Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer. Les mer

Når du bruker målretting mot målgrupper, blir det lettere å nå ut til spesifikke grupper med mennesker, ved at du kombinerer informasjon om kundene dine med informasjon om hvordan folk bruker Pinterest. Du kan målrette mot folk basert på besøkende på nettstedet ditt, en opplastet kundeliste med e-postadresser eller mobilannonse-ID-er (annonse-ID-er for Android), engasjerte brukere som har samhandlet med Pins fra det bekreftede domenet ditt, eller en actalike-målgruppe som oppfører seg på samme måte som en målgruppe du allerede har.

Tilgjengelige målgrupper på Pinterest

Finn ut mer om de forskjellige målgruppene på Pinterest, nødvendige krav og hvordan du konfigurerer dem.

Med retargeting av besøkende identifiseres personer som allerede har besøkt nettstedet ditt. Du kan da målrette deg mot dem på Pinterest.

Du må ha konfigurert Pinterest-taggen før du kan opprette målgrupper basert på besøkende. Legg til basiskoden på alle sider på nettstedet ditt, og legg til hendelseskoden på sider hvor du vil spore handlinger du er interessert i.

Du kan opprette målgrupper basert på én eller flere hendelsestagger på nettstedet ditt eller basert på én eller flere sider folk har besøkt på det aktuelle nettstedet. For hendelser kan du for eksempel målrette deg mot besøkende som har lagt til spesifikke produkttyper i handlekurven, men som ikke har fullført kjøpet. For sider kan du for eksempel målrette deg mot besøkende som har kommet til spesifikke nettadresser, som betalings- eller bekreftelsessider.

Opprett en ny gjestemålgruppe

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Målgrupper
 3. Klikk på Opprett målgruppe
 4. Velg Besøkende som klikket seg videre til nettstedet ditt, og klikk deretter på Neste
 5. Legg inn et Navn og en Beskrivelse av målgruppen
 6. Velg Pinterest-taggen din under Pinterest-tagger
 7. Angi hvor mange dager du vil spore besøkende fra, og velg eventuelt å inkludere tidligere trafikk
 8. Du kan legge til filtre for målgruppen ved å klikke på Legg til filter
 9. Klikk på Opprett

Merk: Når du har opprettet en målgruppe, oppdateres størrelsen innen 24 timer på Målgrupper-siden i annonseverktøyet. Du kan slette målgrupper som er basert på nettstedsbesøkende, ved å klikke på papirkurvikonet på målgruppesiden.

Målrett mot en eksisterende målgruppe basert på nettstedsbesøk

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Opprett annonse
 3. Klikk på Ny annonsegruppe i navigeringsfeltet til venstre
 4. Klikk på Målretting i navigeringsfeltet til venstre
 5. Finn og velg målgruppelisten din under Målgrupper 
 6. Når du er ferdig, velger du Budsjett og tidsplan, Optimalisering og levering og Annonser
 7. Se gjennom informasjonen
 8. Klikk på Publiser

Du kan laste opp eksisterende kunders e-postadresser eller mobilannonse-ID-er (MAID) i en CSV-fil med én kolonne. Utelat eventuelle tilleggsopplysninger, f.eks. navn, telefonnummer eller adresser. Vær oppmerksom på at den endelige målgruppelisten sannsynligvis blir mindre enn det totale antallet e-postadresser og mobilannonse-ID-er (annonse-ID-er for Android) du opprinnelig lastet opp, ettersom vi matcher kundelisten din med folk på Pinterest.

Krav til kundelister

Før du deler kundelister med oss, må du gå gjennom denne delen samt vilkårene våre for annonsedata samt retningslinjene våre for annonsering for å gjøre deg kjent med kravene og begrensningene våre. 

I forbindelse med planene våre om å benytte oss av Apples rammeverk for åpenhet knyttet til appsporing, som vi informerte om i mai 2021, gjør vi nå de følgende endringene i kravene for bruk av kundelisteprodukter: Du må ikke sende Pinterest kundelister som er basert på brukeraktivitet fra apper eller nettsteder på iOS-enheter. Du må ikke sende Pinterest informasjon om personer som har valgt å ikke tillate bruk av slike data til målrettet annonsering. 

Formater kundelisten din

Du kan bruke flere forskjellige formater for å laste opp kundelisten din:

 • E-postfiler: klartekst, SHA256, MD5-hash-nøkkel. Må inneholde «@».
 • MAID-filer: klartekst, SHA1, SHA256, MD5-hash-nøkler. AAID-er (annonse-ID-er for Android) kan bare inneholde små bokstaver. MAID-er (AAID-er) må følge formatet 8-4-4-4-12.

Opprett en ny målgruppe basert på kundeliste

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Målgrupper
 3. Klikk på Opprett målgruppe
 4. Velg En liste over kunder som du laster opp , og klikk deretter på Neste
 5. Legg inn et Navn og en Beskrivelse av målgruppen
 6. Klikk på Velg fil for å laste opp CSV-filen din
 7. Klikk på Opprett

Merk: Når du har opprettet en målgruppe som er basert på kundelisten din, oppdateres størrelsen innen 24–48 timer på Målgrupper-siden i annonseverktøyet. Du kan slette målgrupper som er basert på kundelister, ved å klikke på papirkurvikonet på målgruppesiden.

Hvis opplastingen av CSV-filen ikke lykkes, skyldes det sannsynligvis at ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt. Ikke ta med overskrifter, titler, tomme rader eller tabulatorstopp som bryter opp teksten.

Når listen gir et resultat på minst 100 treff, blir statusikonet grønt på Målgrupper-siden i annonseverktøyet, og du kan velge den aktuelle målgruppen for annonsen din. Hvis listen har mindre enn 100 treff, bli statusen rød på Målgrupper-siden og du kan ikke velge den aktuelle målgruppen. Prøv å legge til flere e-poster eller MAID-er (AAID-er) i den eksisterende listen for å øke sjansen for å få flere treff. Følg veiledningen nedenfor for å gjøre dette.

Rediger kundelister

Når du laster opp en kundeliste til Pinterest, hashes den umiddelbart. Deretter kan den verken lastes ned eller åpnes igjen. Du kan legge til og fjerne folk fra eksisterende kundelister samt bytte ut eksisterende kundelister. Kundelister oppdateres ikke automatisk med mindre de er knyttet til et CRM-system hos en Pinterest API-partner. Du kan slette målgrupper som er basert på kundelister, ved å klikke på papirkurvikonet på målgruppesiden.

Legg til eller fjern folk på en eksisterende kundeliste

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Målgrupper
 3. Finn frem til målgruppen du vil redigere, i listen, og klikk på Rediger under Handlinger til høyre
 4. Velg Legg til personer eller Fjern personer og deretter Velg fil for å laste opp en ny CSV-fil med e-postadresser eller MAID-er (AAID-er) du vil legge til eller fjerne.
 5. Klikk på Lagre

Når målgruppen som er basert på kundelisten din, er lastet opp, kan du målrette kampanjer mot personer på listen.

Erstatt en eksisterende kundeliste

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Målgrupper
 3. Finn frem til målgruppen du vil redigere, i listen, og klikk på Rediger under Handlinger til høyre
 4. Velg Bytt ut målgruppen og deretter Velg fil for å laste opp en ny CSV-fil med e-postadresser eller MAID-er (AAID-er) fra datamaskinen din.
 5. Klikk på Lagre

Når målgruppen som er basert på kundelisten din, er lastet opp, kan du målrette kampanjer mot personer på listen.

Målrett mot en eksisterende målgruppe basert på kundeliste

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Opprett annonse
 3. Klikk på Ny annonsegruppe i navigeringsfeltet til venstre
 4. Klikk på Målretting i navigeringsfeltet til venstre
 5. Finn og velg målgruppelisten din under Målgrupper
 6. Velg Inkluder eller Ekskluder
  • Velg Inkluder for å nå folk i den valgte målgruppen
  • Velg Ekskluder for å nå folk på Pinterest som ikke er en del av målgruppen du har lastet opp
 7. Når du er ferdig, velger du Budsjett og tidsplan, Optimalisering og levering og Annonser
 8. Se gjennom informasjonen
 9. Klikk på Publiser

Merk: Fra og med 2. november krever vi ikke lenger at annonsører gjør krav på nettsteder før de kan opprette samhandlingsmålgrupper. Samhandlingsmålgrupper som er opprettet før 2. november, blir automatisk gjort om til målgrupper som er basert på samhandlinger.


Ved å bruke samhandlingsmålretting kan du vise annonser til kvalifiserte målgrupper som tidligere har samhandlet med innholdet ditt på Pinterest. 

Typer samhandlingsmålgrupper

Når du oppretter en samhandlingsmålgruppe, kan du velge mellom to samhandlingstyper Pinnere skal ha utført:

 • Alle samhandlinger: Opprett en målgruppe som består av Pinnere som har samhandlet med innholdet ditt på en hvilken som helst måte. Dette kan omfatte å klikke på Pins, klikke ut av domenet, lagre innhold, legge til kommentarer og se på videoer.
 • Optimaliserte samhandlinger: Opprett en målgruppe som består av Pinnere som har utført handlinger som viser stor grad av intensjon (for eksempel lagringer og klikk ut av domenet), slik at du får best mulige resultater.


Merk: Hvilke handlinger som brukes for å lage samhandlingsmålgrupper, kan endres etter hvert som nye handlinger implementeres eller eksisterende handlinger oppdateres.

Kilder for samhandlingsmålgrupper

Når du har valgt en type samhandlingsmålgruppe, kan du opprette slike målgrupper basert på interaksjoner med Pinsene, annonsene, kampanjene eller kampanjemålene dine. 

Du kan bare velge Pins som er publisert av bedriftskontoen din, eller annonser/kampanjer som er opprettet av annonsekontoen din. 

Hvis du har gjort krav på nettstedet til bedriften din, kan du også velge domenet du har gjort krav på. Brukere som har samhandlet med Pins (organiske) eller annonser (betalte) fra domenene du har gjort krav på, inkluderes i samhandlingsmålgruppen din.

Opprett en ny målgruppe basert på samhandlinger

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Målgrupper
 3. Klikk på Opprett målgruppe
 4. Velg Samhandling
 5. Legg inn et Navn og en Beskrivelse av målgruppen
 6. Velg et alternativ for Type samhandlingsmålgruppe. Du kan velge mellom Alle samhandlinger og Optimaliserte samhandlinger 
 7. Velg en type samhandlingskilde:
  1. Pin-ID, annonse-ID, kampanje-ID (du kan legge inn flere ID-er ved å skille dem med komma)
  2. Kampanjemål
  3. Domene som er gjort krav på
 8. Klikk på Opprett

Merk: Når du har opprettet en målgruppe, oppdateres størrelsen innen 24 timer på Målgrupper-siden i annonseverktøyet. Når målgruppen er tilgjengelig, kan du bruke den til å målrette annonser eller lage actalike-målgrupper. Du kan slette målgrupper som er basert på samhandlinger, ved å klikke på papirkurvikonet på Målgrupper-siden.

Målrett mot en eksisterende målgruppe basert på samhandlinger

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Opprett annonse
 3. Klikk på Ny annonsegruppe i navigeringsfeltet til venstre
 4. Klikk på Målretting i navigeringsfeltet til venstre
 5. Velg Hold kontakten med brukere under Målrettingsstrategi
 6. Velg Bruk en eksisterende liste ved siden av Samhandlingsmålgruppe
 7. Velg samhandlingsmålgruppen du vil inkludere i kampanjen
 8. Velg Budsjett og tidsplan, Optimalisering og levering og Annonser
 9. Se gjennom informasjonen
 10. Klikk på Publiser

Når det ikke er valgt noen ID eller noe domene det er gjort krav på, opprettes samhandlingsmålgruppen basert på alle Pinnere som har samhandlet med Pins som er laget fra kontoen din.
 

Actalike-målretting hjelper deg med å nå folk som ligner på en av målgruppene du allerede har. Du kan bruke actalike-målgrupper til å finne nye kunder, nye personer som sannsynligvis vil samhandle med Pinsene dine, eller nye personer som sannsynligvis vil besøke nettstedet ditt, basert på kildemålgruppen din. Du kan også opprette en ny, mer spesifisert målgruppe, basert på en av dine eksisterende målgrupper. Kildemålgruppen vil ikke være en del av den nye actalike-målgruppen.

Opprett en ny actalike-målgruppe

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Målgrupper
 3. Klikk på Opprett målgruppe
 4. Velg En actalike-målgruppe, som oppfører seg på samme måte som en du allerede har, og klikk deretter på Neste
 5. Legg inn et Navn og en Beskrivelse av målgruppen
 6. Velg landet du vil målrette mot
 7. Velg prosentandel av personer du vil målrette mot fra den eksisterende målgruppen din
 8. Klikk på Opprett

Merk: Når du har opprettet en målgruppe, oppdateres størrelsen innen 24 timer på Målgrupper-siden i annonseverktøyet. Hvis kildemålgruppen også er ny, oppdateres målgruppens størrelse innen 72 timer. Du kan slette actalike-målgrupper ved å klikke på papirkurvikonet på målgruppesiden.

Målrett mot en eksisterende actalike-målgruppe

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Opprett annonse
 3. Klikk på Ny annonsegruppe i navigeringsfeltet til venstre
 4. Klikk på Målretting i navigeringsfeltet til venstre
 5. Finn og velg målgruppelisten din under Målgrupper
 6. Gå tilbake til annonseverktøyet for å bruke målgruppen du opprettet
 7. Når du er ferdig, velger du Budsjett og tidsplan, Optimalisering og levering og Annonser
 8. Se gjennom informasjonen
 9. Klikk på Publiser
Målretting via data fra tredjeparter

Merk: Målretting basert på data fra tredjeparter er foreløpig bare tilgjengelig i USA.

I tillegg til målrettingsalternativene på Pinterest, kan du bruke tredjepartsmålgrupper fra datapartneren vår, Oracle Data Cloud (ODC), for å nå nye målgrupper.

Hvis du velger å bruke målretting via tredjeparter, administrerer Pinterest kostnadene forbundet med dette automatisk, slik at du ikke belastes for mer enn budet ditt. Når du bruker målretting via tredjeparter, reduserer systemet vårt budet ditt i auksjonen med maksimalt 15 % for å dekke datakostnadene. Hvis du vinner auksjonen, blir du belastet med auksjonsprisen for å dekke kostnader for media, pluss den gjeldende prosenten av auksjonsprisen for å dekke datakostnadene.

Hvis du vil finne ut mer om tredjepartsmålgrupper, kan du kontakte Pinterest-salgsrepresentanten din.

Annonsegjennomgang

Når du setter kampanjen i gang, gjennomgår vi den for å kontrollere at den følger retningslinjene våre for annonsering. Prosessen for kampanjegjennomgang kan ta opptil 24 timer.

Hvis målrettingen for kampanjen er i strid med retningslinjene våre for annonsering, sender vi deg en melding i annonseverktøyet med informasjon om hva som må endres før annonsen kan gjennomgås på nytt og bli godkjent. Når annonsen din er godkjent, begynner vi å distribuere den.

Utforsk målretting på Pinterest

Hvis du vil konfigurere flere forskjellige typer målretting på Pinterest eller redigere den gjeldende kampanjemålrettingen, kan du finne mer informasjon i artikkelen vår med oversikt over målretting.

End of Other articles Links
Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss
User feedback
Var denne artikkelen nyttig?

collection_fields

Hvordan kan vi gjøre denne artikkelen bedre?