Retningslinjer for politi og rettsvesen

Alle bedrifter som lagrer informasjon, fra banker til mobiloperatører til e-post-leverandører, bør ha retningslinjer for hvordan de deler om opplysninger om brukerne sine etter forespørsler fra politi, rettsvesen osv. Dette er våre.

Mesteparten av disse opplysningene er ment for rettsvesenets håndhevende, lovgivende og regulerende myndigheter. Hvis du ikke representerer noen av disse, og har spørsmål, kan du se etter svar i brukerstøtten vår.

Lagrede brukeropplysninger

Pinterest lagrer og vedlikeholder opplysninger om brukerne, som beskrevet i våre retningslinjer for personvern og tilhørende tjenestevilkår for forbrukere og bedrifter. Du kan finne eksempler på hvilken type opplysninger vi lagrer i våre retningslinjer for personvern.

Vi kan ikke garantere at informasjonen som er beskrevet i retningslinjene for personvern eller de aktuelle vilkårene for bruk, er tilgjengelig for alle brukere. Pinterest oppbevarer ikke nødvendigvis kopier av bilder, videoer eller lydfiler som brukerne våre lagrer på Pinterest. Brukerne kan for eksempel linke til videotjenester som YouTube, som spilles via YouTube-API-et.

Dette kreves før vi deler brukerinformasjon

For amerikanske rettshåndhevere

For å få Pinterest til å dele opplysninger om en bruker, må du skaffe en gyldig stevning, rettskjennelse eller ransakingsordre («Law Enforcement Request"»). For å få Pinterest til å dele en brukers innhold, må du ha en gyldig ransakingsordre. 

For ikke-amerikanske rettshåndhevere

Du kan ikke tvinge Pinterest til å dele noen form for brukeropplysninger med mindre du har en gyldig rettsordre fra amerikansk rett (via avtaler om gjensidig rettsassistanse eller rettsanmodning).

Dette kreves før vi deler brukeropplysninger med rettsvesenet

For å svare på forespørselen din trenger vi:

 • De relevante dokumentene beskrevet ovenfor
 • Brukerens unike brukernavn (pinterest.com/[brukernavn]) og/eller e-postadressen som ble brukt for å opprette brukerens Pinterest-konto
 • En gyldig retur-e-postadresse fra et offisielt statlig domene

For å sikre at forespørsler fra rettsvesenet er spesifikke og ikke ber om flere opplysninger enn nødvendig (noe som kan føre til ekstra kostnader og tidsforbruk), ber vi deg om å ta hensyn til følgende:

Dette kreves før vi oppbevarer og/eller deler opplysninger om brukerne våre

Pinterest må varsles i henhold til amerikanske lover eller gyldige juridiske prosesser via vårt Skjema for forespørsler fra politi og rettsvesen. Skjemaet kan bare fylles ut og sendes inn elektronisk.

Vi svarer bare på forespørsler fra politi eller rettsvesen. Hvis du ikke representerer noen av disse, og har spørsmål, kan du se etter svar i brukerstøtten vår.

Det at den juridiske prosessen godtas betyr ikke at Pinterest gir avkall på eventuelle protester, inkludert spørsmål knyttet til jurisdiksjon eller forkynnelse.

Varsling om forespørsler til den aktuelle brukeren

Retningslinjene våre sier at vi skal varsle en bruker om forespørsler fra politi eller rettsvesen ved å gi vedkommende en fullstendig kopi av forespørselen før vi deler opplysninger om brukeren. Vi kan gjøre unntak fra retningslinjene hvis:

 • vi er forhindret ved lov å gi varsel (f.eks. ved en rettskjennelse utstedt etter 18 U.S.C. § 2705(b))
 • det oppstår en nødssituasjon med umiddelbar fare for død eller fysisk skade på en person eller et sted
 • vi har grunn til å tro at varselet ikke når frem til den rettmessige kontoinnehaveren (f.eks. hvis kontoen har blitt kapret eller e-postadressen er ugyldig)

Hvis den amerikanske regjeringen sender oss et såkalt NSL-brev (National Security Letter) med en generell, hemmelig ordre, sier retningslinjene våre at vi skal be regjeringen å søke rettslig overprøving i henhold til USA FREEDOM Act.

I tilfelle et varsel ikke er gitt på grunn av en rettskjennelse eller en krisesituasjon, sier retningslinjene våre at vi skal varsle brukeren straks rettsordren eller krisesituasjonen opphører.

Merk: Edsvorne erklæringer, beskrivelser, brev eller andre uttalelser autorisert av offentlig/juridisk embedsverk er ikke tilstrekkelig for å hindre oss i å varsle den aktuelle Pinterest-brukeren. Du må fremskaffe en rettsordre utstedt i henhold til 18 U.S.C. §2705(b) – eller kunne vise til gjeldende vedtekter – for å hindre oss i å varsle brukeren om at vi har f¨ått en forespørsel om vedkommende.

Kostnader ved forespørsler om å oppbevare og/eller fremskaffe opplysninger

Hvis Pinterest søker om refusjon for faktiske kostnader, vil vi etter beste evne anslå slike kostnader før vi starter arbeidet med å sikre og/eller fremskaffe opplysninger etter forespørsler fra rettsvesenet. Kostnadene er basert på mengden av data, tid og ressurser som kreves for å behandle og søke etter rådata Pinterest har tilgang til.

Sertifisert autentisering eller ekspertuttalelse

Pinterest produserer sertifisering fra ansvarlig arkivar ved hver produksjon, men er vanligvis ikke i stand til å gi personlige vitnesbyrd eller være sakkyndig vitne.

Kontaktmuligheter i nødssituasjoner

Hvis du er en bruker og blir oppmerksom på umiddelbar skade på ett eller flere individer, ta umiddelbart kontakt med lokalt politi eller rettsvesen.

I en nødssituasjon med fare for død eller alvorlige fysiske skader kan politi eller rettsvesen sende Pinterest en forespørsel om å dele opplysninger om en bruker via vårt Skjema for forespørsler fra politi og rettsvesen (husk å bekrefte at dette er en nødssituasjon og oppgi påkrevd informasjon) – eller kontakt oss på vår beredskaps-e-post: lawenforcement [at] pinterest.com.

Vi svarer bare på e-poster fra politi eller rettsvesen. Hvis du ikke representerer noen av disse, og har spørsmål, kan du se etter svar i brukerstøtten vår. Hvis du sender e-post til dette aliaset, ser vi på det som misbruk – og det kan føre til at vi iverksetter tiltak på Pinterest-kontoen din.

Pinterest vil gjennomgå og svare på disse forespørslene på saksbasis.

Vår holding til myndighetsforespørsler om masseovervåkning

I samsvar med retningslinjene våre krever Pinterest at enhver forespørsel om brukeropplysninger begrenses til spesifikke, identifiserbare brukere, og at forespørselen er lovlig begrunnet. Pinterest har aldri bidratt til (og bidrar fortsatt ikke til) masseinnsamling av opplysninger om brukerne våre etter forespørsler fra myndigheter. Pinterest støtter reformer for å begrense masseovervåkning, og vi motsetter oss press om tilgang til opplysninger i det skjulte.

Kontoidentifiserende opplysninger

Brukere på Pinterest har et visningsnavn (på toppen av profilen sin) og et unikt brukernavn (i profilens URL). For å finne en konto, trenger vi brukernavnet eller e-postadressen for kontoen. E-postadressen er privat og kan normalt bare fås fra brukeren selv, eller i NCMEC CyberTips.

Slik finner du et brukernavn:

 • Når du er på Pinterest på nett, går du til en brukerprofil. Da finner du brukernavnet til slutt i adressefeltet (etter https://pinterest.com/)
 • Gå til en brukerprofil i iOS-appen, og trykk deretter på flagget øverst til venstre. Brukernavnet vises i parentes nederst på skjermen.
 • Gå til en brukerprofil i Android-appen, og trykk deretter på flagget øverst til venstre. Brukernavnet vises i parentes nederst på skjermen.

Rapport om åpenhet

Les vår nyeste rapport om åpenhet eller våre arkiverte rapporter om åpenhet.

Hva er Pinterest?

Pinterest er et nettbasert verktøy der du kan oppdage, samle og organisere det du er interessert i. Du kan lagre en link til medieinnhold som bilder, video eller lyd overalt på nettet – og du kan laste opp egne bilder. (Du kan ennå ikke laste opp lyd eller video direkte til Pinterest.) Du kan også bla rundt på Pinterest for å finne innhold som andre har lagret.

Du lagrer Pins på tavler. Du kan invitere andre til å lagre Pins på tavler sammen med deg. Du kan følge tavlene til andre brukere, og du kan lagre eller kommentere andres Pins.

Du kan bla i Pins eller tavler fra andre brukere i startfeeden din. 

Du kan oppdage nye Pins, tavler og brukere ved å bla i emnefeeden – eller ved å søke etter visse typer innhold eller spesifikke brukere.

Besøk guiden vår for å finne ut mer om hvordan du bruker Pinterest.

 

Pins

En Pin består av medieinnhold (bilde, lyd eller video), en kort beskrivelse og en link. Det er flere måter å lagre Pins på: (1) pinterest.com, (2) Pinterests nettleserknapp (3) Pinterest-appen for iOS eller Android) og (4) Lagre-knappen som tredjeparter kan legge til på nettstedene sine.

Når du lagrer en Pin, kan du endre beskrivelsen av Pinen og velge hvilken tavle du vil lagre på.

I noen tilfeller har eieren av nettstedet eller innholdet allerede fylt ut beskrivelsen av Pinnen (eksempler: «cazy_cat.jpg» eller «Overjordisk ostekakeoppskrift | via mbarton.org»).

Etter å ha lagret, kan brukere redigere eller endre beskrivelsen. Du kan flytte Pins mellom tavler. Og du kan lagre samme Pin på flere tavler.

Tavler

En tavle er en samling av Pins, vanligvis organisert rundt et tema eller en idé. Du kan invitere andre på Pinterest til å lagre Pins på tavlene dine.

Tavler kan være offentlige eller hemmelige. På en hemmelig tavle er det bare du – og de du inviterer – som kan se Pins du har lagret på den.

Lagrede Pins

Du kan lagre Pins fra andre brukere på dine egne tavler. Noen ganger er det ikke sikkert at brukeren du lagrer en Pin fra, er den som lagret den først. Eksempel: Bruker X repinnet den fra Y som repinnet den fra Z – og Z var den som opprettet Pinnen.

Hvis du sletter en Pin, slettes ikke andre lagringer av samme Pin fra tavler hos andre brukere.

Kommentarer

Hvem som helst kan kommentere Pins de ser. Du kan slette dine egne kommentarer, men ikke kommentarer fra andre brukere. Hvis tavlen er offentlig, er også kommentarene offentlige.

Merk: Det som ser ut som den første kommentaren på en Pin, er faktisk beskrivelsen av Pinnen.

Meldinger

Du kan sende private meldinger til andre Pinterest-brukere. Meldinger kan utveksles én-til-én, eller mellom flere brukere. Hvis noen brukere ikke følger hverandre, ser de meldingen som en «kontaktforespørsel», og de må godkjenne kontaktforespørselen for å se meldingen.

Søkeord

Pinterest har sitt eget søkefelt, som fungerer som en søkemotor.

Når du leter etter idéer på Pinterest, kan du taste inn et enkeltord eller en kombinasjon av ord i søkefeltet. Resultatene omfatter Pins, tavler og kontoer. Alle søkeordene som en bruker taster inn, kan hentes frem og overleveres på en liste til politimyndighetene.

Profil

Profilen din på Pinterest er offentlig. I tillegg til visse opplysninger du frivillig har oppgitt, kan folk se dine egne Pins og tavler, ting du har prøvd, hvem som følger deg og hvem du følger. Offentlig tilgjengelige opplysninger i profilen din inkluderer:

 • Navn (påkrevd)
 • Brukernavn (påkrevd)
 • Plassering (ikke påkrevd)
 • Profilbeskrivelse med en begrensning på 500 tegn (ikke påkrevd)
 • Nettsted (ikke påkrevd)
 • Profilbilde (ikke påkrevd)
 • Facebook- eller Twitter-kontoen din, hvis du har valgt å kunne logge inn med noen av dem (ikke påkrevd)

Vi krever ikke at du oppgir det virkelige navnet ditt, og vi kontrollerer heller ikke navn, alder eller bosted.

Du kan endre profilopplysninger når som helst, med mindre kontoen din er midlertidig stengt.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss