Kontroller forbruket

Du kan kontrollere forbruket ved å sjekke ditt månedlige forbruk, angi forbruksgrenser, angi sluttdatoer for annonsene dine og stoppe annonsene dine.

Vis månedlig forbruk

Du kan finne det totale forbruket for måneden i «Oversikt»-delen av Annonseverktøy. Kolonnen helt til høyre på siden viser deg totalforbruket for de siste 30 dagene.

Skjermbilde av oversikt på Annonseverktøy

Slik sjekker du ditt månedlige forbruk:

  1. Klikk på Annonser ved siden av søkefeltet til Pinterest
  2. Velg Oversikt for å se det totale månedlige forbruket
  3. Rull ned for å se forbruket ditt for hvert kampanjemål
  4. Trykk på Se alle ved siden av en kampanje for å se detaljer for forbruket sortert etter kampanje, annonsegruppe eller promotert Pin

Stopp annonser

Sett kampanjer, annonsegrupper eller promoterte Pins på pause når som helst i annonseverktøyet, for å stanse forbruket. Finn ut hvordan du stopper annonsense dine.

Hvis du kjører en kampanje med flere annonsegrupper, vil en midlertidig stopp av en av disse annonsegruppene stoppe alle promoterte Pins i den annonsegruppen, men det vil ikke påvirke andre annonsegrupper i samme kampanje. Hvis du stopper en kampanje, settes alle annonsegruppene den inneholder, på pause.

Angi grenser for kostnadsgrense per dag eller total kostnadsgrense

Angi grenser for kostnadsgrense per dag eller total kostnadsgrense, på kampanjenivå, for å beskytte mot overforbruk.

  1. Klikk på Annonser ved siden av søkefeltet til Pinterest
  2. Velg kampanjetypen som skal redigeres, fra menyen.
  3. Finn kampanjen du vil redigere, og rull helt til høyre i kampanjelinjen
  4. Hold pekeren over forbruksgrensen du vil endre, og trykk på  
  5. Angi den nye forbruksgrensen, og trykk på Lagre
Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss