Manglende Pins eller tavler

Hvis alle dine Pins og tavler er borte, eller hvis de ikke ser ut som de pleide, kan du ha opprettet en ny konto ved et uhell.

Hvis en av dine Pins eller tavler mangler, er det mulig de har blitt slettet. Vi kan dessverre ikke gjenopprette tavler som har blitt slettet. Det beste i et slikt tilfelle er å søke på Google etter Pinterest-brukernavnet og navnet på tavlen eller Pins du mangler. Kanskje finnes det en kopi i hurtigbufferen.

Hvis en gruppetavle forsvinner, kan du utilsiktet ha sluttet å følge tavlen – eller du kan ha blitt fjernet av den som opprettet tavlen. Hvis du forlot en gruppetavle ved en feil, kan du be eieren om å invitere deg tilbake til tavlen.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss