Søkeroboten til Pinterest

Vi ønsker å hjelpe folk med å finne og gjøre ting de liker, og derfor har vi laget en database med milliarder av Pins på Pinterest. For å beskytte brukerne og levere innhold med høyest mulig kvalitet bruker vi søkeroboter som hjelper oss med å identifisere dataene på sidene Pinsene kommer fra.

Disse sidene inneholder nyttige signaler som gjør oss i stand til å gi bedre anbefalinger, bekjempe nettsøppel og vise verdifull informasjon. For å dra full nytte av disse signalene henter, lagrer og behandler vi regelmessig sideinnhold som er knyttet til Pins.

Hvordan Pinterest får tilgang til nettstedet ditt

Når Pinterests søkerobot besøker nettstedet ditt, sender den en gyldig Pinterest-brukeragent. Den kobler seg også til fra et nettverk som drives av Pinterest.

Pinterests søkerobot overholder Robots Exclusion Standard (robots.txt) og er konfigurert til å begrense hvor mange forespørsler som sendes til nettstedet ditt samtidig. Du bør ikke hardkode disse IP-adressene i nettstedskonfigurasjonen. Dette er fordi adressene søkeroboten bruker, kan endres i fremtiden uten forvarsel.

Brukeragenten til Pinterest er

Pinterest/0.2 (+https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html) Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)

Pinterests IP-adresse er dynamisk, noe som betyr at den ofte endrer seg. Den er likevel alltid i området 54.236.1.XXX.

Verifiser Pinterests søkerobot

  1. Bruk vertskommandoen til å utføre et omvendt DNS-oppslag med IP-adressen fra loggene dine
  2. Bekreft at domenenavnet i responsen slutter på pinterest.com
  3. Bruk vertskommandoen til å utføre et fremoverrettet DNS-oppslag med responsen du mottok i trinn 1
  4. Bekreft at resultatet blir IP-adressen fra trinn 1

Hvis du mottar et konsistent trafikkvolum fra en klient som sender en gyldig Pinterest-brukeragent, men som ikke består DNS-testen ovenfor, bør du kontakte oss.

Begrens Pinterests tilgang til nettstedet ditt

Du kan endre funksjonaliteten til Pinterests søkerobot ved å oppdatere robotx.txt-filen for nettstedet ditt. Sørg for å plassere robots.txt-filen på hoveddomenet ditt, fordi vi støtter ikke robots.txt-filer på underdomener.

Store forsinkelser i gjennomsøking påvirker distribusjonen og anbefalingene av innholdet ditt på Pinterest. Derfor respekterer vi forsinkelser opptil 1, og vi behandler alle høyere verdier som 1.  Hvis du godtar dette og fortsatt trenger en større gjennomsøkingsforsinkelse, kan du kontakte oss .

How Pinterest accesses your site

When a genuine Pinterest crawler visits your website, it will send a valid Pinterest User-Agent and connect from a network operated by Pinterest.

Pinterest crawler respects the Robots Exclusion Standard (robots.txt) and is configured to rate limit concurrent requests made to your site. Don't hard code these network's IP addresses in your site configuration, because the addresses that the crawler uses can change without notice.

Pinterest's user agent is:

Pinterest/0.2 (+https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)

Pinterest's IP is dynamic and and changes frequently, but will always be in the range of: 54.236.1.XXX.

Verify the Pinterest crawler

  1. Use the host command to run a reverse DNS lookup on the IP address from your logs
  2. Verify that the domain name in the response ends with pinterest.com
  3. Use the host command to run a forward DNS lookup on the response retrieved from step 1
  4. Verify that it is the same as the IP address from step 1

If you receive a consistent volume of traffic from a client sending a valid Pinterest user-agent but it does not pass the above DNS test, please contact us.

Restrict or limit Pinterest from accessing your site

To modify the behavior of the Pinterest crawler, you'll need to update your site's robots.txt file. Make sure to place the robots.txt file on your main domain, because we do not support robots.txt files on subdomains.

Large crawl delays impact the distribution and recommendation of your content on Pinterest. Therefore, we honor delays of up to 1 and will treat any larger values as 1.  If you acknowledge this and still need a larger crawl delay, contact us.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss