Import av datakilder

Det ser ut til at du er i et område hvor Catalogs ikke er tilgjengelig ennå. Se hvor Catalogs er tilgjengelig for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

Legg til en datakilde

 1. Gå til Kataloger
 2. Klikk på Kom i gang
 3. Klikk på Legg til datakilde
 4. Legg inn nettadressen til datakilden din
  • Nettadressen til en datakilde er linken til et sted hvor Pinterest kan hente datakilden fra
  • Denne nettadressen må starte på http://, https://, ftp:// eller sftp:// og inneholde hele filbanen, men ingen påloggingsinformasjon
  • For øyeblikket godtar vi ikke komprimerte filer
 5. Velg filformatet (CSV, TSV eller XML)
 6. Velg «Datakilden min er passordbeskyttet» hvis datakilden krever pålogging
  • Legg om nødvendig inn påloggingsinformasjonen
 7. Velg valutaen
 8. Klikk på Opprett Pins

Når du har klikket på Opprett Pins, kommer du tilbake til den primære Datakilde-siden. Feeden din behandles. Når prosessen er ferdig, får du en e-post fra Pinterest med bekreftelse på statusen for innsendingen av datakilden. 

Mer om datakilder

 • Oppdater daglig. Vi importerer datakilden din én gang i døgnet. Gjør hele den oppdaterte datakilden din tilgjengelig daglig, slik at produktdetaljene alltid er oppdaterte. Vi har ikke støtte for planlagt eller brukerstartet import.
 • Vær vert for datakilden din. Du kan være vert for din egen datakilde ved å plassere den på en FTP/SFTP-server eller bruke en HTTP/HTTPS-link for direkte nedlasting. Den må være tilgjengelig for brukeragenter og kan ikke kreve godkjenning av IP-adresser eller SSH-nøkler. Hvis du bruker en link for direkte nedlasting, kan du ikke kreve at Pinterest må gjennom ytterligere navigering for å få tilgang til filen. Vi tilbyr ikke lagring av datakilder på våre servere.
 • Maks. fem millioner produkter Vi kan behandle opptil fem millioner produkter per konto. Hvis datakilden din har mer enn fem millioner produkter, behandler vi de første fem millioner radene.
 • Én datakilde per bedriftskonto.

 

Feilmeldinger for datakilder

Vi bruker unike meldinger for å informere deg om det hvis det oppstår feil under oppretting av produkt-Pinsene dine – eller hvis vi har anbefalinger til deg. Du kan regne med å se tre ulike meldingstyper. 

 • Feil på filnivå: Det kan hende at datakilden din ikke importeres i det hele tatt, hvis noen av de nedenstående feilene på filnivå oppstår. 
 • Feil på produktnivå: Hvis produktet ditt har slike feil, kan det ikke opprettes produkt-Pins for det. 
 • Varsler på produktnivå: Du kan fortsatt opprette produkt-Pins for produkter med varsler, men vi anbefaler at du justerer produktdataene for å unngå advarsler.

Det kan hende at datakilden din ikke importeres i det hele tatt, hvis noen av de nedenstående feilene på filnivå oppstår. Hvis produktet ditt har slike feil, kan det ikke opprettes produkt-Pins for det. Du kan fortsatt opprette produkt-Pins for produkter med varsler, men vi anbefaler at du justerer produktdataene for å unngå advarsler.

Se etter feilmeldingen nedenfor for å få tips om hvordan du oppdaterer datakilden.

Feilkode Feilmelding Feiltype Løsning
100 Vi fikk ikke tilgang til feedfilen din. Sjekk at nettadressen og påloggingsinformasjonen er korrekt, og at feeden finnes på det angitte stedet. Feil på filnivå Gå gjennom påloggingsinformasjonen og filbanen for datakilden.
Sjekk at filnavnet ikke er endret for stedet (for ftp/sftp).
Sjekk at vertsstedet ikke blir tidsavbrutt.
Sjekk at du ikke har inkludert brukernavnet/passordet i nettadressen til filen.
101 Den angitte feeden er kodet på en måte som ikke støttes. Det er bare UTF-8 og Latin1 som støttes. Feil på filnivå Kod om filen til UTF-8 eller Latin1.
 
102 Den angitte feeden inneholder ugyldige skilletegn. Sørg for at feeden bruker enten tabulator eller komma som skilletegn. Sjekk at ingen rader har ekstra eller manglende skilletegn. Feil på filnivå Sørg for at filen bruker enten komma (vi anbefaler å bruke doble anførselstegn rundt elementer) eller tabulator som skilletegn. Sjekk at ingen rader har ekstra eller manglende skilletegn.
103 Den angitte feeden mangler noen nødvendige kolonneoverskrifter. Feil på filnivå Sørg for at du sender alle de nødvendige kolonneoverskriftene. Gå gjennom de nødvendige spesifikasjonene for datakilder.
104 Image link begynner ikke på http eller https. Feil på radnivå Sørg for at bildelinken begynner på http:// eller https://, og at det er en gyldig nettadresse.
105 Item ID mangler i produktmetadataene. Feil på radnivå Item ID er et obligatorisk felt. Sørg for at du sender vare-ID-er for alle radene i datakilden. Fjern eventuelle varer uten ID.
106 Title mangler i produktmetadataene. Feil på radnivå Title er et obligatorisk felt. Sørg for at du sender produkttitler for alle radene i datakilden. Fjern eventuelle varer uten tittel.
107 Description mangler i produktmetadataene. Feil på radnivå Description er et obligatorisk felt. Sørg for at du sender beskrivelser for alle radene i datakilden. Fjern eventuelle varer uten beskrivelse.
108 Det mangler en Google-produktkategori i produktmetadataene. Vi godtar den amerikanske taksonomien for Google-produktkategorier. Feil på radnivå Send google_product_category med den riktige taksonomien. For øyeblikket godtar vi bare US-EN-taksonomien.
109 En Google-produktkategori er ugyldig. Google-produktkategorier må følge den riktige amerikanske taksonomien for Google-produktkategorier. Feil på radnivå Sørg for at du bruker riktig taksonomi. For øyeblikket godtar vi bare US-EN-taksonomien.
110 Link mangler i produktmetadataene. Feil på radnivå Link er et obligatorisk felt. Sørg for at du sender en produktlandingsside.
111 Image_link mangler i produktmetadataene. Feil på radnivå Image_link er et obligatorisk felt. Sørg for at du sender en bildelink for produktet ditt.
112 Availability mangler i produktmetadataene. Du bør bruke en av følgende verdier: in stock, out of stock eller preorder. Feil på radnivå Availability er et obligatorisk felt. Sørg for at du sender en av disse verdiene: «in stock», «out of stock» eller «preorder».
113 Price-feltet har feil format. Sjekk at du sender en pris med dette formatet: <number> <currency>. «1,00 NOK» og «1,00NOK» er eksempler på gyldige priser. Feil på radnivå Price-feltet må formateres som «nummer» «valuta». Eksempel: 1,00 NOK, 1 NOK eller 1,00NOK.
114 Title inneholder mer enn 128 tegn. Vi bruker bare de første 128 tegnene. Gjør Title kortere enn 128 tegn. Advarsel på radnivå Vi forkorter titler som inneholder over 128 tegn. Hvis du ikke vil at produkttitlene dine skal forkortes, bør du ikke sende titler som inneholder mer enn 128 tegn.
115 Description inneholder mer enn 500 tegn. Vi bruker bare de første 500 tegnene. Gjør Description kortere enn 500 tegn. Advarsel på radnivå Vi forkorter beskrivelser som inneholder over 500 tegn. Hvis du ikke vil at produktbeskrivelsene dine skal forkortes, bør du ikke sende beskrivelser som inneholder mer enn 500 tegn.
116 Condition for varen mangler, eller den angitte verdien er ikke gyldig. Angi varens tilstand som new, used eller refurbished Advarsel på radnivå Condition-verdiene som godtas for produkter, er «new», «used» og «refurbished». Sørg for at du ikke sender andre verdier for «Condition»-kolonnen.
117 Systemene våre kan ikke lese verdien for Gender. Du bør angi Gender som male, female eller unisex. Advarsel på radnivå Gender må ha en av disse verdiene: «male», «female» eller «unisex». Andre strenger fjernes fra produktdataene, noe som får innvirkning på produktets relevans.
118 Systemene våre kan ikke lese verdien for Age_Group. Du bør angi Age_Group som newborn, infant, toddler, kids eller adult. Advarsel på radnivå Age_Group må ha en av disse verdiene: «newborn», «infant», «toddler», «kids» eller «adult». Andre strenger fjernes fra produktdataene, noe som får innvirkning på produktets relevans.
119 Systemene våre kan ikke lese verdien for Size_Type. Du bør angi Size_Type som regular, petite, plus, big_and_tall eller maternity. Advarsel på radnivå Size_Type må ha en av disse verdiene: «regular», «petite», «plus», «big_and_tall», «maternity». Andre strenger fjernes fra produktdataene, noe som får innvirkning på produktets relevans.
120 En linje kunne ikke parses. Sjekk at linjen bruker riktig skilletegn. Manglende/ekstra skilletegn fører til at parsingen mislykkes. Feil på radnivå Datakilden din inneholder formateringsfeil som fører til at én eller flere linjer ikke kan lastes opp. Dette kan også føre til at hele produktfeeden ikke kan lastes opp. Du bør sjekke dette og korrigere eventuelle formateringsfeil før den neste oppdateringen din for å prøve igjen.
121 En link kan inneholde UTM-parametere. Sjekk at UTM-parameterne du sender, er konfigurert for Pinterest. Advarsel på radnivå Sjekk at UTM-parameterne følger retningslinjene våre for sporing, og at de er konfigurert spesifikt for Pinterest.
122 Linken er ugyldig. Sørg for at den starter på http eller https. Feil på radnivå Sørg for at linken begynner på http:// eller https://, og at det er en gyldig nettadresse.
123 Du har dupliserte produkter. Advarsel på radnivå Du ser en advarsel for den aktive raden fordi datakilden allerede inneholder en vare med akkurat den samme produkt-ID-en. Ikke send duplikater av produkter.
125 Sale price har feil format, eller verdien som er angitt for Sale price er høyere enn varens opprinnelige Price-verdi. Sale price må være lavere enn den opprinnelige Price-verdien. Advarsel på radnivå Sale price-feltet må formateres som «nummer» «valuta». Eksempel: 1,00 NOK, 1 NOK eller 1,00NOK. Verdien for Sale price kan ikke være lik som eller høyere enn Price-kolonnen. 
126 Google-produktkategorien har bare ett eller to nivåer for dette produktet, men det finnes enda et tilgjengelig nivå for mer presisering. Advarsel på radnivå Vi anbefaler at du sender hele den spesifikke Google-produktkategorien som er relevant. Med mer detaljerte kategorier får vi en bedre forståelse av produktet.
127 Kolonnene «ad_link» og «Link» inneholder den samme nettadressen. Bekreft at «ad_link»-kolonnen sender riktige sporingsparametere. «Link»-kolonnen skal kun sende organiske lenker hvis du sender sporing i «ad_link». Advarsel på radnivå Bekreft at «ad_link»-kolonnen sender de riktige sporingsparameterne til Pinterest. Vi anbefaler at du sender organiske lenker i «link»-kolonnen og eventuelle nettadresser med sporing i «ad_link».
129 Feeden inneholder dupliserte overskrifter. Fjern de dupliserte overskriftene, og send bare unike kolonner. Advarsel på filnivå Datakilden inneholder dupliserte kolonnenavn. Fjern de dupliserte kolonnene, og send bare unike kolonner. Vi godtar bare den første forekomsten av eventuelle dupliserte kolonner.
130 Systemene våre kan ikke lese verdien for Tax. Vi godtar fire underattributter: country:region:rate(required):tax_ship. Alle kolonnene er obligatoriske, selv om de har tomme felt. Advarsel på radnivå Sørg for at Tax-kolonnen er konfigurert riktig. Alle kolonnene er obligatoriske, selv om de har tomme felt. Eksempel: US::0.13:
131 Systemet vårt kan ikke lese verdien du har oppgitt for Shipping. Vi godtar fire underattributter: country:region:service:price. Alle kolonnene er obligatoriske, selv om de har tomme felt. Advarsel på radnivå Sørg for at Shipping-kolonnen er konfigurert riktig. Alle kolonnene er obligatoriske, selv om de har tomme felt. Eksempel: US:::0.00
132 Systemet vårt kan ikke lese verdien du har oppgitt for Shipping weight. Advarsel på radnivå Den nåværende linjen ble ikke validert, fordi «Shipping weight»-feltet ikke bruker formatet «3kg» eller «3 kg». Strengen må først inneholde en nummerisk verdi og deretter en gyldig vektenhet (enten «lb», «oz» eller «kg»).
133 Systemet vårt kan ikke lese verdien du har oppgitt for Multipack. Advarsel på radnivå Multipack-verdier må være i tallformat. Andre strenger fjernes fra produktdataene.
134 «ad_link»-linken starter ikke på http eller https. Feil på radnivå Sørg for at «ad_link»-linken starter på http:// eller https://, og at det er en gyldig nettadresse.
135 «ad_link»-linken har feil format. Sjekk at nettadressen er gyldig. Feil på radnivå Sørg for at «ad_link»-linken din har færre enn 511 tegn, og at det er en gyldig nettadresse.
137 Ett eller flere Additional_image links-elementer starter ikke på http eller https eller har feil format. Vi har fjernet dem fra produktet ditt. Advarsel på radnivå Vi fjerner Additional_image_links-elementer som ikke er formatert riktig. Sørg for at disse er gyldige nettadresser.
138 Feedfilen din inneholder over fem millioner linjer. Vi godtar for øyeblikket bare feedfiler med opptil fem millioner linjer, og vi importerer bare de første fem millioner linjene av feeden din.  Advarsel på filnivå For øyeblikket godtar vi bare fem millioner rader. Bare de første fem millionene produktene dine behandles. Alle produkter utover dette ignoreres. Send under fem millioner produkter for å sikre at alle produktene du vil ha behandlet, godtas.
139 Domenet for produktlinken din er ikke det samme som det bekreftede domenet som er tilknyttet kontoen din. Sjekk at det er riktig. Feil på filnivå Nettadressene til linkene dine må stemme overens med det bekreftede domenet for kontoen din. Sørg for at du ikke sender viderekoblinger eller andre domener i Link-kolonnen i datakilden din.
140 For øyeblikket har ikke denne kontoen noe bekreftet selgerdomene. Gjør krav på selgerdomenet ditt for å importere feeden. Feil på filnivå Du må ha et bekreftet domene for å importere datakilden din. Bekreft domenet ditt, og prøv på nytt.
141 Systemene våre kan ikke lese verdien du har angitt for Adult. Du bør spesifisere Adult som true, false, yes eller no for alle berørte varer. Feil på radnivå Hvis du sender «adult»-kolonnen og har en verdi for den, må du sørge for at den er en av disse: true, false, yes eller no.
157 Noen verdier for Google-produktkategorier mangler, noe som kan føre til mindre synlighet i anbefalinger, søkeresultater og shoppingopplevelser. Advarsel på radnivå Sjekk verdiene for Google-produktkategorier, og sørg for at de er formatert med verdier fra GPC-taksonomien for US-EN for varer som har tilknyttede Google-produktkategorier, før den neste oppdateringen.
158 Noen verdier for Google-produktkategorier er formatert feil, noe som kan føre til mindre synlighet i anbefalinger, søkeresultater og shoppingopplevelser. Advarsel på radnivå Sjekk verdiene for Google-produktkategorier, og sørg for at de er formatert med verdier fra GPC-taksonomien for US-EN for varer som har tilknyttede Google-produktkategorier, før den neste oppdateringen.
159 Noen betingelsesverdier mangler, noe som kan føre til mindre synlighet i anbefalinger, søkeresultater og shoppingopplevelser. Advarsel på radnivå Sjekk betingelsesverdiene, og sørg for at de er formatert som nye, brukte eller overhalte for varer med tilhørende betingelsesverdier før den neste oppdateringen.
160 Noen betingelsesverdier er formatert feil, noe som kan føre til mindre synlighet i anbefalinger, søkeresultater og shoppingopplevelser. Advarsel på radnivå Sjekk betingelsesverdiene, og sørg for at de er formatert som nye, brukte eller overhalte for varer med tilhørende betingelsesverdier før den neste oppdateringen.
1001 Bildet kunne ikke lastes ned. Du må sende gyldige bildelinker. Feil på radnivå Sørg for at bildelinken går til en bildefil som er tilgjengelig for brukeragenter.
1007 Bildeformatet er ukjent. Sjekk at det er et gyldig bilde. Feil på radnivå Send gyldige nettadresser for bilder med bildefiler på destinasjonen.
4028 Kataloger finner ikke hovedbildet ditt for denne linjen. Hvis problemet vedvarer etter neste oppdatering, bør du gå til brukerstøtten vår for å finne en løsning der. Feil på radnivå Sjekk om det er problemer med formateringen av nettadressen for hovedbildet eller nettstedet det ligger på, før neste oppdatering.
4029 Kataloger finner ingen tilleggsbilder for denne linjen. Hvis problemet vedvarer etter neste oppdatering, bør du gå til brukerstøtten vår for å finne en løsning der. Advarsel på radnivå Sjekk om det er problemer med formateringen av nettadressen for tilleggsbildene eller nettstedet de ligger på, før neste oppdatering. 

 

Hva er neste trinn?

Ble datakilden din importert? Det kan ta rundt en dag å finne ut.

 

 

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss