Rapportér hatefulle ytringer

Noe av det som ikke er tillatt på Pinterest, er innhold som angriper sårbare grupper basert på rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller medisinsk tilstand.

Uvennlig språk rettet mot myndigheter, offentlige personer og andre grupper, regner vi ikke som brudd på retningslinjene.

Hvis du ser hatefulle ytringer på Pinterest, ber vi deg om å rapportere det til oss. Gi oss også beskjed hvis du ser en Pin eller kommentar som indikerer en reell voldstrussel. Kontakt eventuelt lokale myndigheter hvis du mener det er nødvendig.

Se våre retningslinjer om trakassering for å finne ut mer om beskyttelse mot angrep på privatpersoner som ikke er basert på personens tilknytning til en sårbar gruppe.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss