Rapport om åpenhet

Nedenfor finner du vår nyeste rapport om åpenhet. Hvis du er usikker på hva et ord betyr, kan du sjekke definisjonene nederst på denne siden. For mer informasjon om hvordan vi svarer på forespørsler om brukeropplysninger, kan du se våre retningslinjer for anmodning om brukeropplysninger .

Åpenhetsrapport 2018

Informasjonsforespørsler – rettsmyndigheter i USA

Januar–mars 2018

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 6 4 4 3
Rettskjennelse 1 1 1 0
Rettslige fullmakter 5 5 6 1
Sum 12 10 11

4

April–juni 2018

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 7 4 5 3
Rettskjennelse 1 1 1 0
Rettslige fullmakter 4 6 6 3
Sum 12 11 12 6

Juli–september 2018

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 10 8 12 6

Rettskjennelse

2 2 2 1
Rettslige fullmakter 8 8 12 2
Sum 20 18 28 9

Oktober–desember 2018

Type Forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Kontoer som har fått varsler
Stevning 7 7 8 1
Rettskjennelse 1 1 1 0
Rettslige fullmakter 5 5 5 1
Sum 13 13 14 2

Informasjonsforespørsler – myndigheter utenfor USA

Tidsperiode Antall forespørsler Noe av det tallene viste Kontoer Land
Januar–mars 2018 0 0 0 Ikke relevant
April–juni 2018 0 0 0 Ikke relevant
Juli–september 2018 1 1 2 Storbritannia
Oktober–desember 2018 0 0 0 Ikke relevant

Forespørsler – nasjonal sikkerhet

Tidsperiode Antall forespørsler
Januar–juni 2018 0–249
Juli–desember 2018 0–249

Myndighetsforespørsler om fjerning av innhold

Type brudd // tidsperiode Brudd på retningslinjene for bruk Fjerninger på juridisk grunnlag Sum Ikke etterlevd
Januar–mars 2018 India (1), Russland (21) Russland (4) 26 0
April–juni 2018 India (3), Korea (31), Malaysia (1), Pakistan (1), Russland (9), Tyrkia (5) Russland (3) 53 0
Juli–september 2018 Russland (3), Tyrkia (5) Russland (5) 11 0
Oktober–desember 2018 Frankrike (1), Russland (13), Tyrkia (4) Russland (44), Tyrkia (5) 67 0

Definisjoner

Kontoopplysninger: grunnleggende kontoopplysninger, for eksempel e-postadressen, navnet og brukernavnet brukeren har oppgitt, datoen/tidspunktet kontoen ble opprettet, og IP-adresser som er brukt for å få tilgang til Pinterest. Kontoopplysninger omfatter ikke innhold som brukeren legger til på Pinterest.
Varslede kontoer: Kontoeieren ble varslet før produksjonen
Sivil anomdning: Et krav om kontoinformasjon i forbindelse med et sivilt søksmål (f.eks. sivil stevning). Vi er forhindret ved lov fra å dele innhold som svar på sivile anmodninger.
Brudd på retningslinjene for bruk: Fjerningen ble forespurt av offentlige myndigheter, innholdet er i strid med Pinterests retningslinjer for bruk og det ble derfor fjernet.
Innhold: Enhver form for kommunikasjon en bruker har hatt på eller via Pinterest. Dette omfatter brukerens Pins og beskrivelser av Pins, kommentarer, navn på tavler, likerklikk og hvem brukeren følger.
Føderalt: De føderale rettshåndhevende myndigheter i USA (f.eks. FBI) eller andre føderale myndigheter (f.eks. FTC).
Politimyndigheter: Føderale, statlige og lokale rettshåndhevende myndigheter (f.eks. politi og FBI).
Juridisk prosess: Enhver form for rettskjennelse, stevning eller anmodning fra en offentlig myndighet.
Fjerning på juridisk grunnlag: Fjerningen ble anmodet av offentlige myndigheter, men innholdet var ikke i strid med Pinterests retningslinjer for bruk og og ble derfor bare begrenset fra visning i landet anmodningen kom fra. Innholdet er fortsatt tilgjengelig for alle andre brukere.
Utenfor USA: Ikke-amerikanske føderale, statlige eller lokale politimyndigheter eller organer.
Forespørsler angående nasjonal sikkerhet: Enhver henvendelse eller kjennelse utstedt etter Foreign Intelligence Surveillance Act.Annet: Andre forespørsler til bruk i rettshåndhevende øyemed, f.eks. anmodninger om avlytting, overvåkning av kommunikasjon, «trap and trace» og anmodninger om opplysninger i nødstilfeller.
Beskyttelseskjennelser: (i) En rettskjennelse utstedt etter 18 U.S.C. § 2705(b) eller (ii) en gjeldende statlig statutt som forbyr eller utsetter utlevering.Statlig/lokalt: De statlige eller lokale rettshåndhevende myndighetene i USA (f.eks. stats-/distriktsanklagere, sheriffer og lokalt politi) og juridiske instanser (f.eks. statlige storjuryer til lokale forhørsretter).

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss