Du har fått en e-post om en endring du ikke har utført

Vi sender deg en e-post når du endrer e-postadresse, brukernavn eller passord. Vi informerer deg også hvis vi oppdager innlogging fra en datamaskin eller et sted vi ikke gjenkjenner.

Hvis du får en e-post, men ikke gjorde noe av dette, kan det hende at noen andre har fått tilgang til kontoen din.

Beskytt kontoen din

For å sikre kontoen din enda bedre kan du sette deg inn i disse rådene.