Slå sammen kontoer

Det er foreløpig ikke mulig å slå sammen Pinterest-kontoer. Hvis du har mer enn én konto, kan du enten beholde begge hver for seg og bytte mellom dem eller beholde én av dem og deaktivere eller stenge resten. Hvis du deaktiverer eller stenger en konto, får det bare innvirkning på kontoen som er knyttet til den aktuelle e-postadressen. Alle andre kontoer blir værende aktive.

Frigjør en e-postadresse

E-postadresser kan bare være knyttet til én Pinterest-konto om gangen. Hvis du deaktiverer en Pinterest-konto midlertidig, kan ikke e-postadressen brukes med en annen konto.

Hvis du vil gjøre det mulig å frigjøre e-postadressen som brukes for en konto, kan du

Flytt Pins mellom kontoer

Det er foreløpig ikke mulig å overføre eller flytte flere Pins mellom kontoer. Hvis du vil overføre Pins fra én konto til en annen, kan du lagre hver av Pinsene fra den opprinnelige kontoen, i den nye kontoen.