Lag en Pin

Hva er Pins?

Pins er bokmerker folk bruker til å lagre ideer de liker, på Pinterest.

Folk kan søke i dem, lagre dem og klikke på dem for å finne ut mer. Bedrifter kan opprette Pins for å vise frem produkter og smarte ideer, med koblinger til virksomhetens nettsted. Hvis du har en annonsørkonto, kan du også promotere Pinsene dine.

I tillegg kan du lage video-Pins for å vise frem ideer.

Lag en Pin

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss