Rapportér noe på Pinterest

Hvis du finner en Pin som bryter med våre retningslinjer for akseptabel bruk, kan du rapportere den til oss anonymt. Vi gjennomgår da rapporten din, og iverksetter tiltak om vi finner noe som er uakseptabelt. For ikke lenger å se Pins fra bestemte personer, eller for å hindre noen i å følge deg, kan du blokkere profilen deres.

Rapportere en Pin

 1. Trykk på Pinnen for å få et nærbilde av den
 2. Klikk på øverst på Pinnen
 3. Klikk på Rapportér Pin
 4. Velg en begrunnelse for rapporteringen, og klikk på Neste
 5. Klikk på Ferdig
 1. Trykk på en Pin for å åpne den
 2. Trykk på øverst til venstre over Pinnen
 3. Trykk på Rapportér Pin
 4. Velg årsaken til rapporten
 1. Trykk på Pinnen for å få et nærbilde av den
 2. Trykk på nederst til høyre på Pinnen
 3. Trykk på Rapportér Pin
 4. Velg en begrunnelse for rapporteringen

Rapportere en kommentar

 1. Klikk inn på Pinen
 2. Klikk på til høyre for kommentaren
 3. Klikk på Rapportér
 4. Velg en begrunnelse for rapporteringen og klikk på Rapporter meldingen
 1. Trykk på en Pin for å åpne den  
 2. Trykk på Kommentarer under Pinnen 
 3. Trykk på kommentaren du vil rapportere
 4. Trykk på under kommentaren
 5. Trykk på Rapportér
 6. Velg årsaken til rapporten
 1. Åpne Pinnen
 2. Trykk på Kommentarer og deretter på kommentaren du vil rapportere
 3. Trykk på til høyre for kommentaren
 4. Trykk på Rapportér
 5. Velg årsaken til rapporteringen

Rapportér en melding

 1. Klikk på for å åpne meldingene dine
 2. Klikk på en meldingstråd
 3. Før markøren over og klikk på
 4. Velg en grunn til å rapportere meldingen
 5. Klikk på Rapportér meldingen
 1. Trykk på  og så på Innboks
 2. Trykk på en samtale for å åpne den
 3. Trykk på øverst til høyre
 4. Trykk på Rapportér denne samtalen
 5. Velg årsaken til rapporten
 1. Trykk på og deretter på Innboks
 2. Trykk på en meldingstråd for å åpne den
 3. Trykk på øverst til høyre
 4. Trykk Rapportér tråden
 5. Velg en grunn til å rapportere meldingen

Rapportér andres bilder på Pins

 1. Klikk på på bildet du vil rapportere
 2. Klikk på Rapportér dette innholdet
 3. Velg en begrunnelse for rapporteringen
 4. Klikk på Rapportér innhold
 1. Trykk på  over bildet du vil rapportere
 2. Trykk på Rapporter
 3. Velg årsaken til rapporten
 1. Trykk på  på bildet du vil rapportere
 2. Trykk på Rapporter
 3. Velg årsaken til rapporten

Etter at du har rapportert en bruker, vil du fortsatt kunne se vedkommendes konto, tavler, Pins og kommentarer. Ønsker du å se mindre av innhold fra brukeren, i tillegg til å rapportere vedkommende, kan du slutte å følge tavlen eller profilen – eller blokkere brukeren.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss