Opprett, rediger og gå gjennom tilpassede rapporter

Du kan bruke to rapporttyper for å få en tilpasset visning av dataene dine. 

  • Tilpassede engangsrapporter: Du kan opprette tilpassede engangsrapporter hvis du har behov for en spesifikk rapport som du ikke kommer til å trenge igjen senere.
  • Rapportmaler: Du kan opprette rapportmaler for å lagre tilpassede rapporter du bruker ofte. Du kan enkelt kjøre rapporter på nytt ved å planlegge at de kjøres daglig, ukentlig eller månedlig.

Når du har opprettet en rapportmal eller tidsplan, kan du redigere densiden for tilpassede rapporter.
 

Opprett og kjør en tilpasset rapport

Velg hva slags tilpasset rapport du vil kjøre (tilpasset engangsrapport, rapportmal uten tidsplan eller rapportmal med tidsplan). Opprett, kjør og planlegg deretter en tilpasset rapport.
 

Rediger en tilpasset rapport

Du kan redigere maler og tidsplaner når de er konfigurert. Finn ut hvordan du gjør omfattende endringer i eksisterende rapportmaler, redigerer eksisterende tidsplaner, legger til tidsplaner i eksisterende rapportmaler eller kopierer og oppdaterer eksisterende rapportmaler.
 

Gå gjennom tilpassede rapporter

Gå gjennom siden for tilpassede rapporter for å se alle eksisterende rapportmaler og tidsplaner samt hvilke rapporter som er i gang, og hvilke som er ferdigbehandlet.
 

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss