Lag en Pin

Hva er Pins?

Pins er bokmerker folk bruker til å lagre ideer de liker, på Pinterest.

Folk kan søke i dem, lagre dem og klikke på dem for å finne ut mer. Bedrifter kan opprette Pins for å vise frem produkter og smarte ideer, med koblinger til virksomhetens nettsted. Hvis du har en annonsørkonto, kan du også promotere Pinsene dine.  

Lag en Pin

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss