IMG-tunniste

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa Pinterest-tunniste ei vielä ole käytettävissä. Katso missä maissa Pinterest-tunniste on käytettävissä yritystileillä.

Lisätietoja

Kuvatunnistetta <img> käytetään siinä tapauksessa, että JavaScript on poistettu käytöstä käyttäjien selaimissa. Voit halutessasi käyttää vain tapahtumakoodin kuvatunnisteosaa ilman JavaScript-osaa. Jos et käytä JavaScriptiä, poista <noscript>-tunnisteet. Pinterest suosittelee, että käytät tapahtumakoodissa molempia, sillä se tehostaa käyttäjäkohdistusta.

Peruskoodin <img>-tunniste

Peruskoodi kannattaa lisätä sivuston jokaiselle sivulle myös silloin kun käytät <img>-tunnistetta. Näin saat tietoja kaikesta sivustoosi tulevasta liikenteestä. Mainosten hallinnan luoma peruskoodi sisältää kuvatunnisteen. Ohessa on esimerkki Pinterest-tunnisteen peruskoodin <img>-tunnisteesta.

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

Varmista, että lisäät peruskoodin sivuston HTML-koodin tunnisteiden <head> ja </head> väliin.

<img>-tunnisteen tapahtumatiedot

Voit halutessasi lisätä <img>-tunnisteeseen tapahtumatietoja. Ohessa on esimerkki checkout-tapahtumasta, jonka <img>-tunnisteessa on tapahtumatietoja.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

Alla olevasta koodiesimerkistä näet, miltä edellä oleva <img>-tunniste näyttää, kun parametrit on erotettu toisistaan selkeyden vuoksi. Huomaa, että src-attribuutissa olevat välilyönnit rikkovat koodin.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

Kopioitavat <img>-tunnisteen tapahtumakoodiesimerkit

Tässä osiossa on kunkin tapahtumatyypin täydellinen esimerkki. Voit kopioida ja liittää ne suoraan omaan sivustoosi. Kukin esimerkki sisältää sivuston tapahtumien seuraamisen aloittamiseen tarvittavat tapahtumatiedot.

Huomaa, että esimerkkiarvot on korvattava sivustosi staattisilla arvoilla tai dynaamisilla muuttujilla. Haluat todennäköisesti seurata tilausten arvoa dynaamisesti, koska jokaisen sivustossa tehdyn tilauksen arvo vaihtelee tietenkin sen mukaan, mitä kukin asiakas ostaa. Voit määrittää staattisen arvon tapahtumatyypille lead_type, jos se sijaitsee vain tietyllä sivulla.

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Tapahtumatieto: value, order_quantity ja currency.

Varmista, että valuuttakoodi on sama kuin sivustossa.

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Tapahtumatieto: value, order_quantity ja currency. Varmista, että valuuttakoodi on sama kuin sivustossa.

Pagevisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

Tapahtumatieto: ei mitään

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

Tapahtumatieto: ei mitään

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Tapahtumatieto: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

Tapahtumatieto: lead_type

Haku

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

Tapahtumatieto: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

Tapahtumatieto: ei mitään

Custom

Tapahtumatyypin nimi täytyy olla custom, jotta tunnisteella seurattavat tulokset voidaan raportoida mainosten hallinnassa.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

Tapahtumatieto: ei mitään

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä