Enhanced Match

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa Pinterest-tunniste ei vielä ole käytettävissä. Katso missä maissa Pinterest-tunniste on käytettävissä yritystileillä.

Lisätietoja

Voit halutessasi muokata Pinterest-tunnistetta Enhanced Match -toiminnolla niin, että tapahtumatietojen mukana lähetetään sähköpostiosoitteiden salatut tiivisteet. Enhanced Match -toiminnolla voit seurata tuloksia sivustossa ilman Pinterest-evästettä.

Enhanced Match -toiminnon käyttöönotto tunnisteen JavaScript-koodissa

Jos haluat käyttää Enhanced Match -toimintoa, muokkaa Pinterest-tunnisteen peruskoodia (ei tapahtumakoodia) lisäämällä pintrk() load -funktioon parametri em. Parametrin em lisäämisen jälkeen JavaScript-peruskoodi näyttää tältä:

<script type="text/javascript">
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");

pintrk('load','<YOUR_TAG_ID>', {
 em: '<email_address>',
});
pintrk('page');
</script>

 

Korvaa <YOUR_TAG_ID> ja <email_address> omilla tiedoillasi. Esimerkki: pintrk()-funktio näyttää tältä, kun käytetään staattisia arvoja:

pintrk('load', '0123456789012', {
 em: 'user [at] example.com',
});

Käyttäjien sähköpostiosoitteiden suojaamiseksi pintrk-komennolle toimitettavasta sähköpostiosoitteesta luodaan tiiviste ennen kuin osoite lähetetään Pinterestille.

Huomaa, että JavaScript-tunnisteen parametri em hyväksyy sähköpostiosoitteet tiivistetyssä tai tiivistämättömässä muodossa. Pinterest huolehtii muodon tunnistamisesta, jotta tietoja käytetään ja säilytetään tietoturvallisesti.

Enhanced Match -toiminnon käyttöönotto tunnisteen img-osiossa

Enhanced Match -toimintoa voidaan käyttää myös img-tunnisteen kanssa. Jos käytät img-tunnistetta, sinun tulee muotoilla <email_address> itse ja muodostaa siitä tiiviste jollakin näistä algoritmeista: SHA-256, SHA-1 tai MD5. Huomaa, että <email_address>-arvojen täytyy olla kirjoitettu pienillä kirjaimilla ja ilman välilyöntejä.

Oikein muotoiltu ja salattu <email_address> tulee lisätä sivun jokaisen img-tunnisteen URL-osoitteeseen parametrilla &pd[em]=<hashed_email_address>. Parametri em tulee lisätä peruskoodin ja tapahtumakoodin img-tunnisteisiin.

Esimerkki:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=<YOUR_TAG_ID>&event=<EVENT_NAME>&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" />
</noscript>

Muista korvata muuttujat <YOUR_TAG_ID>, <EVENT_NAME> ja <hashed_email_address> omilla arvoilla tai muuttujilla. Jos käytetään JavaScript-esimerkistä tuttuja staattisia arvoja, img-tunniste näyttää tältä:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=0123456789012&event=pagevisit&pd[em]=b4c9a289323b21a01c3e940f150eb9b8c542587f1abfd8f0e1cc1ffc5e475514&noscript=1" />
</noscript>

Tietosuoja

Miten sähköpostiosoitteet lähetetään Pinterestille?

Pinterestin JavaScript-tunniste muodostaa kaikista salaamattomista <email_address>-arvoista SHA-256-tiivisteen selaimessa ennen osoitteiden lähettämistä Pinterestille. Tiivistysalgoritmi luo arvosta lyhyen tekstimerkkijonon, joka salaa sähköpostiosoitteen.

Lisäksi Pinterest siirtää tiedot HTTPS-protokollaa käyttäen, jotta tunnisteen selaimesta lähettämät tiedot toimitetaan Pinterestin palvelimiin salatussa muodossa.

Tunnisteen img-versiota käyttävien kumppaneiden täytyy luoda <email_address>-arvosta tiiviste itse ennen kuin se toimitetaan tunnisteelle.

Pinterestin img-tunnistetta ei tule käyttää salaamattomien <email_address>-arvojen kanssa. Huomaa, että Pinterest ei käytä tai säilytä img-tunnisteen kautta lähetettyjä salaamattomia arvoja.

Hyväksyykö tai säilyttääkö Pinterest sähköpostiosoitteita salaamattomassa muodossa?

Pinterest sallii salaamattomien <email_address>-arvojen lähettämisen *vain* Pinterestin JavaScript-tunnisteen kautta. Jos JavaScript-tunniste havaitsee salaamattoman <email_address>-arvon, siitä luodaan tiiviste ennen osoitteen lähettämistä Pinterestille. Salaamattomia arvoja ei säilytetä.

Jos käytät img-tunnistetta, sinun tulee muodostaa <email_address>-arvosta tiiviste jollakin näistä algoritmeista ennen kuin toimitat sen tunnisteelle: SHA-256, SHA-1 tai MD5.

Miten Pinterest käyttää salattuja sähköpostiosoitteita? Kuinka kauan ne säilytetään?

Kun tunniste lähettää <email_address>-arvon Pinterestin palvelimeen, Pinterest tarkistaa, onko osoite liitetty käytössä olevaan Pinterest-tiliin.

Pinterestille toimitettu <email_address>-arvo poistetaan tämän tarkistuksen jälkeen.

Milloin Pinterest käyttää salattuja sähköpostiosoitteita?

Pinterest-tiliin liittyvää salattua sähköpostiosoitetta käytetään vain tulosten yhdistämiseen Pinterest-tapahtumiin.

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä