Målretting med søkeord

Når du bruker målretting med søkeord, blir det mulig å nå folk som søker etter spesifikke ideer på Pinterest.

Legg til søkeord som er relatert til annonsen du promoterer. Hvis du for eksempel promoterer stuemøbler, kan du prøve å målrette mot folk som søker etter «stuedekorasjon» eller «interiørideer». Sørg for at eventuelle søkeord du legger til, er relevante for Pinnen din og overholder retningslinjene våre. Ellers kan annonsen din bli avvist.

Typer søkeordsamsvar

Du kan bruke samsvarstyper og negative søkeord for å målrette mot det folk søker etter, på en enda mer presis måte.

Du kan få presis kontroll over hvilke søk annonsen din vises for, ved å bruke fraser og eksakt samsvar for bare å vise den for spesifikke søk – eller du kan bruke fleksibelt samsvar for å nå en bredere målgruppe. Med negative søkeord kan du hindre at spesifikke søketermer aktiverer annonsene dine. Dette kan angis på annonsegruppe- eller kampanjenivå.

Når du legger til samsvarstyper direkte i annonseverktøyet, bør du bruke operatorer til å indikere samsvarstypen. For fleksibelt samsvar kan du la søkeordet være som det er. For setningssamsvar må du bruke anførselstegn rundt søkeordene. For eksakt samsvar må du bruke hakeparenteser rundt søkeordene (se eksempelet nedenfor). Hvis du bruker Bulk Editor, er det ikke nødvendig å bruke operatorer.

Samsvarstype

Oppsummering

Eksempel på søkeord Kvalifisert søk Ikke-kvalifisert søk
Fleksibelt samsvar (standard) Pins vises for både søkeord ditt og for feilstavinger, synonymer og andre relaterte søketermer. Ordrekkefølgen spiller ingen rolle. Ideer for kjøkkenet Ideer for interiør, møbler til kjøkkenet Ideer for t-skjorter
Setningssamsvar Pins vises for søketermer som inkluderer hele det spesifiserte søkeordet, samt eventuelle feilstavinger og nære variasjoner. Søkefrasen må bruke samme ordrekkefølge som søkeordet. "Ideer for kjøkkenet" Designideer for kjøkkenet, ideer for kjøkken Ideer for kjøkkeninteriør, møbler til kjøkkenet
Eksakt samsvar Pins vises for det nøyaktige søkeordet eller en nær variasjon av det. Ordrekkefølgen er viktig. [Ideer for kjøkkenet] Ideer for kjøkkenet, ideer for kjøkken Designideer for kjøkkenet, møbler til kjøkkenet, kjøkkeninteriør
Negativt setningssamsvar Pins vises ikke for søk som inneholder hele søkeordsfrasen i søketermen. Ordrekkefølgen er viktig. "Soverom" Møbler til kjøkkenet Møbler til soverommet
Negativt eksakt samsvar Pinsene dine vises ikke for søk etter det nøyaktige søkeordet ditt. Ordrekkefølgen er viktig. [Møbler til soverommet] Moderne ideer til soverommet, møbler til kjøkkenet Møbler til soverommet

Søkeord kan legges til når du oppretter annonsegrupper, og du kan redigere dem i «Søkeord»-panelet for en annonsegruppe i stedet for i redigeringsmodalen. På annonsegruppesiden for annonsegrupper i søkeplasseringer ser du en bryter for «Promotering av Pin» og «Søkeord» like under diagrammet og over tabellen med data. Velg «Søkeord», og legg til eller slett søkeord etter behov.

Negative søkeord kan bare legges til i «Søkeord»-panelet for kampanjer eller annonsegrupper.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss