Forbedret samsvar

Forbedret samsvar er en valgfri modifisering av Pinterest-taggen som brukes for å sende tilbake sikre, hashede e-postadresser sammen med konverteringene dine. Med Forbedret samsvar kan du se flere konverteringer som følge av at du kan spore nettstedshandlinger også uten Pinterest-informasjonskapsler.

Aktiver Forbedret samsvar i JavaScript-delen av taggen

Hvis du vil aktivere Forbedret samsvar, må du endre basiskoden (ikke noen av hendelseskodene) i Pinterest-taggen din, slik at den inkluderer em-parameteren i pintrk()-innlastingsfunksjonen. Em-parameteren må legges til slik at JavaScript-basiskoden blir som følger:

<script type="text/javascript">
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");

pintrk('load','<YOUR_TAG_ID>', {
 em: '<email_address>',
});
pintrk('page');
</script>

 

Du må bytte ut <YOUR_TAG_ID> og <email_address> med din egen tagg-ID og e-postadresse. Her ser du for eksempel hvordan pintrk()-funksjonen fremstår med statiske verdier:

pintrk('load', '0123456789012', {
 em: 'user [at] example.com',
});

Av hensyn til brukernes personvern blir <email_address>-teksten som inkluderes i pintrk-kommandoen, hashet før den sendes til Pinterest.

Vær oppmerksom på at em-parameteren i JavaScript-taggen godtar både hashede og uhashede e-postadresser. Vi registrerer dette av hensyn til sikkerhet og korrekt lagring.

Aktiver Forbedret samsvar i img-pikseldelen av taggen

Forbedret samsvar kan også brukes med img-taggen. Hvis du bruker img-taggen, må du formatere og hashe <email_address>-teksten på egen hånd ved hjelp av SHA-256-, SHA-1- eller MD5-algoritmen. I tillegg må teksten i <email_address> bestå av små bokstaver og være uten mellomrom.

Den formaterte og hashede <email_address>-teksten bør legges til i alle forekomster av nettadresser i img-tagger i Pinterest-taggen på siden din ved bruk av «&pd[em]=<hashed_email_address>»-parameteren. Em-parameteren må legges til i img-taggene i både basiskoden og hendelseskoden.

Her ser du et eksempel:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=<YOUR_TAG_ID>&event=<EVENT_NAME>&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" />
</noscript>

Husk at du må bytte ut variablene <YOUR_TAG_ID>, <EVENT_NAME> og <hashed_email_address> med dine egne verdier for henholdsvis tagg-ID, hendelsesnavn og hashet e-postadresse – eller de korresponderende variablene på nettstedet ditt. Når vi setter inn de statiske verdiene fra JavaScript-eksemplet ovenfor, blir img-taggen seende slik ut:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=0123456789012&event=pagevisit&pd[em]=b4c9a289323b21a01c3e940f150eb9b8c542587f1abfd8f0e1cc1ffc5e475514&noscript=1" />
</noscript>

Personvern

Hvordan sendes e-poster til Pinterest?

Av hensyn til personvernet hasher JavaScript-taggen vår all uhashet <email_address>-tekst i nettleseren (med SHA-256) før den sendes til Pinterest. Hashingprosessen gjør om verdien til en kort tekststreng som ikke kan leses av mennesker.

Pinterest bruker også HTTPS, som er en standardprotokoll for sikker tilkobling, for å kryptere alle data taggen sender fra nettlesere til serverne våre.

Hvis en partner bruker img-versjonen av taggen vår, må den aktuelle partneren også hashe <email_address>-teksten før den inkluderes i taggen.

Img-taggen bør ikke brukes med uhashede <email_address>-verdier, men vi verken bruker eller lagrer uhashede verdier som sendes via img-tagger.

Godtar eller lagrer Pinterest e-postadresser i råformat?

Pinterest tillater *bare* at partnere sender uhashede <email_address>-verdier via JavaScript-taggen vår for Pinterest. Hvis JavaScript-taggen registrerer <email_address>-tekst i råformat, hashes den med JavaScript før den sendes til Pinterest. Vi lagrer ikke uhashede verdier.

Hvis du bruker img-taggen vår, må du hashe <email_address>-verdien med SHA-256, SHA-1 eller MD5 før du inkluderer den i taggen.

Hvordan bruker Pinterest hashede e-postadresser? Hvor lenge beholdes de?

Når taggen sender <email_address>-teksten til Pinterest-serveren, sjekker Pinterest om den er tilknyttet en eksisterende Pinterest-konto.

Etter denne sjekken sletter vi <email_address>-verdien.

Når brukes de hashede e-postadressene?

Samsvarende hashede e-postadresser brukes bare for å knytte sammen konverteringer med Pinterest-aktivitet.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss