Rapport om åpenhet

Nedenfor finner du vår nyeste rapport om åpenhet. Hvis du er usikker på hva et ord betyr, kan du sjekke definisjonene nederst på denne siden. For mer informasjon om hvordan vi svarer på forespørsler om brukeropplysninger, kan du se våre retningslinjer for anmodning om brukeropplysninger .

Åpenhetsrapport 2019

Informasjonsforespørsler – rettsmyndigheter i USA

Q1: januar–mars 2019

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 10 10 11 4
Rettskjennelse 0 0 0 0
Rettslige fullmakter 9 9 9 3
Sum 19 19 20

7

 

Q2: april–juni 2019

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 17 15 18 7
Rettskjennelse 0 0 0 0
Rettslige fullmakter 11 10 12 3
Sum 28 25 30 10

 

Q3: juli–september 2019

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 11 11 17 2
Rettskjennelse 1 1 1 0
Rettslige fullmakter 23 23 26 7
Sum 34 34 44

9

 

Q4: oktober–desember 2019

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 7 7 7 0
Rettskjennelse 1 1 1 0
Rettslige fullmakter 7 7 10 7
Sum 15 15 18 7

 

Informasjonsforespørsler – myndigheter utenfor USA

Tidsperiode Antall forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Land
Januar–mars 2019 0 0 0 Ikke relevant
April–juni 2019 0 0 0 Ikke relevant
Juli–september 2019 0 0 0 Ikke relevant

Oktober–desember 2019

3 3 4

Storbritannia, Brasil

 

Forespørsler – nasjonal sikkerhet

Tidsperiode Antall forespørsler
Januar–juni 2019 0–249
Juli–desember 2019 0–249

 

Myndighetsforespørsler om fjerning av innhold

Type brudd // tidsperiode Brudd på retningslinjene for bruk Fjerninger på juridisk grunnlag Sum Ikke etterlevd
Januar–mars 2019

Tyskland (12)

Russland (20)

Tyrkia (1)

Tyskland (11)

Russland (45)

Tyrkia (1)

90 1
April–juni 2019

Russland (56)

Tyrkia (9)

Tyskland (4)

Russland (15)

84 0
Juli–september 2019

India (12)

Russland (168)

Tyrkia (13)

Tyskland (76)

India (6)

Russland (59)

Tyrkia (1)

335 0
Oktober–desember 2019

Australia (2)

Tyskland (2)

India (11)

Russland (110)

Tyskland (1)

India (31)

Russland (13)

Tyrkia (1) 

175 0

 

Definisjoner

Kontoopplysninger: grunnleggende kontoopplysninger, for eksempel e-postadressen, navnet og brukernavnet brukeren har oppgitt, datoen/tidspunktet kontoen ble opprettet, og IP-adresser som er brukt for å få tilgang til Pinterest. Kontoopplysninger omfatter ikke innhold som brukeren legger til på Pinterest.
Varslede kontoer: Kontoeieren ble varslet før produksjonen
Sivil anmodning: Et krav om kontoinformasjon i forbindelse med et sivilt søksmål (f.eks. ved sivil stevning). Vi er forhindret ved lov fra å dele innhold som svar på sivile anmodninger.
Brudd på retningslinjene for bruk: Fjerningen ble forespurt av offentlige myndigheter, innholdet er i strid med Pinterests retningslinjer for bruk og det ble derfor fjernet.
Innhold: Enhver form for kommunikasjon en bruker har hatt på eller via Pinterest. Dette omfatter brukerens Pins og beskrivelser av Pins, kommentarer, navn på tavler, likerklikk og hvem brukeren følger.
Føderalt: De føderale rettshåndhevende myndighetene i USA (f.eks. FBI) eller andre føderale myndigheter (f.eks. FTC).
Politimyndigheter: Føderale, statlige og lokale rettshåndhevende myndigheter (f.eks. lokalt politi og FBI).
Juridisk prosess: Enhver form for rettskjennelse, stevning eller anmodning fra en offentlig myndighet.
Fjerning på juridisk grunnlag: Fjerningen ble anmodet av offentlige myndigheter, men innholdet var ikke i strid med Pinterests retningslinjer for bruk og og ble derfor bare begrenset fra visning i landet anmodningen kom fra. Innholdet er fortsatt tilgjengelig for alle andre brukere.
Utenfor USA: Ikke-amerikanske føderale, statlige eller lokale politimyndigheter eller organer.
Forespørsler angående nasjonal sikkerhet: Enhver henvendelse eller kjennelse utstedt etter Foreign Intelligence Surveillance Act.Annet: Andre forespørsler til bruk i rettshåndhevende øyemed, f.eks. anmodninger om avlytting, overvåkning av kommunikasjon, «trap and trace» og anmodninger om opplysninger i nødstilfeller.
Beskyttelseskjennelser: (i) En rettskjennelse utstedt etter 18 U.S.C. § 2705(b) eller (ii) en gjeldende statlig statutt som forbyr eller utsetter utlevering.Statlig/lokalt: De statlige eller lokale rettshåndhevende myndighetene i USA (f.eks. stats-/distriktsanklagere, sheriffer og lokalt politi) og juridiske instanser (f.eks. statlige storjuryer til lokale forhørsretter).

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss