Forebygging av selvmord og selvskading

På Pinterest tillater vi ikke noe innhold som forherliger selvskading, spiseforstyrrelser eller narkotika. Hvis du frykter at noen vurderer selvskading eller selvmord, bør du henvende deg til lokale myndigheter og rapportere innholdet til oss. Deretter tar vi kontakt med den som la ut innholdet.

Hvis du sliter med selvmordstanker eller tenker på å skade deg selv, må du være klar over at det finnes mange som kan hjelpe deg. Du kan alltids ta kontakt med venner, familie eller lokale organisasjoner for støtte. Nedenfor finner du en rekke ressurser.

Hjelp til forebygging av selvmord og selvskading

Andre artikler
Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss