi joku näistä: true, false, yes tai no. Rivitason virhe Jos lähetät arvon adult-sarakkeessa, varmista että se on joku näistä: true, false, yes tai no.
157 Google Product Category -arvoja puuttuu, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista ennen seuraavaa päivitystä tuotteiden Google Product Category -arvot ja varmista, että niiden muotoilu noudattaa Googlen määrittämiä englanninkielisiä tuoteluokkia.
158 Google Product Category -arvoja on muotoiltu väärin, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista ennen seuraavaa päivitystä tuotteiden Google Product Category -arvot ja varmista, että niiden muotoilu noudattaa Googlen määrittämiä englanninkielisiä tuoteluokkia.
159 Condition-arvoja puuttuu, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista tuotteiden Condition-arvot ennen seuraavaa päivitystä ja varmista, että arvo on joku näistä: new, used tai refurbished.
160 Condition-arvoja on muotoiltu väärin, mikä saattaa heikentää näkyvyyttä suosituksissa, hakutuloksissa ja ostoskokemuksissa. Rivitason varoitus Tarkista tuotteiden Condition-arvot ennen seuraavaa päivitystä ja varmista, että arvo on joku näistä: new, used tai refurbished.
1001 Kuvan lataus epäonnistui. Lähetä kelvolliset kuvalinkit. Rivitason virhe Varmista, että image_link on kuvatiedoston linkki ja että käyttäjäagentti voi ladata sen.
1007 Kuvamuotoa ei tunnistettu. Varmista, että kuva on kelvollinen. Rivitason virhe Lähetä kuvien kelvolliset URL-osoitteet ja varmista, että tiedostot ovat kohdeosoitteissa.
4028 Luettelot-työkalu ei löydä tämän rivin pääkuvaa. Jos ongelma toistuu seuraavassa lähetyksessä, ratkaise ongelma ohjekeskuksen avulla. Rivitason virhe Tarkista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, onko pääkuvan URL-osoitteen muotoilussa ongelmia isännöintisivustossa.
4029 Luettelot-työkalu ei löydä tämän rivin lisäkuvia. Jos ongelma toistuu seuraavassa lähetyksessä, ratkaise ongelma ohjekeskuksen avulla. Rivitason varoitus Tarkista ennen tietojen seuraavaa lähetystä, onko lisäkuvien URL-osoitteiden muotoilussa ongelmia isännöintisivustossa. 

 

Mitä seuraavaksi?

Onnistuiko tietolähteen käsittely? Huomaa, että tiedon saaminen saattaa kestää päivän tai pari.

 

 

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä