Pinterest Analytics

Pinterests analyseverktøy gir deg innblikk i hvilken tilstedeværelse du har på Pinterest. Den viser deg hvilket innhold, både betalt og organisk, som gir mest gjenklang på Pinterest. 

Navigering i analyseverktøyet

 1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din

 2. Klikk på Analyseverktøy øverst til venstre, og velg Oversikt, eller gå til analytics.pinterest.com

 3. Finn filterpanelet på venstre side, hvor du kan se innhold etter dato, innholdstype, tilknyttet konto, enhet og kilde.

 4. Du ser de mest populære Pinsene dine, sortert etter visninger eller samhandlinger

 5. Klikk på Eksportér øverst til høyre for å eksportere et øyeblikksbilde av de valgte datafiltrene, til en CSV-fil

Du kan bruke dataene fra analyseverktøyet til å tilpasse innholdet ditt og forbedre resultatene. Hvis du for eksempel ser at 50 % av visningene dine stammer fra personer som bruker mobilenheter, kan du velge å forbedre visningen av nettstedet ditt på mobilenheter. Eller hvis du oppdager at en bestemt vare står for mesteparten av trafikken til nettstedet ditt, kan du lagre varen som Pin på flere tavler og sørge for at den er på lager og kan leveres. Jo mer innsikt du har, jo bedre forstår du målgruppens ønsker, og hvilket innhold som vekker mest interesse.

 

Videoanalyse

 1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din
 2. Klikk på Analyseverktøy øverst til venstre, og velg Oversikt, eller gå til analytics.pinterest.com/overview/video
 3. Klikk på Video til venstre
 4. Du ser de mest populære video-Pinsene dine, sortert etter visninger eller samhandlinger
 5. Klikk på Eksporter øverst til høyre for å eksportere informasjonen fra de valgte datafiltrene som en CSV-fil

De 50 mest populære Pinsene

Når du filtrerer dataene, vises de meste populære Pinsene for filteret som er valgt. De mest populære Pinsene er de som folk har sett mest – eller samhandlet mest med – enten de er betalte eller organiske. Du kan se de mest populære Pinsene dine ved å rulle ned på analyseverktøysiden.

Vi viser som standard «Mest populære Pins» etter visninger. Det vil si dem som er blitt sett flest ganger. I rullegardinlisten under overskriften «Mest populære Pins» kan du velge å se dine mest populære Pins etter samhandlinger, antall ganger lagret, vist i full størrelse eller linkeklikk. Det gir en rask oversikt over hvilket innholdet fra profilen din og/eller nettstedet ditt som gir størst gjenklang hos målgruppen din.

Definisjon av målinger

 • Visninger: Totalt antall ganger Pinsene har blitt vist.
 • Samhandlinger: Totalt antall ganger folk har samhandlet med Pinsene dine. Dette inkluderer lagringer, forstørrelser, linkeklikk og sveipinger på karusell-Pins.
 • Forstørrelser: Totalt antall ganger folk har sett en forstørret versjon av Pinnen din.
 • Lagringer:  Totalt antall ganger folk har lagret dine Pins på en tavle.
 • Linkeklikk: Det totale antallet ganger folk har klikket på Pinnen din for å komme til en destinasjon på eller utenfor Pinterest. 
 • Videovisninger: Antall visninger som har vart i minst to sekunder med 50 % av videoen synlig

 • Gjennomsnittlig visningstid: Den gjennomsnittlige tiden folk har sett på videoen

 • Lagringer: Antall ganger folk har lagret video-Pinnen på en tavle

 • Linkeklikk: Antallet video-Pin-klikk som fører til en destinasjon på eller utenfor Pinterest

 • 95 %-visninger: Antall ganger de første 95 prosentene av videoen er sett

 • Total visningstid: Den totale visningstiden for videoen i minutter

Filtrer etter dato

Du kan se data fra 1. januar 2019 og framover. Hvis du vil se en tidligere periode, kan du bytte til den gamle versjonen ved å klikke på Bytt tilbake øverst til høyre i analyseverktøyet.

 1. Gå til analytics.pinterest.com.

 2. Finn filterpanelet til venstre, og klikk under datointervallet.

 3. Velg sirkelen ved siden av datointervallet du vil se, eller angi egendefinerte start- og sluttdatoer i kalenderen.

 4. Du kan selv angi en tidsperiode ved å klikke på den første datoen du vil se data fra, og deretter den siste. Dataene oppdateres automatisk, slik at de gjenspeiler denne tidsperioden.

Hvis du vil eksportere historiske data som ikke er tilgjengelige i den nye utgaven av analyseverktøyet, må du rulle ned til bunnen av siden Oversikt og klikke på Eksport av tidligere data.

Filtrer etter innholdstype

Analyseverktøyet viser en oversikt over både organisk og betalt aktivitet over tid.

Organisk innhold omfatter følgende aktivitet:

 • Pins som er opprettet eller lagret av deg på profilen din

 • Pins som er opprettet eller lagret av andre, og som fører til ditt nettsted eller din konto

Betalt innhold omfatter følgende aktivitet:

 • Pins som er promotert av deg, inkludert oppnådd aktivitet. Det betyr at du kan fortsette å oppnå visninger og samhandlinger fra Pins som er lagret fra tidligere kampanjer, som følge av at folk lagrer Pinsene dine på tavlene sine på Pinterest.

 1. Gå til analytics.pinterest.com

 2. Velg Alle i filterkolonnen for å se data fra begge kategorier, eller angi en innholdstype ved å velge Organisk eller Betalt. Du kan se rapportdata fra annonsene dine i rapportoversikten.

 3. Bruk rullegardinlistene ved siden av «Visninger» og «Del inn etter» øverst i diagrammet for å se organisk og betalt aktivitet side om side.

Filtrer etter kilde

Analyseverktøyet gir deg innblikk i hva pinnere lagrer fra det bekreftede nettstedet ditt.

 1. Gå til analytics.pinterest.com

 2. Velg «Fra deg» i filterkolonnen til venstre for å se Pins som er opprettet eller lagret av deg, eller velg «Ikke fra deg» for å se Pins som er opprettet eller lagret av andre på Pinterest, men som viser til nettstedet ditt eller kontoen din. Velg Alle for å se data fra begge kategoriene.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss