Maksgrenser for Pins, tavler og folk du kan følge

For at Pinterest skal kjøre raskt, finnes det en grense på antall Pins, tavler og følgere vi kan lagre for personlige kontoer.

Du kan ha opptil:

  • 500 tavler, inkludert hemmelige tavler og gruppetavler som ikke er opprettet av deg.
  • 200 000 pins, inkludert hemmelige Pins og Pins på gruppetavler
  • 50 000 du følger, inkludert emner, tavler og folk

Har du fått en feilmelding om at du har nådd en grense? Da kan du prøve å slette Pins eller tavler, eller redusere hvor mange du følger. Du kan også opprette en ny konto med en annen e-postadresse.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss