Å kommentere på en Pin

Hvis du har noe bra å si om en Pin, kan du legge igjen en kommentar.
 

 1. Klikk på Pinnen
 2. Klikk på Kommentarer under «Bilder og kommentarer»
 3. Legg til kommentaren din i feltet «Legg til en kommentar» og trykk på Enter for å lagre
 1. Trykk på Pinnen
 2. Trykk på Kommentarer eller feltet «Legg til en kommentar»
 3. Skriv kommentaren din og trykk på Legg til
 1. Trykk på Pinnen
 2. Trykk på Kommentarer under «Bilder og kommentarer»
 3. Trykk på Legg til en kommentar
 4. Skriv kommentaren din i feltet «Legg til en kommentar» og trykk på Legg til

Edit a comment

You can edit a comment that you post.

 1. Next to the Pin, click on Comments
 2. Click the ellipsis icon below the comment you want to edit
 3. Click Edit
 4. Update your comment, then click Edit to save changes
 1. From the Pin, scroll down and tap Comments
 2. Tap the comment you want to edit
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Edit
 5. Update your comment, then tap Done to save changes
 1. From the Pin, scroll down to Share your feedback
 2. Tap the comment you want to edit
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Edit
 5. Update your comment, then tap Done to save changes

Delete a comment

You can delete a comment that you post.

 1. Under the Pin, click on Comments
 2. Click the ellipsis icon below the comment you want to delete
 3. Click Delete, then click Delete to confirm
 1. From the Pin, scroll down and tap Comments
 2. Tap the comment you want to delete
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Delete
 1. From the Pin, scroll down to Comments
 2. Tap the comment you want to delete
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Delete, then tap Delete to confirm
Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss