Du kan velge mellom flere innholdsformater på Pinterest – fra statiske Pins til samlinger med flere bilder. I denne spesifikasjonsveiledningen finner du informasjon om bildedimensjoner, filstørrelser og tegngrenser. Listen inneholder både spesifikasjoner for Pinterest-annonser og veiledninger for organiske Pins.

Statiske Pins og annonser

Statiske Pins og annonser har bare ett bilde. Disse spesifikasjonene gjelder for både organiske Pins og annonser.

Bilder

Filtype PNG eller JPEG.
Maksimal filstørrelse 20 MB på datamaskin og 32 MB i appen
Størrelsesforhold Vi anbefaler å bruke et bildeformat på 2:3 eller 1000 x 1500 piksler. Pins med et størrelsesforhold på over 2:3 blir kanskje kuttet i brukernes feeder.

 

Antall tegn

Tittel

Legg inn opptil 100 tegn. På enkelte enheter vises bare de første 40 tegnene i folks feeder. Når du legger inn titler, vises de i startfeeden eller søkefeeden. Hvis du ikke angir noen tittel og det ikke finnes noen detaljert Pin-tittel, vises det ingen tittel i startfeeden.

Merk: For kinesisk, japansk, koreansk, arabisk og andre språk med dobbelbyte-tegn vises bare de første 30 tegnene i folks feeder.

Beskrivelse

Legg inn opptil 500 tegn. Beskrivelser vises ikke når Pinnen vises i start- eller søkefeeden. I tillegg vises ikke beskrivelser for annonser i forstørret visning. 

Algoritmen vår bruker beskrivelser for å avgjøre hva som er relevant å vise. Vi anbefaler å legge inn beskrivelser som bidrar til at Pinsene eller annonsene dine vises for de rette personene.

Video-Pins og -annonser med standardbredde

Video-Pins og -annonser med standardbredde har samme størrelse som vanlige Pins. Disse spesifikasjonene gjelder for både organiske video-Pins med standardbredde og videoannonser med standardbredde.

Videoer

Filtype MP4, MOV eller M4V.
Koding H.264 eller H.265.
Maksimal filstørrelse Opptil 2 GB.
Videolengde Mellom 4 sekunder og 15 minutter.
Størrelsesforhold Kortere enn 1:2 (bredde:høyde) og høyere enn 1.91:1. Vi anbefaler bruk av firkantede videoer (1:1) eller vertikale videoer (2:3, 9:16).

 

Tegngrenser

Tittel

Legg inn opptil 100 tegn. På enkelte enheter vises bare de første 40 tegnene i folks feeder. Når du legger inn titler, vises de i startfeeden eller søkefeeden. Hvis du ikke legger inn noen tittel og det ikke finnes noen detaljert Pin-tittel, vises det ingen tittel.

Merk: For kinesisk, japansk, koreansk, arabisk og andre språk med dobbelbyte-tegn vises bare de første 30 tegnene i folks feeder.

Beskrivelse

Legg inn opptil 500 tegn. Beskrivelser vises ikke når Pinnen vises i start- eller søkefeeden. I tillegg vises ikke beskrivelser for annonser i forstørret visning. 

Algoritmen vår bruker beskrivelser for å avgjøre hva som er relevant å vise. Vi anbefaler å legge inn beskrivelser som bidrar til at Pinsene eller annonsene dine vises for de rette personene.

Videoannonser med maksimal bredde

Videoannonser med maksimal bredde er videoer som fyller hele feeden på mobilenheter. Dette er bare tilgjengelig som et betalt format. Disse spesifikasjonene gjelder bare for videoannonser med maksimal bredde.

Videoer

Filtype MP4, MOV eller M4V.
Koding H.264 eller H.265.
Maksimal filstørrelse Opptil 2 GB.
Videolengde Mellom 4 sekunder og 15 minutter.
Størrelsesforhold Firkantet (1:1) eller widescreen (16:9). Vær oppmerksom på at videoer med maksimal bredde ikke kan være høyere enn størrelsesforholdet 1:1.

 

Tegngrenser

Tittel Legg inn opptil 100 tegn. På enkelte enheter vises bare de første 40 tegnene i folks feeder. Når du legger inn titler, vises de i startfeeden eller søkefeeden. Hvis du ikke legger inn noen tittel og det ikke finnes noen detaljert Pin-tittel, vises det ingen tittel.
Beskrivelse

Legg inn opptil 500 tegn. Beskrivelser vises ikke når annonsen vises i startfeeden, søkefeeden eller forstørret visning.

Algoritmen vår bruker beskrivelser for å avgjøre hva som er relevant å vise. Vi anbefaler å legge inn beskrivelser som bidrar til at annonsene dine vises for de rette personene.

Karusell-Pins og -annonser

Karusell-Pins og -annonser inneholder flere bilder som folk kan sveipe gjennom. Disse spesifikasjonene gjelder for både organiske karusell-Pins og -annonser.

Bilder

Filtype PNG eller JPEG.
Maksimal filstørrelse 20 MB per bilde.
Antall reklamebilder 2–5 bilder per karusell.
Størrelsesforhold 1:1 eller 2:3.

 

Tegngrenser

Tittel

Legg inn opptil 100 tegn. På enkelte enheter vises bare de første 40 tegnene i folks feeder. Når du legger inn titler, vises de i startfeeden eller søkefeeden. Hvis du ikke legger inn noen tittel og det ikke finnes noen detaljert Pin-tittel, vises det ingen tittel.

Merk: For kinesisk, japansk, koreansk, arabisk og andre språk med dobbelbyte-tegn vises bare de første 30 tegnene i folks feeder.

Beskrivelse

Legg inn opptil 500 tegn. Beskrivelser vises ikke når Pinnen vises i start- eller søkefeeden. I tillegg vises ikke beskrivelser for annonser i forstørret visning. 

Algoritmen vår bruker beskrivelser for å avgjøre hva som er relevant å vise. Vi anbefaler å legge inn beskrivelser som bidrar til at Pinsene eller annonsene dine vises for de rette personene.

Shoppingannonser

Shoppingannonser viser ett bilde av gangen og gjør det mulig for folk å kjøpe produkter de finner på Pinterest. Shoppingannonser har de samme spesifikasjonene som statiske Pins og annonser.

Samlings-Pins og -annonser

Samlings-Pins og -annonser vises som ett hovedbilde over tre små bilder i feeder på mobilenheter. Disse spesifikasjonene gjelder for både organiske samlings-Pins og samlingsannonser.

Statisk hovedbilde og sekundære reklameelementer

Filtype PNG eller JPEG.
Maksimal filstørrelse 10 MB.
Antall reklamebilder Må ha 1 hovedbilde. Vi anbefaler å bruke minst tre sekundære reklameelementer. Du kan ha med maksimalt 24 sekundære reklameelementer.
Størrelsesforhold Det primære reklameelementet må ha et sideforhold på enten 1:1 eller 2:3, og det trenger ikke å ha det samme sideforholdet som sekundært reklameinnhold. Alt sekundært reklamennhold må ha det samme sideforholdet – enten 1:1 (firkantet) eller 2:3 (vertikalt). Vi anbefaler å bruke sekundært reklameinnhold med sideforhold på 1:1 for å få best mulig kontroll over hvordan det vises i folks feeder. Hvis du bruker reklameinnhold med andre sideforhold enn 1:1, blir bildet beskjært.

 

Hovedbilde for videoen

Filtype MP4, MOV eller M4V.
Koding H.264 eller H.265.
Maksimal filstørrelse Opptil 2 GB.
Videolengde Mellom 4 sekunder og 15 minutter.
Størrelsesforhold Kortere enn 1:2 (bredde:høyde) og høyere enn 1.91:1. Vi anbefaler bruk av firkantede videoer (1:1) eller vertikale videoer (2:3, 9:16).

 

Antall tegn

Tittel

Legg inn opptil 100 tegn. På enkelte enheter vises bare de første 40 tegnene i folks feeder. Når du legger inn titler, vises de i startfeeden eller søkefeeden. Hvis du ikke legger inn noen tittel og det ikke finnes noen detaljert Pin-tittel, vises det ingen tittel.

Merk: For kinesisk, japansk, koreansk, arabisk og andre språk med dobbelbyte-tegn vises bare de første 30 tegnene i folks feeder.

Beskrivelse

Legg inn opptil 500 tegn. Beskrivelser vises bare for organiske samlings-Pins når de forstørres. Ellers vises ikke beskrivelser for promoterte samlingsannonser.

Algoritmen vår bruker beskrivelser for å avgjøre hva som er relevant å vise. Vi anbefaler å legge inn beskrivelser som bidrar til at Pinsene eller annonsene dine vises for de rette personene.

Idé-Pins og annonser

Idé-Pins vises som sett med flere videoer, bilder, lister og tekster i samme Pin. Idé-Pins kan promoteres som idéannonser i land der annonser er tilgjengelige.

Bilder og videoer

Filtype

Bilde: BMP, JPEG, PNG, TIFF, WEBP.

Video: .MP4, .M4V. .MOV-filer er bare tilgjengelige på iOS og Android.

Filstørrelse Vi anbefaler 1 GB
Videokryptering H.264 eller H.265.
Maksimal filstørrelse

Android og iOS: 16 MB er anbefalt.

Nett: maksimalt 20 MB for bilder og 100 MB for videoer.

Videolengde Videoer bør være på mellom 3 og 60 sekunder.
Oppløsning For bilder og videoer uten marg, eller bilder og videoer som tar opp hele skjermen, anbefaler vi at du bruker 1080x1920 piksler (9:16-format).
Størrelsesforhold Størrelsesforholdet er 9:16, men det er ingen begrensninger for bilder eller videoer.
Antall tegn

Tittel: maksimalt 100 tegn

På siden: Ett tekstfelt per side på datamaskiner og Android, og flere tekstfelt per side på iOS (maksimalt 250 tegn)

Sikkerhetssoner

Plasser tekst og andre elementer innenfor de lyseblå strekene eller dimensjonene nedenfor, slik at brukerne enkelt kan se innholdet på alle slags enheter når de ser på idé-Pinnen din:

Topp: 270 piksler
Venstre: 65 piksler
Høyre: 195 piksler
Bunn: 440 piksler

Hva nå?

Når du har valgt et format, kan du gå til de anbefalte fremgangsmåtene for reklameinnhold for å få tips til valg av bilder, Pin-tekst og andre ting.

End of Other articles Links
Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss
User feedback
Var denne artikkelen nyttig?

collection_fields

Hvordan kan vi gjøre denne artikkelen bedre?