Eksempler på hendelseskoder

For konverteringssporing og -rapportering må du spesifisere en av de ni hendelsestypene i hendelseskoden. Dette eksemplet sporer hendelsen «checkout». Du må også bytte ut «YOUR_TAG_ID» med ID-en for Pinterest-konverteringstaggen fra basiskoden din.

<script>
 pintrk('track', 'checkout');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1" />
</noscript>

Hvis du vil spore en annen hendelse, trenger du bare å bytte ut forekomstene av «checkout» med hendelsestypen du vil spore. Husk at du må justere hendelsestypen på to steder: i JavaScript-koden (mellom <script>- og </script>-taggene) og i <img>-taggen.

Andre eksempler på hendelseskoder

Husk at du kan inkludere en hvilken som helst kombinasjon av hendelsesdata per hendelse i tillegg til det som er vist i eksemplene nedenfor.

PageVisit
 

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit', {
   promo_code: 'WINTER10'
 });
</script>

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup', {
   lead_type: 'New release promotion'
 });
</script> 

 

Checkout
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 116,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Pillows (Set of 2)',
       product_id: '11',
       product_price: 48.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Pillows, Large (Set of 2)',
       product_id: '15',
       product_price: 68.00,
       product_quantity: 1
     },
   ]
 });
</script>

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchVideo', {
   video_title: 'My product video 01'
 });
</script>

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>

Kopier og lim inn eksempler på hendelseskoder

 

Denne delen inneholder eksempler på alle hendelsestyper i et fullstendig, kopierbart format du kan plassere direkte på nettstedet ditt. Hvert eksempel inneholder hendelsesdataene du trenger for å begynne å spore aktivitet på nettstedet ditt.

Vær oppmerksom på at du må bytte ut eksempelverdiene med den aktuelle statiske verdien eller dynamiske variabelen for nettstedet ditt. Eksempelvis foretrekker du sannsynligvis å spore bestillingsverdi dynamisk, siden verdien for de ulike bestillingene som blir lagt inn på nettstedet ditt, avhenger av hva hver bruker kjøper. Men du gir kanskje en statisk verdi til hendelsesverdien «lead_type» hvis den bare plasseres på én spesifikk side.

Checkout

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Hendelsesdata: value, order_quantity og currency.

Sørg for at du legger inn riktig valutakode for nettstedet ditt.

AddToCart

<script>
 pintrk('track', 'AddToCart', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 1,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Hendelsesdata: value, order_quantity og currency. Sørg for at du legger inn riktig valutakode for nettstedet ditt.

PageVisit

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />
</noscript>

 

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />
</noscript>

 

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchvideo', {
   video_title: 'My Product Video 01'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />
</noscript>

Hendelsesdata: Video_title

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />
</noscript>

Hendelsesdata: lead_type

Search

<script>
 pintrk('track', 'search', {
   search_query: 'horse'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />
</noscript>

Hendelsesdata: search_query

ViewCategory

<script>
 pintrk('track', 'viewcategory');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />
</noscript>

Custom

Hendelsestypen må kalles «custom». Ellers rapporteres ikke konverteringer som spores av taggen, i annonseverktøyet.

<script>
 pintrk('track', 'custom');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />
</noscript>

 

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss