Rediger eller slett en kommentar

Se instruksjoner for:

Du kan redigere eller slette alle kommentarer som du har lagt ut.
 

 1. Klikk på Kommentarer i visningen av Pinnen din
 2. Klikk på ved siden av kommentaren du vil redigere eller slette
 3. Rediger kommentaren din ved å klikke på Rediger, oppdater deretter kommentaren, og trykk på Enter for å lagre endringene
 4. Slett kommentaren din ved å klikke på Slett
 1. Trykk på Kommentarer i visningen av Pinnen din
 2. Trykk og hold på kommentaren du vil slette
 3. Trykk på Slett
 1. Trykk på Kommentarer i visningen av Pinnen din
 2. Trykk på ved siden av kommentaren du vil redigere eller slette
 3. Rediger kommentaren din ved å trykke på Rediger, oppdater deretter kommentaren, og trykk på Ferdig
 4. Slett kommentaren din ved å trykke på Slett, og bekreft ved å trykke på Slett én gang til
Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss