Maksgrenser for Pins, tavler og folk du kan følge

Vi ønsker at Pinterest skal være raskt å bruke, og derfor finnes er det en grense på hvor mange Pins, tavler og følgere vi kan lagre for kontoer.

Du kan ha opptil:

  • 2 000 tavler, inkludert hemmelige tavler og gruppetavler som ikke er opprettet av deg.
  • 200 000 pins, inkludert hemmelige Pins og Pins på gruppetavler for personlige kontoer
  • 50 000 brukere du følger

Hvis du allerede følger 50 000 brukere, kan du bare følge personer som allerede følger deg. Det finnes ingen grenser for hvor mange som kan følge deg.

Har du fått en feilmelding om at du har nådd en grense? Da kan du prøve å slette Pins eller tavler eller redusere hvor mange du følger.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss