Aldersmålretting

For å gjøre det lettere å nå frem til riktig målgruppe kan du nå velge å målrette annonser mot bestemte aldersgrupper.

Målrett mot spesifikke aldersgrupper

  1. Du begynner med å opprette en annonse i Annonseverktøy

  2. I «Målretting»-delen ruller du nedover til du finner «Aldersgrupper»-delen

  3. Velg Alle aldre for å målrette annonsen mot personer av alle aldre, eller trykk på Velg spesifikke aldre for å spesifisere

  4. Hvis du vil spesifisere dette, velger du alle aldersgruppene du vil vise annonsen til

  5. Fyll ut resten av detaljene for annonsen, og klikk på Publiser

Vi tilbyr åtte forhåndsdefinerte aldersgrupper, slik at du kan velge intervallet som best presenterer ditt tiltenkte publikum.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss