Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer. Les mer

Annonsegrupper er mellomnivået mellom kampanjer og annonser i kampanjestrukturen. Du bestemmer målretting, kjøredatoer, bud og budsjett for alle annonsene i en annonsegruppe. (Hvis du kjører en kampanje med interessemålet, angir du budsjettet på kampanjenivået og ikke på annonsegruppenivået.) Du kan opprette nye annonsegrupper, redigere annonsegrupper, duplisere eksisterende annonsegrupper og fjerne annonsegrupper.

Hvis du vil konfigurere lignende, men litt forskjellig målretting for flere sett med annonser i kampanjen din, kan du opprette en kampanje med flere annonsegrupper.

Opprett nye annonsegrupper

Opprett en eller flere annonsegrupper for annonsene du vil kjøre på Pinterest. Du kan opprette en eller flere annonsegrupper i en ny kampanje eller i en eksisterende kampanje. Du kan legge til opptil 10 annonsegrupper om gangen. 
 

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Opprett annonse
 3. Gå til Velg et kampanjemål, og velg et mål
 4. Legg inn detaljene for kampanjen
 5. Klikk på Fortsett for å opprette kampanjen, og gå videre for å opprette annonsegrupper
 6. Under Detaljer om annonsegruppen gir du annonsegruppen et navn
  • Hvis du vil opprette flere annonsegrupper, kan du klikke på + Ny annonsegruppe
 7. Velg Målretting
  • For å rette deg mot en spesiell målgruppe, klikk på Opprett en ny målgruppe
  • Du kan automatisk utvide valgte interesser og søkeord basert på Pinnen din ved å merke av i avkrysningsfeltet ved siden av Bruk Pinnen din til å utvide målrettingen din
 8. Velg Budsjett og tidsplan (budsjettypen kan ikke redigeres når annonsegruppen er opprettet)
  • For å angi et maksbeløp du er villig til å bruke hver dag, velg Daglig budsjett
  • For å angi et beløp du er villig til å bruke for hele perioden kampanjen er aktiv, velg Levetidsbudsjett
 9. Velg Optimalisering og levering
  • Hvis du vil at Pinterest automatisk skal oppnå flest mulig klikk for budsjettet ditt, velger du Automatisk (Merk: Automatisk budgivning er bare tilgjengelig for interesse-, konverterings-, merkekjennskaps- og katalogsalgskampanjer)
  • For å styre hvor mye du byr, velg Tilpass
 10. Velg annonsene dine
 11. Se gjennom informasjonen
 12. Klikk på Publiser
 1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Rapportering.
 3. Merk av i boksen ved siden av kampanjen du vil legge til en annonsegruppe i, og klikk på Rediger over rapporteringstabellen.
 4. Klikk på + Ny annonsegruppe i navigeringsfeltet på venstre side.
 5. Under Detaljer om annonsegruppen gir du annonsegruppen et navn.
 6. Velg Målretting.
  • For å målrette mot en spesiell målgruppe kan du klikke på Opprett en ny målgruppe
  • Du kan automatisk utvide valgte interesser og søkeord basert på Pinnen din ved å merke av for Bruk Pinnen din til å utvide målrettingen din.
 7. Velg budsjett og tidsplan. Budsjettypen kan ikke redigeres etter at annonsegruppen er opprettet. (Hvis du kjører en kampanje med interessemålet, angir du budsjettet på kampanjenivået og ikke på annonsegruppenivået.)
  • For å angi et maksimumsbeløp du er villig til å bruke per dag, kan du velge Daglig budsjett.
  • For å angi et beløp du er villig til å bruke for hele perioden kampanjen er aktiv, kan du velge Levetidsbudsjett.
 8. Velg Optimalisering og levering.
  • Hvis du vil at Pinterest automatisk skal oppnå flest mulig klikk for budsjettet ditt, velger du Automatisk. (Automatisk budgivning er bare tilgjengelig for interesse-, konverterings-, merkekjennskaps- og katalogsalgskampanjer)
  • For å kontrollere hvor mye du byr, kan du velge Egendefinert.
 9. Velg annonsene dine.
 10. Se gjennom informasjonen.
 11. Klikk på Publiser.
Rediger annonsegrupper

Gjør justeringer i annonsegrupper du allerede har opprettet.
 

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Rapportering
 3. Klikk på Annonsegrupper øverst i rapporteringstabellen
 4. I rapporteringstabellen, merk av i boksen ved siden av annonsegruppen du vil redigere, og klikk på Redig over rapporteringstabellen
 5. Oppdater informasjon om annonsegruppen
 6. Klikk på Lagre endringene
Kopiér annonsegrupper

Du kan kopiere annonsegrupper for å kopiere og redigere informasjon fra en annonsegruppe du allerede har opprettet. Du kan kopiere annonsegrupper når du oppretter nye kampanjer eller når du oppdaterer eksisterende kampanjer. 

Når du kopierer en annonsegruppe til en ny kampanje, kan du redigere på kampanje-, annonsegruppe- og annonsenivå. Når du kopierer en annonsegruppe til en eksisterende kampanje, kan du redigere på annonsegruppe- og annonsenivå. 

Du kan legge til opptil 10 annonsegrupper i en kampanje om gangen. Når du kopierer en annonsegruppe, gjenspeiler det høyeste tallet i rullegardinmenyen hvor mange kopier av annonsegruppene dine du fremdeles kan legge til i kampanjen.
 

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Opprett annonse
 3. Gå til Velg et kampanjemål, og velg et mål
 4. Legg inn detaljene for kampanjen
 5. Klikk på Fortsett for å opprette kampanjen, og gå videre for å opprette annonsegrupper
 6. Konfigurer annonsegruppen du vil kopiere ved å fylle ut Detaljer om annonsegruppen, Målretting, Budsjett og tidsplan, Optimalisering og levering og Annonsene dine
 7. Når du er klar til å kopiere, klikker du på Kopier annonsegruppe i navigeringsfeltet til venstre
 8. Velg antall kopierte annonsegrupper du vil opprette, og klikk deretter Kopier
 9. Oppdater informasjon om annonsegruppen
 10. Klikk på Publiser
 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Rapportering
 3. Klikk på Annonsegrupper øverst i rapporteringstabellen
 4. I rapporteringstabellen merker du av i boksen ved siden av annonsegruppen du vil kopiere. Klikk deretter på Dupliser over rapporteringstabellen
 5. Velg om du vil kopiere annonsegruppen til den samme kampanjen, en annen kampanje eller en ny kampanje, og hvor mange eksemplarer du vil opprette, og klikk deretter på Dupliser
 6. Oppdater informasjon om annonsegruppen
 7. Klikk på Se gjennom kopier
 8. Klikk på Opprett annonsegrupper
Fjern annonsegrupper

Du kan slette en eller flere annonsegrupper i en ny kampanje eller en eksisterende kampanje. Du må ha minst én annonsegruppe per kampanje. Du kan ikke slette den siste annonsegruppen i en kampanje.
 

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Opprett annonse
 3. Velg et mål og legg til Kampanjedetaljer, og klikk deretter på Fortsett
 4. Konfigurer annonsegruppen ved å fylle ut Detaljer om annonsegruppen, Målretting, Budsjett og tidsplan, Optimalisering og levering og Annonsene dine
 5. Hvis du vil slette en annonsegruppe du ikke lenger vil ha med i kampanjen, må du velge annonsegruppen i navigeringsfeltet til venstre og deretter klikke på søppelkurvikonet
 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Rapportering
 3. Klikk på Annonsegrupper øverst i rapporteringstabellen
 4. I rapporteringstabellen merker du av i boksen ved siden av annonsegruppen du vil redigere. Klikk deretter på Arkivér over rapporteringstabellen
 5. Klikk på Ja i vinduet som dukker opp.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan arkivering fungerer og begrensninger, kan du lese artikkelen om  arkivering av annonsekampanjer

Har du problemer?

Hvis kampanjen mangler nødvendige opplysninger, markeres feilene med rødt i navigeringsfeltet til venstre. Klikk på de markerte emnene for å hoppe til den delen og løse eventuelle feil. Informasjonen du oppgir lagres når du går fra et trinn til et annet. Hvis du lukker vinduet før du har klikket på Fortsett, Lagre endringer eller Opprett kampanjer, vil arbeidet ditt gå tapt.

 

Annonsegjennomgang

Når du setter kampanjen i gang, gjennomgår vi den for å kontrollere at den følger retningslinjene våre for annonsering. Prosessen for kampanjegjennomgang kan ta opptil 24 timer.

Hvis målrettingen for kampanjen er i strid med retningslinjene våre for annonsering, sender vi deg en melding i annonseverktøyet med informasjon om hva som må endres før annonsen kan gjennomgås på nytt og bli godkjent. Når annonsen din er godkjent, begynner vi å distribuere den.

Neste

Når du har opprettet, redigert eller kopiert en annonsegruppe, kan du finne ut hvordan du velger Pins du vil markedsføre

End of Other articles Links
Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss
User feedback
Var denne artikkelen nyttig?

collection_fields

Hvordan kan vi gjøre denne artikkelen bedre?