Målretting mot steder, språk, enheter og kjønn

Du kan bruke målretting mot steder, språk, enheter og kjønn for å vise promoterte Pins til de mest relevante pinnerne. Dermed er du sikker på at du når de riktige personene på riktig tidspunkt.

Steder

Med stedsbasert målretting kan du fokusere annonser på områder med riktig type kunder. Du kan bruke byområder eller postnumre i målrettingen. Vi anbefaler å velge områder hvor kundene dine bor og bedriften din kan betjene dem.

Standardstedet som brukes i annonseverktøyet, er landet bedriften din holder til i. Målrettingen for norske bedrifter er for eksempel Norge som standard.

Språk

Som standard målrettes annonser mot alle språk, men du kan velge spesifikke språk hvis du foretrekker det.

Enheter

Som standard målrettes annonser mot alle enhetstyper, men du kan velge spesifikke enhetstyper hvis du foretrekker det.

Kjønn

Som standard målrettes annonser mot alle kjønn, men du kan velge spesifikke kjønn hvis du foretrekker det. «Uspesifisert» viser til personer som ikke valgte noe kjønn da de registrerte seg på Pinterest.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss