Opphavsrett

Opphavsrett innebærer en rekke eksklusive rettigheter for skaperne av originale verk (for eksempel bøker, musikk eller kunst) . Dette omfatter ofte retten til å reprodusere verket, vise det eller fremføre det offentlig, distribuere det, og lage avledede produkter – og andre rettigheter, som kan variere fra land til land. Vanligvis beskytter ikke opphavsretten fakta og ideer, men den beskytter ordene eller bildene som først uttrykker en idé.

Du finner mer informasjon om opphavsrett på nettstedet til US Copyright Office eller World Intellectual Property Organization.

Opphavsrett og eierskap

Opphavsretten tilhører vanligvis den som lager verket. I noen tilfeller kan eieren være noen andre – for eksempel en bedrift – dersom verket ble skapt av en ansatt eller en underleverandør. Den opprinnelige eieren kan også velge å overføre eierskapet av opphavsretten sin til andre.

Merk at det å eie et verk eller å være i fysisk besittelse av det ikke nødvendigvis betyr at du eier opphavsretten til verket. Eksempel: Hvis du kjøper en samling gamle fotografier, betyr ikke det nødvendigvis at du eier opphavsretten til disse bildene (selv om det også kan være tilfellet).

Brudd på opphavsretten

Hvis du mener at opphavsretten din har blitt krenket, og du ønsker å få fjernet innhold på Pinterest, kan du gå til vår side for opphavsrett og sende oss en forespørsel begrunnet i brudd på opphavsrett. Du kan sende oss en forespørsel ved å bruke dette nettskjemaet, eller du kan varsle oss på andre måter, som beskrevet i Digital Millennium Copyright Act (nærmere forklart her).

Når du sender oss en forespørsel, må du være sikker på at all informasjon er fullstendig og korrekt. Hvis du bevisst feilinformerer oss om brudd på opphavsrett, kan det medføre at du stilles ansvarlig for skader under avsnitt 512(f) i DMCA eller tilsvarende lover i andre land.

Forespørsler om fjerning av innhold som bryter opphavsretten

Bare den som eier opphavsretten (eller en representant som har godkjenning til å handle på vegne av eieren) kan be om å få fjernet innhold begrunnet i brudd på opphavsrett. Før en forespørsel om fjerning av innhold, bør du forsikre deg om at det faktisk er du som har opphavsretten til det spesifikke innholdet.

Forespørsler om fjerning av bilder der du er med

Selv om du vises i et bilde som noen andre tok, betyr ikke nødvendigvis det at du også eier bildet. Bare den som eier opphavsretten (eller en representant som har godkjenning til å handle på vegne av eieren) kan be om å få fjernet innhold begrunnet i brudd på opphavsrett. Hvis du ønsker at vi skal fjerne et bilde der du er med, kan det være mer hensiktsmessig å sende oss en klage begrunnet i personvern, ved å skrive til oss.

Retningslinjer for krenkelse av varemerke

Opphavsrett og varemerker er to forskjellige typer åndsverk. Et varemerke kan beskytte ting som merkenavn og logoer fra å bli misbrukt slik at det skapes usikkerhet om hvem som faktisk står bak produktet eller tjenesten som tilbys. På våre side for varemerker kan du lese mer om Pinterests retningslinjer for varemerker – og rapportere innhold du mener krenker varemerket ditt.

Klager på fjerning

Hvis du mener en av dine Pins er feilaktig fjernet, kan du klage på det ved å følge fremgangsmåten på vår side for opphavsrett. Besøk vår side for opphavsrett for å finne ut mer om klager – og få spesifikke instruksjoner om hvordan du sender inn en klage.

Bruk av bilder på Pinterest

Bortsett fra i uvanlige tilfeller er det ikke Pinterest som har opphavsretten til bildene som brukere lagrer på nettstedet vårt. Hver gang det er nødvendig, bør du få tillatelse til å bruke et bilde fra den som eier opphavsretten til bildet.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss