Forebygging av selvmord, selvskading og vold i nære relasjoner

Vi tillater ikke noe innhold som forherliger selvskading, spiseforstyrrelser, vold i nære relasjoner eller narkotika. Hvis du frykter at noen vurderer selvskading eller selvmord, eller står i fare for å oppleve vold i nære relasjoner, bør du henvende deg til lokale myndigheter og rapportere innholdet til oss. Deretter tar vi kontakt med den som la ut innholdet.

Sliter du med selvmordstanker eller tenker du på å skade deg selv? Husk at det finnes mange som kan hjelpe deg. Du kan alltid ta kontakt med venner, familie eller ulike organisasjoner for å få støtte. Nedenfor finner du eksempler på noen slike ressurser.

Hjelp til forebygging av selvmord og selvskading

Ressurser mot vold i nære relasjoner

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss