Målretting med søkeord

Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

Når du bruker målretting med søkeord, blir det mulig å nå folk som søker etter spesifikke ideer på Pinterest.

Legg til søkeord som er relatert til annonsen du promoterer. Hvis du for eksempel promoterer stuemøbler, kan du prøve å målrette mot folk som søker etter «stuedekorasjon» eller «interiørideer». Sørg for at eventuelle søkeord du legger til, er relevante for Pinnen din og overholder retningslinjene våre. Ellers kan annonsen din bli avvist.

Typer søkeordsamsvar

Du kan bruke samsvarstyper og negative søkeord for å målrette mot det folk søker etter, på en enda mer presis måte.

Du kan få presis kontroll over hvilke søk annonsen din vises for, ved å bruke fraser og eksakt samsvar for bare å vise den for spesifikke søk – eller du kan bruke fleksibelt samsvar for å nå en bredere målgruppe. Med negative søkeord kan du hindre at spesifikke søketermer aktiverer annonsene dine. Dette kan angis på annonsegruppe- eller kampanjenivå.

Når du legger til samsvarstyper direkte i annonseverktøyet, bør du bruke operatorer til å indikere samsvarstypen. For fleksibelt samsvar kan du la søkeordet være som det er. For setningssamsvar må du bruke anførselstegn rundt søkeordene. For eksakt samsvar må du bruke hakeparenteser rundt søkeordene (se eksempelet nedenfor). Hvis du bruker Bulk Editor, er det ikke nødvendig å bruke operatorer.

Samsvarstype

Oppsummering

Eksempel på søkeord Kvalifisert søk Ikke-kvalifisert søk
Fleksibelt samsvar (standard) Pins vises for både søkeord ditt og for feilstavinger, synonymer og andre relaterte søketermer. Ordrekkefølgen spiller ingen rolle. Ideer for kjøkkenet Ideer for interiør, møbler til kjøkkenet Ideer for t-skjorter
Setningssamsvar Pins vises for søketermer som inkluderer hele det spesifiserte søkeordet, samt eventuelle feilstavinger og nære variasjoner. Søkefrasen må bruke samme ordrekkefølge som søkeordet. "Ideer for kjøkkenet" Designideer for kjøkkenet, ideer for kjøkken Ideer for kjøkkeninteriør, møbler til kjøkkenet
Eksakt samsvar Pins vises for det nøyaktige søkeordet eller en nær variasjon av det. Ordrekkefølgen er viktig. [Ideer for kjøkkenet] Ideer for kjøkkenet, ideer for kjøkken Designideer for kjøkkenet, møbler til kjøkkenet, kjøkkeninteriør
Negativt setningssamsvar Pins vises ikke for søk som inneholder hele søkeordsfrasen i søketermen. Ordrekkefølgen er viktig. -"Møbler til soverommet" Møbler til kjøkkenet Møbler til soverommet
Negativt eksakt samsvar Pinsene dine vises ikke for søk etter det nøyaktige søkeordet ditt. Ordrekkefølgen er viktig. -[Møbler til soverommet] Moderne ideer til soverommet, møbler til kjøkkenet Møbler til soverommet

Søkeord kan legges til når du oppretter annonsegrupper, og du kan redigere dem i «Søkeord»-panelet for en annonsegruppe i stedet for i redigeringsmodalen. På annonsegruppesiden for annonsegrupper i søkeplasseringer ser du en bryter for «Promotering av Pin» og «Søkeord» like under diagrammet og over tabellen med data. Velg «Søkeord», og legg til eller slett søkeord etter behov.

Negative søkeord kan bare legges til i «Søkeord»-panelet for kampanjer eller annonsegrupper.

Add keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Under Keywords, add your keywords
  • Enter a list of keywords in the empty box on the left, separating multiple keywords with a comma 
  • Search for keywords in the search bar in the square on the right, and click [+ in circle] beside the keywords you want
 6. If you want to use keyword match types, format your keywords to specify your match type: broad match, “phrase match”, [exact match], -”negative phrase match” or -[negative exact match] 
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Edit keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Overview
 3. Click the ad you want to edit 
 4. Click the Keywords tab below the graph
  • Click Create keywords or Create negative keywords to add new ones
  • Select the keywords you don’t want and click Archive to remove them

Add keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column CR, Keyword
 5. Enter the keywords you want to add placing each one in a separate row
 6. If you want to use keyword match types, in column CS, Match Type, specify the match type for each keyword by entering BROAD, PHRASE, EXACT, NEGATIVE_EXACT, NEGATIVE_PHRASE, CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT, or CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE
 7. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 8. Click Upload

Edit keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads, then click Reporting
 3. Click Export below the graph, then click Bulk sheet for editing or duplicating
 4. Select your information, then click Start export
 5. When filling out column A:
  • Enter Edit as the action for the keywords you want to edit 
  • Enter Archive as the action for the keywords you want to archive
  • Enter Create as the action for new keywords you want to add
 6. Once complete, click Ads, then click Bulk editor
 7. Click Upload template from the left-side navigation
 8. Select your file, then click Upload

Target specific keyword match types

Control which searches your ad appears in by using phrase and exact matches to narrow in on specific searches, or use broad match to reach a wider audience. Negative keywords let you exclude certain search terms from triggering your ads and can be set at the ad groupl.

When adding match types through Ads Manager, use brackets or quotations to indicate the match type, shown below Example keyword in the table below. These brackets and quotations are not necessary when using Bulk editor.

Match type

Summary

Example keyword Eligible search Ineligible search
Broad match (default) Pins show for your own keyword as well as for misspellings, synonyms, and other related search terms. Word order does not matter. Kitchen design Kitchen decor ideas, wall paper designs T-shirt ideas
Phrase match Pins show on search terms that include the entire phrase contained in the specified keyword as well as misspellings and close variations of that phrase. The search term phrase must use the same word order as the keyword. "Kitchen design" Kitchen design ideas, Kitchen designs Kitchen decor idea, Design kitchen
Exact match Pins show on your exact keyword or on a close variation of that keyword. Word order matters. [Kitchen design] Kitchen design, Kitchen designs Kitchen design idea, Design kitchen, Kitchen decor
Negative phrase match Pins will not show on any search that contains the entire keyword phrase within the search term. Word order matters. -"Bedroom decor" Kitchen decor Bedroom decor tips
Negative exact match Pins will not show on a search that matches your keyword exactly. Order matters. -[Bedroom decor] Modern bedroom decor, Kitchen decor Bedroom decor

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours. 

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple kinds of targeting on Pinterest or edit a current ad group’s targeting choices, you can learn more in our targeting overview article.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss