Pinterests analyseverktøy gir deg innblikk i hvilken tilstedeværelse du har på Pinterest. Den viser deg hvilket publisert innhold, både betalt og organisk, som gir mest gjenklang på Pinterest.

Innsikten du får fra analyseverktøyet kan hjelpe deg med å ta bedre beslutninger og tilpasse innholdet ditt. Du kan for eksempel optimalisere nettstedet ditt for mobilenheter hvis du ser at de fleste visningene stammer fra mobilenheter. Hvis en vare på nettstedet ditt skaper mye trafikk, kan du sørge for at den er på lager, at den vises i flere Pins og at den er lagret på flere tavler.

Gå gjennom samlede resultater, populære Pins og tavler samt spesifikke beregninger, og filtrer dataene.

Over tid kan du se at resultatene dine på Pinterest varierer eller reduseres. Finn ut hvordan du feilsøker og oppnår bedre resultater.

Se resultatene dine

Du kan gå gjennom resultatene for Pinsene, tavlene og annonsene dine i sanntid. Husk at disse sanntidsberegningene er estimater og kan endres. Det betyr at de kan reduseres. Merk: Sanntidsanalyse er ikke tilgjengelig for målgruppestatistikk når du bruker innholdstypefilteret.

På Oversikt-siden ser du informasjon om Samlede resultater, Resultater over tid, Populære tavler og Populære Pins fra de siste 30 dagene.

Du kan også gå gjennom Publikumsinnsikt.

 • Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 • Klikk på Analyseverktøy øverst på skjermen, og velg Oversikt
 • Med Pinterest Analytics kan du gjøre følgende:

 • Gå gjennom bestemte Pin-formater: Klikk på Alle Pins øverst på siden for å se de samlede resultatene dine, eller velg Standard-Pins, Produkt-Pins, Idé-Pins eller Video-Pins for å gå gjennom bestemte Pin-formater
 • Filtrer resultatene: Bruk filterpanelet til venstre på skjermen for å se innholdet ditt etter datoperiode, konto(er) som er gjort krav på, innholdstype, produktgruppe, enhet, alder, kjønn, kilde og format
 • Se de mest populære Pinsene eller tavlene dine: Rull ned for å se de mest populære Pinsene eller tavlene dine, sortert etter antall visninger, samhandlinger, Pin-klikk, klikk ut av domenet eller lagringer.
 • Eksporter dataene dine: Klikk på Eksporter øverst til høyre for å eksportere et øyeblikksbilde av de valgte datafiltrene som en CSV-fil
 • Åpne Pinterest-appen på enheten din og logg på Pinterest-bedriftskontoen din
 • Trykk på profilbildet ditt nederst til høyre for å gå til profilen din
 • Trykk på ikonet med stolpediagrammet øverst til venstre
 • Velg Analyseverktøy
 • På analysesiden kan du:

 • Velg en datoperiode: Trykk på Siste 30 dager  retningssymbolet nedover øverst på skjermen for å se informasjon fra en bestemt datoperiode
 • Filtrer resultatene: Trykk på  filterikonet øverst til høyre for å se innholdet ditt etter innholdstype, konto som er gjort krav på, enhet, kilde og format
 • Se dine mest populære Pins: Rull ned til bunnen av skjermen for å se de mest populære Pinsene dine, sortert etter antall visninger, og trykk på Se alle Pinsene for å se Pinsene dine sortert etter antall visninger, samhandlinger, Pin-klikk, klikk ut av domenet eller lagringer
 • Åpne Pinterest-appen på enheten din og logg på Pinterest-bedriftskontoen din
 • Trykk på profilbildet ditt nederst til høyre for å gå til profilen din
 • Trykk på ikonet med stolpediagrammet øverst til venstre
 • Velg Analyseverktøy
 • På analysesiden kan du:

 • Velg en datoperiode: Trykk på Siste 30 dager  retningssymbolet nedover øverst på skjermen for å se informasjon fra en bestemt datoperiode
 • Filtrer resultatene: Trykk på  filterikonet øverst til venstre for å se innholdet ditt etter innholdstype, konto(er) som er gjort krav på, enhet, kilde og format 
 • Se dine mest populære Pins: Rull ned til bunnen av skjermen for å se de mest populære Pinsene dine, sortert etter antall visninger, og trykk på Se alle Pinsene for å se Pinsene dine sortert etter antall visninger, samhandlinger, Pin-klikk, klikk ut av domenet eller lagringer
 • Statistikk

  Nedenfor ser du beregningene du kan bruke i Pinterest Analytics til å finne ut hvordan folk samhandler med Pinsene dine. Merk: Sanntidsanalyse er ikke tilgjengelige for publikumsdata.

  Beregning Definisjon
  Visninger Antall ganger Pinsene eller annonsene dine har vært på skjermen.
  Samhandlinger Totalt antall samhandlinger Pinsene dine har fått. Dette omfatter lagringer, klikk på Pin, klikk ut av domenet, sveipinger på karusell-Pins, klikk på sekundært reklameinnhold (samlinger) og sveipinger fremover/bakover på idé-Pins.
  Pin-klikk Totalt antall klikk på Pinnen eller annonsen din, slik at den åpnes i en forstørret visning.
  Klikk ut av domenet Antall ganger noen har gjort noe som har ført dem til en destinasjon på eller utenfor Pinterest.
  Frekvens for utgående klikk Totalt antall klikk til destinasjonsadressen som er tilknyttet Pinnen din, delt på det totale antallet ganger Pinsene dine har vært på skjermen.
  Videovisninger Antall visninger som har vart i minst to sekunder med 50 % av videoen synlig.
  Gjennomsnittlig avspillingstid for video Den gjennomsnittlige tiden noen har spilt av videoen og de statiske bildekortene i Pinnen din.
  Lagringer Antall ganger folk har lagret video-Pinnen din på en tavle.
  Frekvens for Pin-klikk Totalt antall klikk på Pinnen eller annonsen din til innhold på eller utenfor Pinterest, delt på det totale antallet ganger Pinsene eller annonsene dine har vært på skjermen.
  Avspilt til 95 % Antall ganger de første 95 prosentene av videoen din er vist.
  Total avspillingstid (minutter) Total avspillingstid for videoen i minutter.
  10-sekunders avspillinger Antall ganger videoen din har vært sett i minst 10 sekunder.
  Samhandlingsfrekvens Totalt antall samhandlinger med Pinsene dine, delt på det totale antallet ganger Pinsene dine har vært på skjermen. Samhandlinger omfatter lagringer, Pin-klikk og klikk ut av domenet.
  Lagringsfrekvens Totalt antall lagringer av Pinsene dine delt på det totale antallet ganger Pinsene har vært på skjermen.
  Total målgruppe Totalt antall personer som har sett eller samhandlet med Pinsene dine.
  Total engasjert målgruppe Totalt antall personer som har samhandlet med Pinsene dine.
  Månedlig total målgruppe Totalt antall personer som har sett eller samhandlet med Pinsene dine i en periode på 30 dager, inkludert start- og sluttdatoen.
  Månedlig engasjert målgruppe totalt Totalt antall personer som har samhandlet med Pinsene dine i en periode på 30 dager, inkludert start- og sluttdatoen.
  Månedlige visninger Antall ganger de publiserte Pinsene dine og Pins som er lagret fra domenet eller kontoene du har gjort krav på, har vært på skjermen i løpet av de siste 30 dagene.
  Velg et Pin-format og filtrer dataene

  Start ved å velge hvilket Pin-format du vil gå gjennom, øverst på siden, og ta i bruk filtre til venstre på siden for å få mer informasjon om resultatene dine. Merk: Analyse i sanntid er ikke tilgjengelig når du deler opp data eller bruker filtre for innholdstype, alder eller kjønn.

 • Datoperiode: Se egendefinerte datoperioder fra det siste halvannet året, foruten beregninger i sanntid fra de siste 48 timene. 
 • Innholdstype:
  • Organisk: Pins som er opprettet eller lagret av deg på profilen din. Pins som er opprettet eller lagret av andre, og som fører folk til ditt nettsted eller din konto.
  • Betalt og oppnådd: Pins som er promotert av deg, inkludert oppnådd aktivitet. Det betyr at du kan fortsette å oppnå visninger og samhandlinger fra Pins som er lagret fra tidligere kampanjer, som følge av at folk lagrer Pinsene dine på tavlene sine på Pinterest.
 • Konto(er) som er gjort krav på: Hva Pinterest-brukere lagrer fra nettstedene eller kontoene du har gjort krav på.
 • Enhet: Hva slags enhet folk ser Pinsene dine på.
 • Alder: Hvilke aldersgrupper samhandler med Pinsene dine?
 • Kjønn: Hvilke kjønn samhandler med Pinsene dine?
 • Kilde: Pins som er opprettet og lagret av deg, samt aktiviteten for Pins som er opprettet og lagret av andre fra kontoene du har gjort krav på.
 • Lagret innhold: Inkluder statistikk for Pins du har lagret uten linker til domenene du har gjort krav på.
 • Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 • Klikk på Analyseverktøy øverst på skjermen, og velg Oversikt
 • Velg Alle Pins øverst på siden for å se data om de samlede resultatene for Pinsene dine, eller velg Standard-Pins, Produkt-Pins, Idé-Pins eller Video-Pins for å se data om bestemte Pin-formater
 • Velg filtrene i navigasjonen til venstre
  • Filtrer etter dato: Klikk på nedoverpilen under Datoperiode. Velg datoperioden du vil se, eller klikk på kalenderikonet for å velge egendefinerte start- og sluttdatoer. Dataene oppdateres automatisk, slik at de gjenspeiler denne datoperioden. Slå på Bruk sanntidsberegninger for å inkludere data fra de siste 48 timene.
  • Filtrer etter innholdstype: Angi en innholdstype ved å velge Organisk eller Betalt og oppnådd under Innholdstyper. Eventuelt kan du velge Alle for å se data for begge typene. Du kan se rapportdata fra annonsene dine i rapportoversikten. Under Resultater over tid klikker du på  nedoverikonet  ved siden av Visninger eller Del inn etter for å se organisk og betalt aktivitet ved siden av hverandre.
  • Filtrer etter produktgruppe: Filteret for produktgruppe vises hvis kontoen din har en aktiv feed/katalog. Klikk på nedoverikonet under Produktgruppe for å velge en feed/katalog.
  • Filtrer etter kontoer som er gjort krav på: Velg Alle Pins for å se data fra alle kontoer, eller velg én av kontoene du har gjort krav på.
  • Filtrer etter enhet: Velg Alle for å se data fra alle enheter. Eventuelt kan du spesifisere en enhetstype ved å velge Mobil, Datamaskin eller Nettbrett.
  • Filtrer etter alder: Velg Alle for å se data for personer av alle aldre. Eventuelt kan du velge en av alderskategoriene for å se data for bestemte aldersgrupper.
  • Filtrer etter kjønn: Velg Alle for å se data for alle kjønn. Eventuelt kan du velge Mann eller Kvinne for å se data for menn eller kvinner eller velge Uspesifisert for å se data for personer med uspesifisert kjønn. Merk: Uspesifisert viser til personer som ikke har oppgitt kjønn.
  • Filtrer etter kilde: Velg Alle for å se data fra begge kildetypene. Eventuelt kan du velge Dine Pins for å se Pins som er opprettet eller lagret av deg, eller Andre Pins for å se Pins som er opprettet eller lagret av andre Pinterest-brukere, og som kommer fra nettstedet eller kontoen du har gjort krav på.
  • Inkluder data for lagret innhold: Slå på Inkluder lagrede Pins for å se data for Pins du har lagret uten linker til domenene du har gjort krav på.
 • Klikk på Eksporter øverst til høyre for å eksportere informasjonen fra de valgte datafiltrene som en CSV-fil.

  Filtrer dataene dine

  Ta i bruk filtre til venstre på siden for å få mer statistikk om resultatene dine. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din på en datamaskin for å filtrere dataene etter kjønn og alder. Merk: Sanntidsanalyse er ikke tilgjengelig når du deler opp dataene.

 • Datoperiode: Se egendefinerte datoperioder fra det siste halvannet året, foruten beregninger i sanntid fra de siste 48 timene. 
 • Innholdstype:
  • Organisk: Pins som er opprettet eller lagret av deg på profilen din. Pins som er opprettet eller lagret av andre, og som fører folk til ditt nettsted eller din konto.
  • Betalt og oppnådd: Pins som er promotert av deg, inkludert oppnådd aktivitet. Det betyr at du kan fortsette å oppnå visninger og samhandlinger fra Pins som er lagret fra tidligere kampanjer, som følge av at folk lagrer Pinsene dine på tavlene sine på Pinterest.
 • Konto(er) som er gjort krav på: Hva Pinterest-brukere lagrer fra nettstedene eller kontoene du har gjort krav på.
 • Enhet: Hva slags enhet folk ser Pinsene dine på.
 • Kilde: Pins som er opprettet og lagret av deg, samt aktiviteten for Pins som er opprettet og lagret av andre fra kontoene du har gjort krav på.
 • Lagret innhold: Inkluder statistikk for Pins du har lagret uten linker til domenene du har gjort krav på.
 • Åpne Pinterest-appen på enheten din og logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
 • Trykk på profilbildet ditt nederst til høyre for å gå til profilen din.
 • Trykk på ikonet med stolpediagrammet øverst til venstre.
 • Velg Analyseverktøy.
 • Velg filtrene du vil bruke:
  • Filtrer etter dato: Trykk på Siste 30 dager øverst på skjermen. Velg datoperioden du vil se, eller trykk på nedoverikonet under Fra: og Til: for å velge egne start- og sluttdatoer. Slå på/av Se sanntidsberegninger for å inkludere data fra de siste 48 timene.
  • Filtrer etter innholdstype: Trykk på filterikonet øverst til høyre, og velg Alle under Innholdstype for å se data fra begge innholdstypene. Eventuelt kan du spesifisere en innholdstype ved å velge Organisk eller Betalt og oppnådd.
  • Filtrer etter kontoer som er gjort krav på: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Under Konto som er gjort krav på velger du Alle for å se data fra alle kontoer. Eventuelt kan du velge en av kontoene du har gjort krav på, eller velge Andre Pins.
  • Filtrer etter enhet: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Gå til Enhet, og velg Alle for å se data fra alle enheter. Eventuelt kan du spesifisere en enhetstype ved å velge Mobil, Datamaskin eller Nettbrett.
  • Filtrer etter kilde: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Under Kilde velger du Alle for å se data fra begge kildetyper. Eventuelt kan du velge Dine Pins for å se Pins som er opprettet eller lagret av deg, eller Andre Pins for å se Pins som er opprettet eller lagret av andre Pinterest-brukere, og som kommer fra nettstedet eller kontoen du har gjort krav på.
  • Filtrer etter format: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Gå til Format, og velg Alle for å se data fra alle formater. Eventuelt kan du spesifisere et format ved å velge Standard, Produkt, Video eller Idé.
  • Inkluder data fra lagret innhold: Trykk på filterikonet øverst til høyre og slå på Inkluder lagrede Pins under Data for å se data fra Pins du har lagret uten linker til domenene du har gjort krav på. 
 • Trykk på Ferdig.
 • Filtrer dataene dine

  Ta i bruk filtre til venstre på siden for å få mer statistikk om resultatene dine. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din på en datamaskin for å filtrere dataene etter kjønn og alder. Merk: Sanntidsanalyse er ikke tilgjengelig når du deler opp dataene.

 • Datoperiode: Se egendefinerte datoperioder fra det siste halvannet året, foruten beregninger i sanntid fra de siste 48 timene. 
 • Innholdstype:
  • Organisk: Pins som er opprettet eller lagret av deg på profilen din. Pins som er opprettet eller lagret av andre, og som fører folk til ditt nettsted eller din konto.
  • Betalt og oppnådd: Pins som er promotert av deg, inkludert oppnådd aktivitet. Det betyr at du kan fortsette å oppnå visninger og samhandlinger fra Pins som er lagret fra tidligere kampanjer, som følge av at folk lagrer Pinsene dine på tavlene sine på Pinterest.
 • Konto(er) som er gjort krav på: Hva Pinterest-brukere lagrer fra nettstedene eller kontoene du har gjort krav på.
 • Enhet: Hva slags enhet folk ser Pinsene dine på.
 • Kilde: Pins som er opprettet og lagret av deg, samt aktiviteten for Pins som er opprettet og lagret av andre fra kontoene du har gjort krav på.
 • Lagret innhold: Inkluder statistikk for Pins du har lagret uten linker til domenene du har gjort krav på.
 • Åpne Pinterest-appen på enheten din og logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
 • Trykk på profilbildet ditt nederst til høyre for å gå til profilen din.
 • Trykk på ikonet med stolpediagrammet øverst til venstre.
 • Velg Analyseverktøy.
 • Velg filtrene du vil bruke:
  • Filtrer etter dato: Trykk på Siste 30 dager øverst på skjermen. Velg datoperioden du vil se, eller trykk på nedoverikonet under Fra: og Til: for å velge egne start- og sluttdatoer. Slå på/av Se sanntidsberegninger for å inkludere data fra de siste 48 timene.
  • Filtrer etter innholdstype: Trykk på filterikonet øverst til høyre, og velg Alle under Innholdstype for å se data fra begge innholdstypene. Eventuelt kan du spesifisere en innholdstype ved å velge Organisk eller Betalt og oppnådd.
  • Filtrer etter kontoer som er gjort krav på: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Under Konto som er gjort krav på velger du Alle for å se data fra alle kontoer. Eventuelt kan du velge en av kontoene du har gjort krav på, eller velge Andre Pins.
  • Filtrer etter enhet: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Gå til Enhet, og velg Alle for å se data fra alle enheter. Eventuelt kan du spesifisere en enhetstype ved å velge Mobil, Datamaskin eller Nettbrett.
  • Filtrer etter kilde: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Gå til Kilde, og velg Alle for å se data fra begge kildetyper. Eventuelt kan du velge Dine Pins for å se Pins som er opprettet eller lagret av deg, eller Andre Pins for å se Pins som er opprettet eller lagret av andre Pinterest-brukere, og som kommer fra nettstedet eller kontoen du har gjort krav på.
  • Filtrer etter format: Trykk på filterikonet øverst til høyre. Gå til Format, og velg Alle for å se data fra alle formater. Eventuelt kan du spesifisere et format ved å velge Standard, Produkt, Video eller Idé.
  • Inkluder data fra lagret innhold: Trykk på filterikonet øverst til høyre og slå på Inkluder lagrede Pins under Data for å se data fra Pins du har lagret uten linker til domenene du har gjort krav på.
 • Trykk på Ferdig.
 • Gå gjennom de mest populære Pinsene dine

  Når du filtrerer dataene, vises de meste populære Pinsene for filteret som er valgt. De mest populære Pinsene er de som folk har sett mest – eller samhandlet mest med – enten de er betalte eller organiske.

  Til å begynne med er de mest populære Pinsene og tavlene sortert etter antall visninger. Klikk på nedoverikonet under Populære tavler eller Populære Pins. Eventuelt kan du oppdatere filteret til samhandlinger, klikk på Pin, klikk ut av domenet eller lagringer.

  Til å begynne med er de mest populære Pinsene og tavlene sortert etter antall visninger. Trykk på Se alle Pins og så på nedoverpilikonet ved siden av Visninger for å oppdatere filteret til samhandlinger, klikk på Pin, klikk ut av domenet eller lagringer. Disse endringene lagres automatisk.

  Til å begynne med er de mest populære Pinsene og tavlene sortert etter antall visninger. Trykk på Se alle Pins og så på nedoverpilen ved siden av Visninger for å oppdatere filteret til samhandlinger, klikk på Pin, klikk ut av domenet eller lagringer. Trykk på Ferdig for å lagre endringene. Hvis du bare vil se Pins du har opprettet i løpet av de siste 30 dagene, kan du velge Pins som er opprettet de siste 30 dagene.

  End of Other articles Links
  Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss
  User feedback
  Var denne artikkelen nyttig?

  collection_fields

  Hvordan kan vi gjøre denne artikkelen bedre?