Ulkoiset seurantapalvelut ja dynaaminen seuranta

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa Pinterest-tunniste ei vielä ole käytettävissä. Katso missä maissa Pinterest-tunniste on käytettävissä yritystileillä.

Lisätietoja

Voit halutessasi seurata Pinterest-tapahtumia ulkoisen seurantapalvelun kautta. Voit käyttää napsautusten seurantaan ulkoisten palveluiden URL-osoitteita, jotta voit vahvistaa kampanjan toimituksen ja kerätä raportteja. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Googlen DoubleClick Campaign Manager (DCM) tai Kenshoo.

Ulkoisen seurantapalvelun käyttäminen mainoksille

Pinterest tukee näyttökertojen seurantaa ja kahdenlaista napsautusten seurantaa: verkkotunnusten välistä ulkoista napsautusten seurantaa ja samanaikaista seurantaa.

Verkkotunnusten välinen ulkoinen napsautusten seuranta

Palveluntarjoajia on useita: Google[Doubleclick], Adobe[DTM], Facebook, Flashtalking jne. URL-osoitteen alussa on ulkoisen palveluntarjoajan verkkotunnus, joka ohjaa liikenteen omaan verkkotunnukseesi ja aloitussivullesi. Käyttäjän selain lataa ensin ulkoisen seuranta-URL-osoitteen ja vasta sen jälkeen oman aloitussivusi. Ratkaisuun liittyviä yleisiä ongelmia ovat toimimattomat linkit sekä prosenttimerkkien käyttöön liittyvät koodausongelmat.

Seuranta-URL-osoitteet ilmoitetaan mainoksen kohde-URL-kentässä mainosten hallinnassa tai joukkomuokkaustaulukon vastaavassa sarakkeessa.

Samanaikainen napsautusten seuranta

Kun käytetään samanaikaista seurantaa, Pinterest lähettää pyynnön seuranta-URL-osoitteelle samaan aikaan mainoksen kohde-URL-osoitteen kanssa. Tämä nopeuttaa käyttäjän siirtymistä mainostajan aloitussivulle Pinterest-napsautuksen jälkeen. Käyttäjän selain ei lataa samanaikaisessa seurannassa käytettäviä URL-osoitteita eivätkä ne ohjaa käyttäjää lopulliselle aloitussivulle. Niille lähetetään pyyntöjä vain tapahtumien seurantaa varten.

Samanaikaisessa seurannassa käytettävät seuranta-URL-osoitteet ilmoitetaan joukkomuokkaustaulukon Third Party Tracking Urls -sarakkeessa näyttökertaseurannan URL-osoitteiden kanssa.

Näyttökertojen seuranta

Näyttökertojen seurannan avulla voit vahvistaa, että mainoksesi on näytetty Pinterestissä. Pinterest tukee seuraavia näyttökertojen seurantakumppaneita:

 • Doubleclick (DCM)
 • Atlas
 • Sizmek
 • Flashtalking
 • Trueffect
   

Voit lisätä näyttökertojen seurantalinkkejä kampanjoihisi Tracking URLs -kentän avulla, kun luot mainoksia. Valitse Impressions ja liitä ulkoisen osapuolen URL-osoite tekstiruutuun.
Voit lisätä näyttökertojen URL-osoitteita joukkomuokkauksessa käyttämällä Ad Third Party Tracking Urls -saraketta.

Dynaamisten seurantaparametrien lisääminen

Voit lisätä dynaamisia seurantaparametreja suoraan URL-osoitteisiin tai käyttää niitä ulkoisten seuranta-URL-osoitteiden lisäksi. Pinterest tukee myös dynaamisia seurantaparametreja, joilla mainostajat voivat kerätä Pinterestistä napsautuksia koskevia lisätietoja kampanjaseurantaa varten. Dynaamiset seurantaparametrit ovat aaltosulkeissa ilmoitettuja merkkijonoja, joita voidaan lisätä URL-osoitteisiin.

Tavallisten mainosten kohde-URL-osoitteiden tuetut dynaamiset parametrit:

 • {campaignid}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}

 • {adgroup_name}, {adgroupname}

 • {keyword}

 • {keyword_id}

 • {creative_id} – Pin-promon tunnus

 • {adid} – Pin-promon tunnus

 • {device} – t, c tai m (tabletti, tietokone tai mobiililaite)

Napsautusten samanaikaisen seurannan ja näyttökertojen seurannan tuetut dynaamiset parametrit (palvelinpuoli):

 • {campaignid}, {campaign_id}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}, {ad_group_id}

 • {adgroupname}, {ad_group_name}

 • {adid}, {ad_id}, {creativeid}, {creative_id} – Pin-promon tunnus

 • {itemid}, {iterm_id} – Pin-promon tuotteen tunnus

 • {insertionid}, {insertion_id}– Pin-promon lisäystunnus

 • {creative_name}– Pin-promon nimi

 • {device} – t, c tai m (tabletti, tietokone tai mobiililaite)

 • {device_platform} - mobiililaitteen tyyppi: iOS, Android tai tyhjä merkkijono

 • {publisher} – aina Pinterest

 • {timestamp}, {click_timestamp}, 

Esimerkki: myyjän aloitussivun URL-osoite on retailer.com/mens-clothing/?cid={campaignid} ja Pinterest-kampanjatunnus on 1234, joten Pinterest käyttää osoitetta retailer.com/mens-clothing/?cid=1234

Hakukampanjoiden dynaamiset parametrit:

 • {keyword} – prosenttikoodattu tavallista mainosta vastaava avainsanamerkkijono (esim. running%20shoes)

 • {keyword_id} – tavallista mainosta vastaavan avainsanan tunnus

Pinterest ohittaa muut kuin tuetut parametrit. Esimerkki: jos myyjä antaa URL-osoitteen retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}, Pinterest ohittaa seurantaparametrin, jota ei tueta, ja käyttää tätä osoitetta: retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}

Ostoskampanjoiden dynaamiset parametrit:

Huomaa, että parametria {keyword} ei tueta mainosten seurantalinkeille.

Kokoelmamainosten dynaamiset parametrit:

 • {organic_url} – Pin-luonnin yhteydessä annettu koko URL-osoite

Kokoelmamainosten kohde-URL-osoitteista ja seurantaparametreista on lisätietoja ohjeessa Kokoelmamainoksen seuranta.

Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä