Ostoskampanjoiden seuranta, raportit ja optimointi

Vaikuttaa siltä, että tarkastelet tätä sivua sijainnista, jossa Luettelot eivät vielä ole käytettävissä. Niitä voi käyttää Pinterest-yritystileillä tietyillä alueilla.

Lisätietoja

Ostoskampanjoiden seuranta

Pinterest tukee napsautusten seurannan URL-osoitteita sekä dynaamisia seurantaparametreja, joista on lisätietoja alla. Näyttökertojen seurantaa ei tueta tällä hetkellä.

Voit lisätä seurantaparametreja ostoskampanjoille kolmen kentän kautta.

Kenttä Hierarkiataso Käyttötapaukset
Tietolähteen (tuotesyötteen) link-kenttä Tuote (Pin)

Tuotekohtaiset hakulausekkeiden parametrit (UTM-parametrit) 
**Nämä lisätään myös orgaanisiin Pin-lisäyksiin, joten älä käytä mainoskohtaisia parametreja.

Tietolähteen ad_link-sarake. Käyttö: Tuote (Pin)

Uudelleenohjausta käyttävät napsautusten seurannan URL-osoitteet

Mainoskampanja- tai tuotekohtaiset hakuparametrit 
(UTM-parametrit)

Tuoteryhmätason Tracking template -sarake. Käyttö:  Tuoteryhmä

Aloitussivuun lisätyt uudelleenohjausta käyttävät napsautusten seurannan URL-osoitteet
esim. dclk.net?adxe=194&lp={lpurl}

Tuoteryhmän hakuparametrit 
esim. {unescapedlpurl}?key=value&utmsource=Pinterest

 

Jos seurantamalli on määritetty kampanjan rakenteessa: Pinterest käyttää parametrille {lpurl} tai {unescapedlpurl} ad_link-sarakkeessa olevaa aloitussivua, jos tietolähde sisältää sen. Jos ad_link-tieto puuttuu, Pinterest käyttää linkkisarakkeessa olevaa aloitussivua.

 

Kampanjoiden seurannan tuetut dynaamiset parametrit

Pinterest tukee ostosmainoksille seuraavia dynaamisia parametreja:

 • {product_name}: tuotteen nimi
 • {promoted_product_group_id}: mainosten hallinnassa käytettävä tuoteryhmän tunniste
 • {product_group_name}: tuoteryhmän nimi
 • {lpurl}: korvataan tietolähteen ad_link- tai link-kentässä olevalla URL-osoitteella. Merkit koodataan automaattisesti.
 • {unescapedlpurl}: korvataan tietolähteen ad_link- tai link-kentässä olevalla URL-osoitteella. Merkkejä ei koodata.
 • {campaignid}: Pinterestin kampanjatunnus
 • {adgroupid}: Pinterestin mainosryhmätunnus
 • {product_partition_id}: Pinterest-promon tuoteryhmän tunnus
 • {product_id}: tietolähteen sisältämä tuotetunnus
 • {device}: laite, joka voi olla mobiililaite (m), tabletti (t) tai tietokone (c)

Lisää ? ennen ensimmäistä URL-parametria, jos haluat käyttää URL-osoitteiden vakiosyntaksia.

Jos käytät seurantamallia kampanjan määrityksessä, ilmoita koko URL-osoite ja varmista, että se toimii, ennen kuin käynnistät kampanjat.

Pinterest suosittelee koodausongelmien välttämiseksi uudelleenohjauksiin parametria {unescapedlpurl}.

Lisätietoja on Pinterestin ohjeessa Ulkoiset seurantapalvelut ja dynaaminen seuranta.

Ostosmainosten raportit

Ostosmainosten raportit ovat käytettävissä mainosten hallinnassa Luettelomyynti-tavoitteelle. Kampanja- ja mainosryhmäraportit vastaavat kaikkien muiden tavoitetyyppien raportteja. Ostoskampanjoille on lisäksi käytettävissä kaksi vain niille tarkoitettua raporttia:

 • Tuoteryhmäraportit
 • Tuotetason raportit

Tuoteryhmäraportit

Tuoteryhmäraporteissa voit tarkastella kunkin tuoteryhmän tehokkuutta. Tietojen avulla voit selvittää, millä tuoteryhmillä saat parhaita tuloksia. Lisäksi tiedoista on hyötyä optimointipäätöksiä tehtäessä. Jos tuoteryhmä on todella tehokas, sinun kannattaa ehkä käyttää sitä erillisessä mainosryhmässä, jotta voit hallita tarjousta paremmin.

Tuotetason raportit

Tuotetason raporteista saat tuotesyötteen sisältämistä yksittäisistä tuotteista tuoteryhmätason raportteja yksityiskohtaisempia tietoja. Raportti on käytettävissä vain vientitoiminnon kautta. Siirry mainosten hallinnan Tuoteryhmä-välilehdelle, niin voit viedä tuotetason raportin.

Ostosmainosten optimoinnin parhaat käytännöt

 • Määritä kampanjat tuoteryhmittäin, jotta optimointi ja negatiivisten avainsanojen hallinta on helppoa.
 • Vältä liian yksityiskohtaista kampanja- ja mainosryhmärakennetta, jotta päiväbudjetti riittää kaikille mainoksille.
 • Varmista bränditurvallisuus eli mainosten näkyvyys oikeassa ympäristössä negatiivisilla avainsanoilla. Älä käytä niitä optimointiin tavalla, joka voi rajoittaa mainosten jakelua.
 • Lisää samanlaiset tuoteryhmät yhteen mainosryhmään, jotta voit hyödyntää optimointimahdollisuuksia (tarjoukset, budjetit, yleisöt) mahdollisimman tehokkaasti.
 • Siirrä todella tehokkaat tuoteryhmät muista erilleen ajan mittaan.
Tarvitsetko lisäapua?
Ota yhteyttä