Promoterte Pins

Promoterte Pins er Pins bedrifter betaler for å fremheve. De vises der det er mest sannsynlig at du legger merke til dem. Promoterte Pins vises basert på aktiviteten din på Pinterest eller aktiviteten din på nettstedet til en annonsør.

Hvis du ser en promotert Pin som ikke interesserer deg, kan du skjule den. Pinterest bruker tilbakemeldingen din til å sørge for at du ser mer relevante promoterte Pins i fremtiden.

Hvis du ikke vil se promoterte Pins fra en bestemt annonsør, kan du blokkere annonsørens Pinterest-profil. Du kan blokkere opptil 1000 annonsører.

Du kan ikke slå promoterte Pins helt av, men du kan begrense hvilke typer opplysninger vi får bruke til å velge hvilke promoterte Pins du får se.

Har du noen synspunkter om promoterte Pins?
Send oss tilbakemelding