IMG-tag

Det ser ut til at du er i et område hvor Pinterest-taggen ikke er tilgjengelig ennå. Se hvor Pinterest-taggen er tilgjengelig for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

<img>-taggen fungerer som en reserveløsning for folk som har deaktivert JavaScript i nettleseren. Men hvis du vil, kan du inkludere bare hendelseskoden i bildetaggen uten å bruke JavaScript. I så fall bør du fjerne <noscript>-taggene, siden du ikke bruker JavaScript. Vi anbefaler at du inkluderer både JavaScript- og bildetagg-delene av hendelseskoden, siden dette muliggjør bedre målretting mot brukere.

Basiskode for <img>-taggen

Vi anbefaler at du plasserer basiskoden på alle sider på nettstedet ditt – selv om du bruker <img>-taggen. Dette gjør det mulig å samle inn data fra all trafikk på nettstedet ditt. <img>-taggversjonen av basiskoden er en del av hele koden som genereres i annonseverktøyet. Nedenfor ser du et eksempel på basiskoden for <img>-taggen for Pinterest.

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

Sørg for at du plasserer basiskoden mellom <head>- og </head>-taggene i HTML-koden.

Hendelsesdata i <img>-taggen

Du kan inkludere hendelsesdata i <img>-taggen. I eksemplet nedenfor ser du en betalingshendelse med hendelsesdata i <img>-taggen.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

I koden nedenfor ser du hvordan <img>-taggen ovenfor ser ut når vi skiller dataparameterne for å gjøre det lettere å lese dem. Men vær oppmerksom på at koden slutter å fungere hvis du legger inn mellomrom i src-attributtet.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

Eksempler på kopiering og innliming av hendelseskoder i <img>-taggen

Denne delen inneholder eksempler på alle hendelsestyper i et fullstendig, kopierbart format du kan plassere direkte på nettstedet ditt. Hvert eksempel inneholder hendelsesdataene du trenger for å begynne å spore aktivitet på nettstedet ditt.

Vær oppmerksom på at du må bytte ut eksempelverdiene med den riktige statiske verdien eller en dynamisk variabel for nettstedet ditt. Sannsynligvis vil du for eksempel spore bestillingsverdi dynamisk, siden verdien for de ulike bestillingene som blir lagt inn på nettstedet ditt, avhenger av hva de ulike brukerne kjøper. Men du gir kanskje en statisk verdi til «lead_type» hvis den bare plasseres på én spesifikk side.

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Hendelsesdata: value, order_quantity og currency.

Sørg for at du legger inn riktig valutakode for nettstedet ditt.

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Hendelsesdata: value, order_quantity og currency. Sørg for at du legger inn riktig valutakode for nettstedet ditt.

PageVisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

Hendelsesdata: ingen

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

Hendelsesdata: ingen

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Hendelsesdata: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

Hendelsesdata: lead_type

Search

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

Hendelsesdata: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

Hendelsesdata: ingen

Custom

Hendelsestypen må kalles «custom». Ellers rapporteres ikke konverteringer som spores av taggen, i annonseverktøyet.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

Hendelsesdata: ingen

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss