Eksempler på kombinerte basis- og hendelseskoder

Det ser ut til at du er i et område hvor Pinterest-taggen ikke er tilgjengelig ennå. Se hvor Pinterest-taggen er tilgjengelig for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

 

Her finner du noen eksempler på basiskoder sammen med hendelseskoder. Husk å dobbeltsjekke at hendelseskoden er plassert etter basiskoden på nettstedet ditt. 

Eksempel 1: Sporing av en «pagevisit»-hendelse uten andre hendelsesdata

  • Eksempel på konverteringstagg-ID: 123456789 (bytt ut denne med ID-en for Pinterest-konverteringstaggen din)

  • Hendelseskoden i eksemplet: «pagevisit»

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

Eksempel 2: Kjøring av to hendelseskoder på samme side

  • Eksempel på konverteringstagg-ID: 123456789 (bytt ut denne med ID-en for Pinterest-konverteringstaggen din)

  • Hendelseskoder i eksemplet: «pagevisit» og «addtocart»

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
   pintrk('track', 'addtocart');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=addtocart&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

 

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss