Konverteringsinnsikt

Konverteringsinnsikt er for øyeblikket bare tilgjengelig i nettlesere på datamaskiner og mobilenheter for brukere som er med i Verifisert selger-programmet, samt for Shopify-brukere som har integrert Pinterest-appen.

Konverteringsinnsikt er en rapporteringsside hvor du kan måle hvilken virkning Pins og annonser har på trafikken til nettstedet ditt og antallet kassetransaksjoner på nettet.

I Rapportering finner du annonsespesifikk statistikk, deriblant avkastning for annonsekostnader (ROAS) og klikk per handling (CPA).

Kom i gang

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest, eller gå til siden for analyseverktøy
 2. Klikk på Nettanalyse øverst til venstre
 3. Klikk på Konverteringsinnsikt 

Til venstre på siden ser du «Tilskrivningsperiode» og «Dato».
 

Tilskrivningsperiode

Tilskrivningsperioden viser til antallet dager mellom tidspunktet når en bruker ser, samhandler med eller klikker på Pinnen din, og tidspunktet når vedkommende kjøper noe på nettstedet ditt.

Bedrifter som selger produkter som ikke kjøpes på impuls, eller hvor kundene trenger mer tid på å bestemme seg – for eksempel møbler – bør velge lengre konverteringsperioder. 

Husk dette:

 • Som standard brukes den samme verdien for tilskrivningsperioden som for rapporteringspreferansen i konverteringsinnstillingene i annonseverktøyet. 
 • Hvis du har flere annonsekontoer i annonseverktøyet, bruker vi som standard verdien for annonsekontoen du er logget på med. 
 • Hvis du ikke har valgt noen tilskrivningsperiode i annonseverktøyet, bruker vi 1 dag for visninger, 30 dager for samhandlinger og 30 dager for klikk. Det betyr at du ser handlinger som ble utført én dag etter at noen hadde sett Pinnen din, og 30 dager etter at noen hadde samhandlet med eller klikket på den. 

Du kan når som helst endre tilskrivningsperioden for å se tilskrivningsdata for 1, 7 og 30 dager etter visninger og klikk. Det gjør du ved å klikke på rullegardinmenyen. Hvis rapporteringspreferansen for konverteringsinstillingene i annonseverktøyet også har en periode på 60 dager, bruker vi den nærmeste perioden som standard.

Eksempel: Hvis du vil se kjøp som ble gjort etter at noen hadde sett, samhandlet med eller klikket på Pinnen din i løpet av de siste 30 dagene, kan du velge 30 dager som tilskrivningsperiode for både visning, samhandling og klikk. På den måten kan du se om folk gjør noe etter å ha sett, samhandlet med eller klikket på Pinnen din.   

Hvis du klikker på «Angi som standard for denne annonsørkontoen», blir innstillingen lagret i Konverteringsinnsikt i både analyseverktøyet og i annonseverktøyet for annonsørkontoen du er logget på med.

Dato

Du kan tilpasse datoperioden for å se statistikk og grafen for den valgte tidsperioden. Den aller første tilgjengelige datoen er 7. februar 2020, men dette kommer an på når du blir godkjent for Verifisert selger-programmet, samt når taggen din er installert og fungerer som den skal. Hvis du bruker Shopify, kommer det an på når du har integrert Pinterest-appen. 

Statistikk

Den følgende statistikken er tilgjengelig i Konverteringsinnsikt:

 • De totale inntektene som er påvirket av Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet kassetransaksjoner som kommer fra Pinsene og annonsene dine
 • Den gjennomsnittlige bestillingsverdien for kassetransaksjoner som kommer fra Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet kjøpere som kommer fra samhandlinger med Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet nettstedsbesøk for personer som først så, klikket på eller samhandlet med innholdet ditt på Pinterest
 • Det totale antallet visninger av alle Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet samhandlinger med alle Pinsene og annonsene dine
 • Det totale antallet linkeklikk på alle Pinsene og annonsene dine
   

Hvis du vil se statistikk om det totale antallet visninger og samhandlinger, samt det totale publikummet, kan du gå til oversikten for analyseverktøyet.

Hvis du vil se annonsespesifikk statistikk, for eksempel om avkastning for annonsekostnader (ROAS) eller klikk per handling (CPA), kan du gå til Rapportering
 

Split your data by paid and organic content

Click the directional chevron down icon next to the drop-down menu below Split by paid and organic. Select Revenue, Checkouts, Add to cart, Average order value or Page visits to view how many conversions are being driven by paid unassisted content, paid assisted content and organic content.

For example, if paid assisted content is the largest category, this means both your ads and organic Pins are working together to drive conversions. 

View your performance over time

Click the directional chevron down icon next to the drop-down menu below Performance over time to view metrics on the graph and click the plus circle icon to compare two metrics on the graph:

 • Revenue: Total revenue influenced by your Pins and ads
 • Checkouts: Number of checkouts stemming from your Pins and ads
 • Average order value: Average value of checkouts stemming from your Pins and ads
 • Purchasers: Number of purchasers stemming from interaction with your Pins and ads
 • Page visits: Number of times people visited your website after seeing your content on Pinterest
 • Add to cart: Number of times people added your products to their carts after interacting with your Pins
 • Impressions: Number of times your Pins were shown to people
 • Clicks: Number of times people clicked your Pin to a destination on or off Pinterest
 • Saves: Number of times people saved your Pins to a board

The graph lets you compare different metrics over the same timeframe. For example, you can compare the number of organic checkouts to the paid assisted checkouts during the same timeframe.

You can also split any metric by attributed action, conversion content, claimed account, device, source or format by clicking the directional chevron down iconthe directional chevron down icon next to Split by above the graph.

If you want to view total impressions, engagement, and audience metrics, go to Analytics.

If you want to view ad specific metrics such as return on ad spend (ROAS) or click per action (CPA), go to Reporting
 

Track your activity funnel

Use the activity funnel to track how your Pinterest audience converted on the path to purchasing within your selected attribution window.

Total audience: The total number of people who have seen or engaged with your Pins
Purchasers: The total number of people who completed a checkout on your site after interacting with your Pins
Purchase rate: The percent of your total audience on Pinterest that completed a checkout on your site
Page visitors: The total number of people who visited your site after interacting with your Pins
Users who added to cart: The total number of people who added to their cart on your site after interacting with your Pins

View top converting Pins

View top Pins that led to conversions. Click the directional chevron down icon next to the drop-down menu below Top converting Pins to sort this list by checkouts, page visits or add to cart. 

This gives you an idea of which top converting organic Pins you can promote to increase your conversions. 

Manglende data

 • Det tar noen dager å generere denne rapporten. Hvis du ikke ser data, kan du komme tilbake neste dag.
 • Taggen din fungerer kanskje ikke. Alle tagger må fungere for alle annonsørkontoer som er knyttet til bedriftskontoen din. Du kan bare få data fra og med den første datoen taggen din fungerer som den skal. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil sju dager før taggfeil oppdateres etter at de er fikset. Finn ut hvordan du sjekker om Pinterest-taggen din fungerer som den skal
 • Du kan bare se data fra og med datoen du ble godkjent for Verifisert selger-programmet. Hvis du bruker Shopify, er datoen Pinterest-appen ble integrert, den første dagen som er tilgjengelig. Du kan ikke se data fra før denne datoen.
Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss