Aldersmålretting

For å hjelpe deg med å nå frem til riktig målgruppe kan du nå velge å målrette annonser mot bestemte aldersgrupper. 

Målrett mot spesifikke aldersgrupper

 1. Du begynner med å opprette en annonse i Annonseverktøy

 2. På side to av annonseopprettelsen ruller du ned til du finner delen som kalles «Målretting»

 3. Velg Alle aldre for å målrette annonsen mot personer av alle aldre, eller trykk på Velg spesifikke aldre for å spesifisere

 4. Hvis du velger å spesifisere, velger du alle aldersgruppene du vil vise annonsen til

 5. Fyll inn resten av målrettingsdetaljene, og trykk deretter på Fortsett

Vi tilbyr åtte forhåndsdefinerte aldersgrupper, slik at du kan velge intervallet som best presenterer ditt tiltenkte publikum.

Tilgjengelighet for aldersmålretting

For øyeblikket er det bare mulig å bruke aldersmålretting i disse landene:

 • USA
 • Canada
 • Storbritannia
 • Irland
 • New Zealand
 • Australia
Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss