Kampanjestruktur

Alle annonsekampanjer har tre nivåer: kampanje, annonsegruppe og promotert Pin. Kampanjer inneholder annonsegrupper, og hver annonsegruppe inneholder en samling av promoterte Pins.

Kampanjer

Kampanjer er det høyeste nivået i kampanjehierarkiet. På kampanjenivået kan du velge et kampanjemål og eventuelt angi en kostnadsgrense for kampanjen. Hver kampanje kan inneholde flere annonsegrupper.

Annonsegrupper

På annonsegruppenivået kan du velge hvor på Pinterest annonsene dine skal vises. Du kan også angi budsjett, bud, visningsdatoer og målretting for alle promoterte Pins i de aktuelle annonsegruppene. Annonsegrupper gjør det mulig å ta hånd om de ulike regionene, produktlinjene og målgruppene som kan inngå i enkeltkampanjer. Du kan også bruke dem til å teste resultatene for ulike målrettings- og målstrategier uten å måtte lage flere kampanjer.

Promoterte Pins

Promoterte Pins er annonsene Pinnere ser. Hver promoterte Pin ligger i en annonsegruppe og har en unik nettadresse og unikt innhold. Du kan opprette flere promoterte Pins i samme annonsegruppe for å teste hvilke annonsevarianter som fungerer best med målgruppen du har valgt.

Finn ut hvordan du lager kampanjer i annonseverktøyet

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss