Konverteringsinnsikt

Konverteringsinnsikt er for øyeblikket bare tilgjengelig i nettlesere på datamaskiner og mobilenheter for brukere som er med i Verifisert selger-programmet, samt for Shopify-brukere som har integrert Pinterest-appen.

Konverteringsinnsikt er en rapporteringsside hvor du kan måle hvilken virkning Pins og annonser har på trafikken til nettstedet ditt og antallet kassetransaksjoner på nettet.

I Rapportering finner du annonsespesifikk statistikk, deriblant avkastning for annonsekostnader (ROAS) og klikk per handling (CPA).

Kom i gang

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest, eller gå til siden for analyseverktøy
 2. Klikk på Nettanalyse øverst til venstre
 3. Klikk på Konverteringsinnsikt 

Til venstre på siden ser du «Tilskrivningsperiode» og «Dato».
 

Tilskrivningsperiode

Tilskrivningsperioden viser til antallet dager mellom tidspunktet når en bruker ser, samhandler med eller klikker på Pinnen din, og tidspunktet når vedkommende kjøper noe på nettstedet ditt.

Bedrifter som selger produkter som ikke kjøpes på impuls, eller hvor kundene trenger mer tid på å bestemme seg – for eksempel møbler – bør velge lengre konverteringsperioder. 

Husk dette:

 • Som standard brukes den samme verdien for tilskrivningsperioden som for rapporteringspreferansen i konverteringsinnstillingene i annonseverktøyet. 
 • Hvis du har flere annonsekontoer i annonseverktøyet, bruker vi som standard verdien for annonsekontoen du er logget på med. 
 • Hvis du ikke har valgt noen tilskrivningsperiode i annonseverktøyet, bruker vi 1 dag for visninger, 30 dager for samhandlinger og 30 dager for klikk. Det betyr at du ser handlinger som ble utført én dag etter at noen hadde sett Pinnen din, og 30 dager etter at noen hadde samhandlet med eller klikket på den. 

Du kan når som helst endre tilskrivningsperioden for å se tilskrivningsdata for 1, 7 og 30 dager etter visninger og klikk. Det gjør du ved å klikke på rullegardinmenyen. Hvis rapporteringspreferansen for konverteringsinstillingene i annonseverktøyet også har en periode på 60 dager, bruker vi den nærmeste perioden som standard.

Eksempel: Hvis du vil se kjøp som ble gjort etter at noen hadde sett, samhandlet med eller klikket på Pinnen din i løpet av de siste 30 dagene, kan du velge 30 dager som tilskrivningsperiode for både visning, samhandling og klikk. På den måten kan du se om folk gjør noe etter å ha sett, samhandlet med eller klikket på Pinnen din.   

Hvis du klikker på «Angi som standard for denne annonsørkontoen», blir innstillingen lagret i Konverteringsinnsikt i både analyseverktøyet og i annonseverktøyet for annonsørkontoen du er logget på med.

Dato

Du kan tilpasse datoperioden for å se statistikk og grafen for den valgte tidsperioden. Den aller første tilgjengelige datoen er 7. februar 2020, men dette kommer an på når du blir godkjent for Verifisert selger-programmet, samt når taggen din er installert og fungerer som den skal. Hvis du bruker Shopify, kommer det an på når du har integrert Pinterest-appen. 

Statistikk

Den følgende statistikken er tilgjengelig i Konverteringsinnsikt:

 • De totale inntektene som er påvirket av Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet kassetransaksjoner som kommer fra Pinsene og annonsene dine
 • Den gjennomsnittlige bestillingsverdien for kassetransaksjoner som kommer fra Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet kjøpere som kommer fra samhandlinger med Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet nettstedsbesøk for personer som først så, klikket på eller samhandlet med innholdet ditt på Pinterest
 • Det totale antallet visninger av alle Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet samhandlinger med alle Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet linkeklikk på alle Pinsene og annonsene dine
   

Hvis du vil se statistikk om det totale antallet visninger og samhandlinger, samt det totale publikummet, kan du gå til oversikten for analyseverktøyet.

Hvis du vil se annonsespesifikk statistikk, for eksempel om avkastning for annonsekostnader (ROAS) eller klikk per handling (CPA), kan du gå til Rapportering
 

Manglende data

 • Det tar noen dager å generere denne rapporten. Hvis du ikke ser data, kan du komme tilbake neste dag.
 • Taggen din fungerer kanskje ikke. Alle tagger må fungere for alle annonsørkontoer som er knyttet til bedriftskontoen din. Du kan bare få data fra og med den første datoen taggen din fungerer som den skal. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil sju dager før taggfeil oppdateres etter at de er fikset. Finn ut hvordan du sjekker om Pinterest-taggen din fungerer som den skal
 • Du kan bare se data fra og med datoen du ble godkjent for Verifisert selger-programmet. Hvis du bruker Shopify, er datoen Pinterest-appen ble integrert, den første dagen som er tilgjengelig. Du kan ikke se data fra før denne datoen.

Forskjeller fra annonserapportering  

Du ser ikke de samme dataene i Konverteringsinnsikt som i annonserapportering. Dette skyldes at dataene i Konverteringsinnsikt gjenspeiler det totale antallet kassetransaksjoner som er påvirket av både de organiske Pinsene dine og annonser du har betalt for.

Summene du får ved å legge sammen konverteringsdataene fra flere annonsekontoer, tilsvarer ikke dataene i Konverteringsinnsikt fordi

 • det kan være brukt ulike tilskrivningsperioder i ulike annonsekontoer
 • det brukes en «siste kontakt»-modell i Konverteringsinnsikt, noe som betyr at dataene er basert på den siste Pinnen en bruker samhandlet med før vedkommende kjøpte noe – uansett om det var en organisk Pin eller en annonse
   

Forskjeller fra data fra tredjepartskilder

Du får ikke de samme dataene i Konverteringsinnsikt som fra tredjepartskilder som Google Analytics og Omniture. Dette skyldes at tredjeparter ikke kan se brukeres aktivitet på Pinterest, for eksempel hva de ser, og hvordan de samhandler med Pinsene og annonsene dine.
I tillegg bruker disse plattformene som standard en «siste klikk»-modell, noe som betyr at alle konverteringer tilskrives den siste kilden en bruker var på før vedkommende kjøpte noe.

Eksempel: En person ser og samhandler kanskje med en av Pinsene eller annonsene dine på Pinterest uten å kjøpe noe. En uke senere ser vedkommende annonsen din igjen hos en annen innholdsleverandør eller på en søkeplattform, noe som fører til at personen går til nettstedet ditt og kjøper en vare. I dette tilfellet tilskriver tredjepartskildene hele konverteringen til den andre innholdsleverandøren og tar ikke med i betraktningen at brukeren først hadde sett eller samhandlet med Pinnen eller annonsen din på Pinterest.
 

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss