Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer. Les mer

Du ser unike feilmeldinger om noe går galt i Bulk Editor.

Hvis du bruker samme søkeord flere ganger, ser du en advarsel som er merket med «W». Opplastingen gjennomføres likevel – såfremt det ikke finnes andre feil også – så dette er ikke en feil, men mer for å informere deg om at samme søkeord er brukt flere ganger, og du kan fortsatt anse opplastingen for å være vellykket: 

VELLYKKET;W1622: Fant dupliserte søkeord under samme overordnede enhet. Fjern alle duplikater. 

Se etter feilmeldingen nedenfor for å få tips om hvordan du oppdaterer Bulk Editor-arket.

Feilmelding Foreslått tiltak
Feil 1559: Ugyldig UTC-startdato. Startdato må være før sluttdato og etter dagens dato. Sørg for at startdatoen er etter dagens dato og før sluttdatoen. Husk at du må skrive inn datoen i UTC-format – selv om det ikke er den tidssonen som brukes i området ditt.
Feil 1569: Ugyldig plassering. Når du har opprettet en annonse, kan du ikke endre plasseringen for den. Hvis du vil teste flere plasseringer, kan du duplisere den eksisterende kampanjen og oppdatere plasseringen.
Feil 1619: Organisk promoteringsbilde, beskrivelse eller nettadresse for Pinnen mangler. Du må oppgi en bildefil, beskrivelse og nettadresse til en landingsside når du oppretter en ny Pin. Sjekk om en av disse mangler i Bulk Editor-arket.
Feil 1622: Fant dupliserte søkeord under samme overordnede enhet. Fjern alle duplikater.  Hvis du bruker de samme søkeordene og matchtypene flere ganger i samme kampanje eller annonsegruppe, opprettes bare den første forekomsten. Du må fjerne duplikatene.
Feil 2009: Denne raden mangler informasjon. En navn- eller ID-kolonne må fylles ut. Hvis du oppretter en kampanje, må du legge til et kampanjenavn. Hvis du redigerer en kampanje eller annonsegruppe, må du angi ID-en for kampanjen eller annonsegruppen.
Feil 2016: Kan ikke finne en overordnet rad. Hvis dette er et kampanjesøkeord, må matchtypen begynne med CAMPAIGN, f.eks. CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE. På kampanjenivå kan du bare legge til negative søkeord. Angi «CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE» eller «CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT» for å korrigere matchtypene.
Feil 2017: Kolonnen har en ugyldig verdi – Ugyldig enhets-ID. Vanligvis betyr dette at du mangler prefiks for en enhets-ID. Bruk «C» for å angi kampanje, «AG» for å angi annonsegruppe, «KW» for å angi søkeord, «P» for å angi en organisk Pin-ID, «PP» for å angi en promotert Pin-ID og «COL» for å angi en kampanjeordrelinje.
Feil 2017: Kolonnen «Interests» har en ugyldig verdi. Sjekk at listen over interesser er formatert riktig. Du finner veiledning i rad 2 i Bulk Editor-arket.
Feil 2017: Ugyldig verdi – Pin kunne ikke opprettes. Image, Pin Description og Organic Pin URL må angis. Kontroller at bildefilnavnet du laster opp, samsvarer med bildefilnavnet som er angitt i CSV-filen. Du må oppgi en bildefil, beskrivelse og nettadresse til en landingsside når du oppretter en ny Pin. Sjekk om en av disse mangler i Bulk Editor-arket.
Feil 2017: Kolonnen «Existing Pin ID» har en ugyldig verdi – Pinnen er ikke promoterbar. Sjekk at den organiske pinnen du vil promotere, har en destinasjonsadresse, er på en offentlig eller beskyttet tavle og eies av deg. Husk at du ikke kan promotere Pins fra hemmelige tavler.
Feil 2017: Kolonnen «Ads Status» har en ugyldig verdi – «ARCHIVED». For å arkivere elementer kan du angi «ARCHIVE» som handlingen som skal utføres, i kolonne A. Du kan ikke arkivere elementer ved å endre statusen for dem.
Feil 2017: Kolonnen «Ads URL» har en ugyldig verdi – Ugyldig nettadresse oppgitt. Rediger nettadressen for annonsen for å fjerne mellomrom eller fikse uriktig formatering.
Feil 2018: Det oppstod en feil. Last opp på nytt, og prøv igjen. Det er en feil på serverdelen. Prøv å laste opp filen senere. Hvis du støter på problemer gjentatte ganger, er det fint om du sier fra.
Feil 2019: Det er en feil i et av de overordnede elementene. Løs disse feilene, og last opp denne filen igjen. Hvis det er en feil i et av de overordnede elementene, kan vi ikke opprette eller oppdatere elementene som er underordnet det. Korriger det overordnede elementet ut fra eventuelle feilmeldinger, og prøv deretter å laste opp igjen.
Feil 2020: Kolonnen har ugyldige tegn. Kun UTF8-verdier er tillatt. Det kan hende Excel endrer formateringen for teksten din. Prøv å lagre filen som en «CSV UTF-8»-fil og laste den opp på nytt.
Feil 2033: Raden inneholder felt fra flere enheter. Inkluder felter kun fra én enhet: kampanje, annonsegruppe, Pin-promotering eller søkeord. Sjekk om du har fylt ut kolonner som ikke er tilknyttet elementet du prøver å opprette eller redigere. Hver rad representerer ett element (kampanje, annonsegruppe, Pin eller søkeord), og Bulk-arket reflekterer en struktur med overordnede og underordnede elementer, hvor Pins og søkeord er plassert under annonsegrupper, og annonsegrupper er plassert under kampanjer. Kontroller at kolonnene du har fylt ut, bare gjelder for elementet i raden du oppretter.
Feil 2038: Denne raden ble ikke behandlet. Forsikre deg om at denne raden er oppdatert. Denne feilen vises når du har angitt en «Edit»- eller «Create»-handling i kolonne A, men ikke har fylt ut kolonnene for å opprette noe og ikke har gjort noen endringer i den eksisterende arbeidsboken.
Feil 2044: Det finnes allerede et søkeord med den samme verdien og matchtypen. Last ned arket på nytt. Sjekk om noen av søkeordene og matchtypene du prøver å legge til, allerede finnes i de annonsegruppene eller kampanjene du allerede har.
Feil 12: Det oppstod en ukjent feil ved behandling av denne raden. Sjekk kontoen din for å bekrefte denne handlingen. Denne feilen forekommer oftere med store filer. Prøv å laste den opp igjen senere.
End of Other articles Links
Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss
User feedback
Var denne artikkelen nyttig?

collection_fields

Hvordan kan vi gjøre denne artikkelen bedre?