Opprett og rediger promoterte Pins

The Pinterest Ads Manager helps you create Promoted Pins. Promoted Pins are regular Pins that you can pay for so that more of your desired audience sees them in relevant search results, category feeds and home feed.
 
Before you get started, here are a few things to know:
 • Promoted Pins are only available to partners in the US, CA, UK, IE, AU, & NZ at this time.
 • Du trenger en bedriftskonto for å bruke Promoterte Pins. Registrer deg eller konverter din nåværende brukerkonto for å få tilgang.
 • For øyeblikket kan du bare promotere Pins fra profilen din, så sørg for å legge til Pins og tavler før du starter.
 • For å få tilgang til Pinterests Annonse-administrator– besøk profilen din eller lag et bokmerke for ads.pinterest.com.
 • There's no minimum cost. The amount you pay varies on your targeting and bid, and depends on your campaign type.
 
Lage og redigere Promotert Pin-kampanjer
Campaigns help you organize your Promoted Pins, kind of like boards on Pinterest. Review the following steps to learn how to create and edit Promoted Pin campaigns. 
 
Kom igang
Choose a goal for your campaign
Skriv inn detaljer for kampanjen
Set up an ad group
Legg til detaljer om målgruppen
Angi et bud
Pick a Pin to promote
Review your Pin details
Sett opp fakturering
Annonsegjennomgang for Promotert Pin
Rediger kampanjer, annonsegrupper og promoterte Pins
Legg promoterte Pins til eksisterende kampanjer
A faster way to promote your Pins

Visit the Pinterest Ads Manager at ads.pinterest.com, click the + button and select Create Ad. If ads.pinterest.com isn't loading, make sure that you've turned off all ad blockers on your browser.

When you first access Ads Manager, you will be prompted to select your country: which will determine your billing currency. This will determine your billing currency Keep in mind you won’t be able to change this later. 

 • United States – USD
 • Canada – CAD
 • United Kingdom - GBP
 • Ireland - EUR
 • Australia - AUD
 • New Zealand - NZD

Choose a goal for your campaign

Choose the campaign goal that best reflects the actions most important to your business. The goal you pick for your campaign determines how your Pins get promoted. There are three types of campaigns: traffic, engagement and awareness.  
 
Trafikkkampanje: Betal når personer klikker på din Promoterte Pin for å besøke hjemmesiden din. Du bør kjøre en trafikk-kampanje hvis hovedmålet ditt er å drive salg på bedriftsnettstedet dit.
 
Oppmerksomhetskampanje: Betal når folk ser din Promoterte Pin. Du bør kjøre en oppmerksomhetskampanje hvis hovedmålet ditt er å nå ut til mange.
 
Kampanje med promotert app-Pin: Betal når personer klikker på en promotert Pin for appen din, og blir sendt videre til appens nedlastingsside. Du byr på CPI (Cost Per Install) eller CPC (Cost Per Click) Hvis det viktigste for deg er å øke antall installeringer, bør du kjøre en kampanje med en promotert app-Pin.
 • Velger du CPI, justerer algoritmen vår budene hver dag – basert på CPI-målet du har satt deg, og vårt anslag for antall installeringer.
 • Velger du CPC, kjøres annonsene som en vanlig CPC-kampanje, optimalisert for å gi flest mulig klikk. Da justerer du budene manuelt for å nå målene du har for antall installeringer.
Her kan du finne ut mer om kampanjer med promoterte app-Pins.
 
Kampanje for å øke oppmerksomhet om en video: Betal når folk ser din promoterte video-Pin. Hvis det viktigste er å øke rekkevidde og nedslagsfelt, bør du kjøre en oppmerksomhetskampanje. Her kan du finne ut mer om promoterte videoer.

 1. Name your campaign

 2. Daily spend limit / Lifetime spend limit (optional): You can set a limit for how much a campaign is allowed to spend.  This is particularly useful for advertisers who have contractual limits who want a safeguard for overspending.

 3. Slå på ettrykksfunksjon (valgfritt for trafikkskapende kampanjer)

  • Ettrykksfunksjonen er bare tilgjengelig for CPC-kampanjer. Ettrykksfunksjonen gjør at folk kommer raskere til nettstedet ditt. Bruk ettrykksfunksjon hvis du har trafikkmål som CPC eller CTR, eller hvis du bruker retargeting for å skape konverteringer.

  • Hvis funksjonen er på, fører et klikk på en av dine promoterte Pins til et nærbilde der folk kan rulle nedover til landingssiden din. Hvis funksjonen er av, fører et klikk på en av dine promoterte Pins først til et nærbilde, og deretter må man klikke én gang til for å komme videre til nettstedet ditt.

  • Husk at ettrykksfunksjonen foreløpig kun er tilgjengelig for trafikkskapende kampanjer.
 4. Velg hvor annonsene dine skal vises på Pinterest:

  • Plasseringen du velger, bestemmer hvor promoterte Pins vises på Pinterest. Når du oppretter kampanjen, vises annonsene dine automatisk overalt slik at du kan nå alle Pinterest-brukere. Du har også muligheten til å velge plassering basert på hvordan folk bruker Pinterest.

   • Bla gjennom: Promoterte Pins vises etter hvert som folk blar gjennom Pins, og i feeden deres og relaterte Pins.

   • Søk: Promoterte Pins vises etter hvert som brukere søker etter ideer, og i søkeresultater og relaterte Pins.

 1. Name your ad group
 2. Select start and end dates
  • Du kan vise annonsegruppen din kontinuerlig, med et daglig budsjett – eller du kan velge bestemte datoer, enten med et daglig budsjett eller med et levetidsbudsjett.

   • Hvis du vil at annonsegruppen din skal vises kontinuerlig, publiserer vi den dagen etter (UTC) – basert på ditt daglige budsjett. Etter at annonsegruppen er opprettet, kan du fortsatt gjøre endringer i den og legge til en bestemt sluttdato.

   • If you pick specific dates, you can choose between entering a daily budget or a lifetime budget (in which case you must select an end date).

 3. Add your ad group budget (this is not the same as your bid).  Keep in mind you can’t change your budget type between lifetime and daily budgets after the ad group is created.  However, you can have multiple ad groups with different budget types within a single campaign.

  • Daily budget: You can add a daily budget, which is the most you want to spend per day for each ad group.

  • Lifetime budget: You can select a lifetime budget when creating your ad group, which will require you to specify an end date. This will be the total amount you want to spend between your specified start and end dates. We don’t guarantee evenly paced delivery with lifetime budgets.

Du må legge til detaljer om målretting i annonsegruppen. I denne artikkelen finner du mer detaljerte beskrivelser av hvordan du kan målrette promoterte Pins.

Når du oppgir detaljer om målretting, ser du at maksimal publikumsstørrelse endres for å gjenspeile antallet personer vi forventer å se på Pinterest over en 30-dagers periode, og som oppfyller søkekriteriene dine for målretting. Et smalt publikum indikerer at du har angitt et nisjepublikum, og du må kanskje by mer aggressivt for å nå dem, etc. Maksimal publikumsstørrelse gjenspeiler ikke de forventede resultatene for kampanjen – disse avhenger av flere faktorer, for eksempel bud, budsjetter og visningsdatoer.  

Publikum, interesser, steder, språk, enheter og kjønn kan legges til når du oppretter en ny annonsegruppe. Dette kan også redigeres ved å velge en annonsegruppe i rapporteringstabellen, og deretter klikke på blyantikonet ved siden av navnet på annonsegruppen (under rapporteringsfiltre og over grafen). Søkeord kan legges til når du oppretter annonsegruppen, men de må redigeres i rapportvisningen «Søkeord» . Skift til fanen for søkeord, så ser du knapper for å opprette og slette søkeord.

A bid tells us what’s the most you’d like to pay for a desired action on Pinterest (click, engagement, or impression). You should bid what that action is worth to you.  

Traffic campaigns: Set a maximum CPC (cost per click) bid for traffic campaigns. Maximum CPC is the maximum you are willing to pay when a person clicks through on a Promoted Pin to visit your website. For example, if you set a $2.00 CPC, this means that you are willing to pay as much as $2.00 per click through on your Promoted Pin to your website.  

Awareness campaigns & Video Awareness Campaigns: Set a maximum CPM (cost per thousand impressions) for awareness campaigns. Maximum CPM is the maximum you are willing to pay for every 1,000 impressions your Promoted Pin serves.

Promoted App Pin Campaigns: Set a target CPI (cost per install) for promoted app Pin campaigns. Our algorithm will dynamically adjust a CPC bid to optimize for people most likely to install your app and optimize to reach your CPI target. Your actual CPI may be more or less than your target CPI. When a user clicks through to your app store page, you will pay the CPC bid dynamically selected by our algorithm. Learn more about Promoted App Pins here.

 

Minimum bids for campaign objectives Each campaign type has a different minimum bid, which is dependent on your account currency.

Below are the USD minimum bids for each bidding model:

CPC: $0.10, CPM: $2.00, Autoplay video (CPM): $6.00

International minimum bids are as follows:

UK (GBP) CPC: £0.08, CPM: £1.75, Autoplay video (CPM): £4.80

Canada (CAD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

Ireland (EUR) CPC: €0.11, CPM: €2.00, Autoplay video (CPM): €6.60

Australia (AUD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

New Zealand (NZD) CPC: $0.16, CPM: $3.25, Autoplay video (CPM): $9.60

 

Note: Non-USD minimum bids are pegged to the USD minimum. If you use a non-USD currency, the USD minimum will be enforced at the time of the auction based on that day’s exchange rates.

 

Søkeord med nivåbasert budgivning: Når du bruker søkeord, kan du bruke et nivå for bud på søkeordet for å bestemme når annonsene dine skal vises i søkeresultatene. Søkeord med nivåbasert budgivning gjør at du gradvis kan optimalisere kampanjene dine basert på resultater fra hvert enkelt søkeord. Hvis du ikke oppgir et nivå for ett bestemt søkeord, setter vi det til standardnivået for ordene i annonsegruppen din. Du kan oppgi nivåer for søkeord i Bulk-editor-verktøyet eller ved å bruke in-line-redigering.

For øyeblikket kan du bare promotere Pins som allerede er på de offentlige tavlenedine. Hvis du vet hvilken Pin du vil promotere, kan du søke etter Pins ut fra Pin-nettadresse , søkeord eller Pin-ID. Du kan også filtrere etter Pins som har fått mest klikk eller som er lagt til på nytt i løpet av de siste 30 dagene. Promoter disse Pinsene som allerede gjør det bra, slik at du kan nå frem til enda flere folk.
 
Hvis du ikke ser Pinnen du ønsker å promotere, går du tilbake til profilen din for å finne Pinnen og redigerer den slik at du er sikker på at den linker tilbake til et nettsted. Video- og App-Pins kan ikke promoteres for øyeblikket. For å promotere en App- eller video-Pin, redigerer du Pinnen slik at den fører til en landingsside på nettstedet ditt, istedenfor App Store eller et videodelingsnettsted.
 
Make sure the Pins you pick follow our Ad Standards, otherwise they won't be approved during the ad review process. 
 
How many Pins should you put in one campaign depends on how you want to organize and optimize your Promoted Pins.
 • Flere Pins per kampanje: Pinterest optimaliserer slik at Pins med best ytelse i en gitt kampanje vises oftere enn andre. Ved å legge til flere Promoterte Pins i samme kampanje blir det også enklere å overvåke det daglige budsjettet når du kjører flere Promoterte Pins på én gang.
 • Én Pin per kampanje: Gir deg full kontroll over optimalisering og testing.

 1. Naming your Promoted Pin is optional.
 2. Review the destination URL of your Promoted Pin. You can leave this blank if you want to use the URL saved on the organic instance of this Pin.  Putting a value in this field will only change the destination URL for this Promoted Pin, in case you want to add any special tracking parameters.  Keep in mind that we don’t support any link shorteners at this time.

Once you click on “Promote Pin,” it will go through our ad review process.  

You'll be asked to set up your billing info the first time you promote a Pin. See a list of cards we accept here

To update billing details and see how you’ve been charged, you can visit the Billing dropdown under your profile image in the upper right corner of Ads Manager. You can also go to your billing details directly at ads.pinterest.com/billing.

 Når du først promoterer Pinen din, blir den gjennomgått for å være sikker på at den følger våre Annonseringsstandarder.
 • En gjennomgang kan ta inntil 24 timer
 • Vi sender deg en e-post til  e-postadressen på kontoen din, og du får se et varsel på Annonseadministratoren din hvis Pinnen din ikke godkjennes
 • Hvis du legger til eller redigerer målrettingen (interesser og/eller søkeord) eller redigerer beskrivelsen av den promoterte Pinnen din, blir den sendt til ny gjennomgang, noe som kan ta inntil 24 timer
 • Hvis du ser et varsel om at dine promoterte Pins ikke ble godkjent, kan du se etter en e-post fra ad-reviews@account.pinterest.com for å finne ut hvorfor
 • Se gjennom våre Annonserings-standarder for å lære om vilkår for promoterte Pins. For å klage på en manglende godkjenning henvender du deg til teamet vårt med årsaken du fikk for den manglende godkjenningen og nettadressene til dine promoterte Pins.


Det er enkelt å redigere det du har av kampanjer, annonsegrupper eller promoterte Pins:

1. Direkte redigering – Før markøren over cellen du vil redigere i rapporteringstabellen. Klikk på blyantikonet som vises – utfør endringen – lagre. Du kan enkelt endre kampanjestatus med bryteren i Av/på-kolonnen.

 • Editable in-line at the campaign: campaign name, lifetime spend limit

 • Redigerbart direkte i annonsegruppen: navn – budsjett – bud – startdato (hvis det er en fremtidig dato, og annonsegruppen ikke er startet ennå) – sluttdato

 • Redigerbart direkte i en promotert Pin: navn – nettadresse for videresening

2. Redigering av flere rader – Du kan enkelt redigere flere rader i rapporteringstabellen ved å merke av i Handlinger-kolonnen og deretter klikke på ønsket handling.

 • Hvorfor er det nyttig å redigere flere rader samtidig?

  • Statuser kan endres til midlertidig stoppet, aktivert eller arkivert – både for kampanjer, annonsegrupper og promoterte Pins

  • Bud og budsjetter for annonsegrupper kan økes eller reduseres med en absolutt eller prosentvis verdi, for eksempel kan alle budsjetter økes med 10 % eller alle bud forhøyes med USD 0,50. Ved redigering av flere rader er det også enkelt å sette alle budsjetter og bud til en viss sum. Du kan for eksempel endre alle budsjetter for annonsegrupper til USD 500. Etter at du har lagt inn ønskede verdier, klikker du på bare på Bruk, så lagres alle endringene samtidig.

 • Tips for å redigere flere rader samtidig:

  • Utvid delen med forhåndsvisning av endringer for å se detaljer om endringen du skal gjøre. Da ser du annonsegruppenavn, annonsegruppe-ID, tidligere verdi og den nye verdien som skal gjelde. Dette er spesielt nyttig hvis du redigerer et visst antall rader om gangen, og du vil kontrollere at du gjør de riktige endringene i de riktige annonsegruppene.

  • For å sette en absolutt grense på et bud eller budsjett, klikker du på ruten ved siden av «Ikke mer enn» og skriver inn en verdi i USD.

3. Redigeringsside – Velg en bestemt kampanje, annonsegruppe eller annonse for å redigere direkte i tabellen. Klikk på blyantikonet ved siden av kampanjen, annonsegruppen, eller annonsenavnet som vises under rapporteringsfiltrene og over grafen. Foreta endringene, og husk å lagre etterpå. 

Du kan bruke en hvilken som helst av redigeringsmetodene nevnt ovenfor, for å stoppe en kampanje. Straks du setter en kampanje på vent, slutter kjøringen av dine annonsegrupper eller promoterte Pins, og det påløper ingen ekstra kostnader.

Keep in mind that the hierarchy level you pause at will apply to all the levels below it.  For example, if you are running a campaign with multiple ad groups, pausing one of those ad groups will stop running all the Promoted Pins within that ad group, but will not impact the other ad groups on that campaign.

To review edits previously made, you can refer to its change history.

To add more Pins to an existing campaign, create a new Promoted Pin through the + button in the upper right corner. From there, select the type of campaign you are running, then select the name of the existing campaign you want to add the new Promoted Pin to. You can only add Pins to campaigns that are currently running.

You can also navigate to the campaign in question and click on the "Create ad" button in the upper right corner.

Now there’s an easy way to create Promoted Pins directly from your profile (currently available only in the US, but will be launching in other countries soon!). Here’s how you can create campaigns that drive more traffic in just a few steps.

 1. Choose a Pin from your profile that you’d like to Promote and click the Promote button. 
 2. Make sure the destination URL is for the page you want to drive traffic to.
 3. Add your daily budget. This is the most you’re willing to pay each day the ad is running. 
  1. Tip: You’ll only pay when someone clicks through to your website from your Promoted Pin. If you want to calculate your lifetime budget, multiply your daily budget by the duration of your campaign and set your campaign duration.
 4. Add any keywords you want to target. This helps Pinterest show your Promoted Pin in relevant search results, categories and related Pin feeds. You can quickly bulk add keywords by copying and pasting a comma separated list of terms. If it’s your first time creating an ad, you’ll be prompted to set up your billing information.
 5. Cost per click for your campaign is automatically generated based on how many advertisers are competing for the keywords you're targeting and what they're paying. You can change it in Ads Manager.
 6. Click Promote to create your ad. It will go out for review, which may take up to 1 business day to complete.

Additional information:

 • Review our Ad Standards to make sure your Pins are easily approved. 
 • You’ll begin to  see campaign metrics in the Ads Manager after about 24 hours after your ads is approved.
 • This feature is designed for traffic campaigns. You can always pause or edit any of your campaigns using the Ads Manager
 • Campaigns created using this feature will automatically default to targeting all genders, devices and locations within your country. This helps your ad get the most reach. If you want to refine this targeting, edit the new campaign the Traffic Campaign section in Ads Manager.
 • Dashboards in the Pinterest Ads Manager are updated every 24 hours, so you’ll always see performance metrics from the day before, but not the day of. 
 • You can add traffic parameters to your Promoted Pin destination URLs, so you can easily measure the clicks you get from this Pin using third party analytics tools.