Arkiver alle kampanjer

Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

Det kan være lurt å arkivere inaktive kampanjer, annonsegrupper og annonser for å redusere rot og innlastningstiden når du bruker annonseverktøyet.

Du kan arkivere elementer med annonseverktøyet eller Bulk Editor. I annonseverktøyet kan du arkivere elementer på samme måte som du gjør endringer. I Bulk Editor kan du arkivere flere kampanjer, annonsegrupper eller annonser samtidig ved å spesifisere «ARCHIVE» i handlingskolonnen.

Hvis du arkiverer en kampanje eller annonsegruppe, blir alle elementene i den også arkivert. Hvis du for eksempel arkiverer en kampanje, blir alle annonsegrupper og annonser i den aktuelle kampanjen arkivert. Hvis du arkiverer en annonsegruppe, blir annonsene arkivert, men dette får ingen innvirkning på kampanjen og eventuelle andre annonsegrupper i den aktuelle kampanjen.

Elementer som er arkivert, kan ikke gjenopprettes. Når du arkiverer noe, blir det fjernet permanent fra standardvisningene og -rapportene dine. Du kan som sagt ikke angre dette, men du kan fortsatt eksportere resultatdata for arkiverte elementer.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss