Rapport om åpenhet

Pinterest har publisert åpenhetsrapporter to ganger i året siden 2013. Med denne rapporten får du innsikt i hvor mange forespørsler om informasjon og fjerning vi har mottatt fra politi og myndigheter. 

Nedenfor finner du åpenhetsrapporten vår for første halvdel av 2020. Du finner mer informasjon om hvordan vi svarer på forespørsler om brukerinformasjon, i retningslinjene for politimyndigheter.

Åpenhetsrapport 2020

Informasjonsforespørsler fra myndigheter

Pinterest mottar juridiske forespørsler fra politimyndigheter og offentlige organer om brukerinformasjon fra Pinterest. Vi går nøye gjennom alle slike forespørsler og oppgir data der forespørslene oppfyller kravene i retningslinjene våre. Vi har som retningslinjer at vi varsler brukere når myndigheter ber om informasjonen deres, før vi oppgir den. Dette gjelder likevel ikke der det er forbudt ved lov, samt i nødssituasjoner.

USA

Type Forespørsler Informasjon produsert Kontoer   Varslede kontoer**
Stevning 28 28 34 3
Rettskjennelse  3 3 5 0
Rettslige fullmakter 14 14 15 2
Annet* 1 1 1 0
Sum 46 46 55 5

 

Internasjonal

Land Type Forespørsler Informasjon produsert Kontoer Varslede kontoer**
Canada Annet* 1 1 1 0
Sum -- 1 1 1 0

*Annet: Andre forespørsler til bruk i rettshåndhevende øyemed, f.eks. anmodninger om avlytting, overvåkning av kommunikasjon, «trap and trace» og anmodninger om opplysninger i nødstilfeller.

**Varslede kontoer: Eierne av de aktuelle kontoene ble varslet før data ble overlevert.

Forespørsler i forbindelse med nasjonal sikkerhet*

Tidsperiode Antall forespørsler
Januar–juni 2020 0–249

*Forespørsler i forbindelse med nasjonal sikkerhet: Enhver henvendelse eller kjennelse om brukerinformasjon utstedt etter Foreign Intelligence Surveillance Act.

Myndighetsforespørsler om fjerning av innhold

Vi mottar forespørsler fra offentlige organer om å fjerne Pinterest-innhold som kan være ulovlig i de aktuelle landene og/eller i strid med retningslinjene våre for bruk

Vi går gjennom fjerningsforespørsler for å avgjøre om de er i strid med retningslinjene våre for bruk. Teamene våre treffer tiltak ved brudd. Dette kan for eksempel være å fjerne innholdet globalt eller begrense det hvis det bare var i strid med lokal lov og rett i landet forespørselen kom fra. 

Pinterest mottok totalt 919 forespørsler fra 6 offentlige organer utenfor USA mellom januar og juni 2020. Vi fjernet innhold for 790 av disse forespørslene som følge av at det var i strid med retningslinjene våre for bruk, og vi begrenset innholdet for de resterende 129 forespørslene.

Land  Brudd på retningslinjene for bruk* Fjerninger på juridisk grunnlag**
Belgia 6 0
Tyskland 1 28
Kasakhstan 2 0
Korea 76 1
Russland 687 96
Tyrkia 18 4
Sum 790 129

*Brudd på retningslinjene for bruk: Innhold var i strid med Pinterests retningslinjer for bruk og ble fjernet fra plattformen.

**Fjerning på juridisk grunnlag: Innhold ble rapportert av et offentlig organ, men det var ikke i strid med Pinterests retningslinjer for bruk, og det ble derfor bare begrenset fra visning i landet forespørselen kom fra, i henhold til lokal lov og rett. 

Barns sikkerhet

Pinterest har nulltoleranse for materiell som har å gjøre med seksuelt misbruk av barn. Vi har strenge retningslinjer om alt av innhold, bilder eller tekst som utnytter mindreårige eller setter dem i fare. Det er ekstremt viktig for oss å finne og fjerne slikt innhold, og vi samarbeider tett med NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) for å bekjempe slik aktivitet.

Pinterest har også et spesialistteam som er lært opp i å identifisere denne typen innhold. Vi sendte inn over 1638 CyberTipline-rapporter til NCMEC i første halvdel av 2020.

Tidsperiode Cybertip-rapporter
Januar–juni 2020 1638

 

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss